Brexit-handelsaftalen er på plads – modstanden mod EU har stadig lang vej til sejr

Juleaftalen mellem EU og Storbritannien kom på plads med alle de teatralske virkemidler som man overhovedet kunne forestille sig. Boris Johnson gav den i rollen som ihærdig forhandler, og til sidst fik han ovenikøbet skamrost EU. Lederen af Brexitpartiet erklærede, at med aftalen var 30 års kamp mod Unionen endelig afløst af fred. Erfaringen fra Norge og Island der har sagt nej er dog, at kampen mod EU aldrig vil være forbi.

Brexit-handelsaftalen er på mange måder et bevis på, at det kan lade sig gøre at få en aftale, der på flere punkter er bedre end den EØS-aftale som Norge har. Selvom det ikke er prangende, er det godt nyt for EU-modstanden i hele Europa.

Aftalen er på 1200 sider, og sikrer rammerne omkring handel og samarbejde på en lang række områder, og den erstatter EU’s frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital. EU og Storbritannien vil fra nytår være to adskilte juridiske markeder.

Enkelte dele, som f.eks. fiskerettigheder, indfases over en femårig periode, mens en række spørgsmål helt er udskudt til kommende forhandlinger.

Aftalen omfatter f.eks. handel med varer og tjenesteydelser, investeringer, konkurrence, statsstøtte, gennemsigtighed på skatteområdet, luft- og vejtransport, energi og bæredygtighed, fiskeri, databeskyttelse og koordinering af sociale sikringsordninger.

Som udgangspunkt slipper alle varer der overholder de relevante oprindelsesregler, for told og andre restriktioner.

Der oprettes et såkaldt ”fælles partnerskabsråd”, som skal sikre, at aftalen anvendes og fortolkes korrekt, og hvor alle spørgsmål, der opstår, vil blive drøftet. Det indeholder en separat tvistbilæggelsesmekanisme mellem parterne. Det betyder at Storbritannien ikke er underlagt EU-Domstolen.

Transport til og fra Storbritannien vil reelt fortsat være omfattet af EU’s konkurrence regler. På energiområdet indeholder aftalen en ny model for handel og indbyrdes forbindelser, herunder om sikkerhedsstandarder for offshore, og produktion af vedvarende energi.

Aftalen sikrer også at statsborgere fra EU-medlemslande fortsat kan rejse og arbejde i Storbritannien, og britiske statsborgere, kan arbejde eller flytte til EU-medlemslande. Den indeholder også et fortsat politisamarbejde.

Udenrigspolitik og eksternt sikkerheds- og forsvarssamarbejde er ikke omfattet af aftalen. Fra den 1. januar 2021 vil rammen for samarbejdet på dette område være FN og NATO, og bilaterale aftaler. Det betyder ikke så meget, for både EU og Storbritannien har deres egne og sammenfaldende imperialistiske ambitioner sammen med USA. Intet af dette er godt for verdens folk.

I modsætning til EØS-aftalen indføres der ikke løbende nye EU-regler. Og briterne er ikke længere underlagt EU’s statstøtteregler og kan støtte erhvervslivet efter deres egne regler.

For danske fiskere, og fiskerifabrikker betyder aftalen at der i løbet af de kommende fem år, gradvist må fiskes 25% mindre i de britiske farvande. Og de har naturligvis straks ønsket et møde om statslig kompensation. Det bedste for erhvervet, også i Danmark ville være at hele kvotesystemet blev smidt ud sammen med EU-medlemskabet.

The Brexit Parti har tegnet en stor del af EU-modstanden, efter at Theresa May og medlemmer i det britiske parlament svigtede resultatet af folkeafstemningen. Her erklærede man, at aftalen var afslutningen på den lange krig mod Unionen der startede da John Major i 1992 nægtede at give briterne den folkeafstemning som danskerne fik om Unionen.

Erfaringen fra andre lande der har sagt nej ved folkeafstemninger er dog at kampen mod EU langt fra er ovre. Danmark blev som bekendt påtvunget en omafstemning om Unionen allerede året efter at der blev sagt Nej. Norge har måttet stemme Nej to gange, og stadig fremturer borgerskabet og forsøger at snige EU’s regler og love ind af bagvejen. EU har udnyttet Brexit til at skabe en fortælling om det umulige ved at trække sig ud, og den økonomiske ruin der venter alle i EU’s interessesfære der ikke underordner sig. Helt sikkert er det, at EU fortsat vil gøre alt for at fremstille aftalen som en ulykke for Storbritannien, og puste til selvstændigheds ambitioner i både Nordirland og Skotland, mens der lokkes med støtte og optagelse i EU.

For den danske EU-modstand betyder aftalen, at EU vil fortsætte med at accelerere deres Unionsdagsorden, det skal være slut med at lande som Danmark kan køre på fribillet og ikke er fuldt og helt integreret i Euroen og EU’s supermagtsambitioner.

Modstanden mod EU i alle andre medlemslande kan ikke bare tro at man kan lægge sig op af den nye handelsaftale, det er simpelthen ikke en mulighed som vil blive tilladt. Kampen for at komme ud står overfor den politiske elite, monopolkapitalen og gennem alverdens parlamentariske og juridiske sværdslag. Den lange vej til en sejr for selvstændigheden må bygges op nedefra.

Link til aftalen

Læs også

Brexit aftale – et imperialistisk rivegilde
KPnet 25. december 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater