Protester – Underskriftsindsamling – Opfordring til folkeafstemning: Vi slår ring om kysterne

Danmarks Naturfredningsforening gennemførte en storstilet aktion den 31. januar, hvor 25.000 deltog i det halvrå vintervejr.  Der blev tændt mere end 200 bål på strande overalt i Danmark langs kysterne i protest mod den planlagte nye lov, der fremlægges for folketinget i februar. Den vil tillade store bebyggelser.   Der tages nu også initiativ til at få gennemført en folkeafstemning om loven. En underskriftsindsamling mod den har allerede samlet mere end 130.000 underskrifter.

Du kan gå på nettet og skrive under på www.300meter.dk her

aktion_31012016_DN

Foto DN

 Danmarks Naturfredningsforenings opfordring til protest lyder sådan:

”At bebygge de danske kyster er muligvis en vindersag for de få, men det er en tabersag for nationen. Vi vil ikke tillade, at der bliver solgt ud af vores frie natur. Lad os stå sammen og redde vores unikke kyster.

For næsten 100 år siden blev der for første gang vedtaget en lovgivning, der beskytter og bevarer vores smukke kyster.

Det er grunden til at vi i 2015 stadig har den vilde og uberørte natur langs den jyske vestkyst, kilometervis af hvid sandstrand og fri adgang til kysten overalt i Danmark.

Den fremsynethed der dengang lå hos vores politikere har reddet vores unikke kyster fra bebyggelse og privatisering og samtidig ladet os beholde vores mest unikke natur.

Det må vi endelig ikke sætte over styr!”

Nye politiske vinde har kastet beskyttelsen af vores kyster ud i stormvejr. Fra mange sider i folketingssalen diskuterer man livligt at reducere den nuværende strandbeskyttelseslinje, der går 300 meter fra kysterne og ind i landet.

Underskriftsindsamlingen og protesterne fortsætter efter aktionerne ved kysterne den 31. januar.

En række kendte danskere opfordrer til at der afholdes en folkeafstemning om loven. Deres  henvendelse til folketinget lyder sådan

Vores åbne frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte!

De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler. Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Det som forsvinder med regeringens planer, er dén lovgivning som er bygget op i næsten 100 år, især efter jordlovenes fald.

I den situation er vores sidste mulighed at få lovændringerne sendt til folkeafstemning som beskrevet i Grundlovens § 42. En sådan folkeafstemning har ikke været afholdt siden jordlovene blev forkastet i 1963. Det forudsætter en underskrift fra 60 medlemmer af Folketinget senest 3 søgnedage efter lovens vedtagelse. Vi appellerer til, at regeringen og vores folketingsmedlemmer forstår, at beskyttelsen af de fri kyster og det åbne landskab er en folkesag.

Se udtalelsen og underskriverne hos gylle.dk

Opfordring til folkeafstemning

Se mere hos
Danmarks Naturfredningsforening

KPnet 31. januar 2016 – Opdateret 1, februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne