Dansk Folkeparti i fuldtonet støtte til Cameron – og afvisning af folkeafstemning i Danmark

Morten Messerschmidt gentager EU’s præsident i hans lovprisning af aftalen med Cameron – Storbritannien skal blive i EU. At give danskerne mulighed for at stemme om EU vil heller ikke få DF’s støtte.

danmark ud af eu

EU’s præsident Donald Tusk skrev den 2. februar efter at have præsenteret et udkast til aftaletekst med Storbritannien:

To be, or not to be together, that is the question…

Her en måned efter, hvor aftalen er kommet på plads og Cameron har udskrevet folkeafstemning om de britiske relationer til EU, udkommer Messerschmidt med en artikel med overskriften:

To be, or not to be, that is the question…

Budskabet er fuldstændig det samme. Og det vil, i variationer, ganske sikkert blive gentaget i det uendelige af EU’s støtter frem til folkeafstemningen d. 23. juni. EU udlægges som et fredeligt handelssamarbejde, der gør alle lande bedre.

For de der kigger sig omkring falder denne fremstilling ganske til jorden. EU går fra krise til krise, og det skyldes ikke mindst at EU ikke er et samarbejde mellem lande, men en overnational union der kun er til gavn for de store og kværner de små.

De særlige argumenter til fordel for den britiske aftale der fremhæves af Messerschmidt – udover at vi i Danmark har gavn af at have Storbritannien i EU – handler alle om hvordan den britiske aftale dybest set er som skrevet af efter den konservative gruppe i EU-parlamentet, hvor Dansk Folkeparti er medlem.

I flere år havde det stået mig aldeles klart,” skriver Messerschmidt ”at en reel reform af EU gik gennem London. I dag kan jeg se tilbage på en vellykket proces, hvor missionen er lykkedes. Dansk Folkeparti indtager en helt central position i ECR-gruppen, hvor vel ikke mindst jeg som gruppens chief whip illustrerer dette. Jeg skal ikke på den baggrund påtage mig æren eller ansvaret for den aftale, som David Cameron har indgået. Men jeg noterer mig, at en række områder i aftalen er som skrevet ud fra vore ønsker.”

Reformer af EU er det modeord som alle bruger når de mener ”styrk EU”. Fra Podemos og DiEM25 til Merkel – og altså også DF.

Messerschmidt supplerer med at bemærke, at den fine aftale bortfalder ved et nej, så derfor håber han at briterne stemmer ja, også for Danmarks skyld.

Og her fremhæver han så sin gode kollega i EU-parlamentet fra de konservative i England Daniel Hannan, der anbefaler et nej og en udmeldelse af EU, og forklarer at hvis nu han selv havde været englænder havde han tænkt som Hannan og anbefalet et nej, men nu er han jo fra Danmark, og de danske interesser han repræsenterer gør at han anbefaler et ja.

Daniel Hannan brugte som ny MEP i 1999, en del af sin tid på at finde gode argumenter imod euroen og støttede den danske nej-kampagne i 2000 mod indførelsen af EU’s møntenhed.

Det er altså ikke den samme brodersolidaritet Hannan skal forvente fra sine danske kollegaer. Nu når der er brug for at alle bakker op Storbritanniens ret til at forlade EU, hvor de har brug for gode argumenter og bekræftelse af at det gode samarbejde mellem landene i Europa kun kan blive bedre uden EU’s overnationale bureaukrati og pengespil.

I tider som disse kan det britiske folk altså ikke regne med DF.

Blandt Morten Messerschmidts argumenter for at stemme ja er også at det vil være til gavn for EU selv, for hvis Storbritannien går ud vil der givet komme mere fart på unionstoget, og så vil de der ønsker en forbundsstat få mere magt.

EU uden briterne vil blive et EU domineret af Sydeuropa – endnu værre – af Bruxelles. Vælger briterne at forlade EU, vil reaktionen i Bruxelles være, at man rykker tættere sammen.(…)

Nu kan man endelig skabe den forbundsstat, som er nødvendig for at få euroen til at leve. En sådan yderligere centralisering er ikke i dansk interesse. Derfor må vi appellere til briterne om at blive. At stemme ja til deres aftale.”

Heller ikke det danske folk kan regne med DF’s hjælp. I en artikel i Politiken slår Morten Messerschmidt fast, at han ikke støtter en dansk folkeafstemning om medlemskab af EU. Vi skal efter DF’s mening end ikke have en demokratisk ret til at vælge.

EU kan ikke reformeres til det bedre, heller ikke selvom den ene krise afløser den næste. De reformer der bliver gennemført handler hele vejen igennem om stadig mere overnational kontrol. Der er kun én vej frem mod selvbestemmelse – det er ud af EU.

Det har briterne fået gennemtrumfet retten til at stemme om, og den bedste støtte vi kan give dem er at kæmpe for den samme ret her i Danmark.

#‎JegVilOgsåStemme

To be or not to be, that is the question
Berlingske 1.marts 2016

Morten Messerschmidt: »Det er første gang nogensinde, at jeg kan anbefale et ja til EU«
Politiken 25. februar 2016

To be, or not to be together, that is the question… My proposal for a new settlement for
Twitter 2. februar 2016

Læs også

Brexit 23. juni – Storbritannien til folkeafstemning om medlemskabet af EU

Spark EU- og krigspolitikerne ud!
KPnet 19. februar 2016 

KPnet 2. marts 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater