Sverige trækkes tættere på NATO: Dansk-svensk aftale om militær adgang til luftrum og hav

Danmark og Sverige har indgået en ny militæraftale om fri adgang til hinandens luftrum og søterritorium. Aftalen er et led i NATO’s oprustning mod Rusland, og trækker Sverige et skridt tættere på NATO. I strid med den svenske befolkning, der har et flertal for at holde sig neutrale og alliancefri og imod medlemskab af militær- og krigsalliancen.

nei till NATO_sverige copy

Foto: Den svenske organisation Nei till NATO er aktive i modstanden mod Värdslandsaftalen

Aftalen åbner for at de to landes militær kan dele informationer og bevæge sig frit i luftrummet og til vands uden at spørge om tilladelse først samt dele informationer.

”Vi vil have flere øjne og øren overfor russisk militæraktivitet” udtaler krigsminister Peter Christensen og lægger op til at en aggression kan forventes fra russisk side.

Denne form for provokerende attitude er netop en af de ting som de svenske NATO-modstandere betragter som yderst farlige og medvirkende til at opbygge øget spænding, konfrontation og krigsfare.

Svenskerne siger Nej til NATO

På trods af en heftig kampagne for at tilslutte sig en ny samarbejdsaftale – Värdslandsaftalen –  med NATO er der stadig et flertal imod medlemskab, idet 50 % siger Nej og 34 % siger Ja. Nej-delen er endda steget i løbet af det seneste år fra 47 til 50 %.

Opbygning af NATO’s nordflanke

Ifølge Peter Christensen er denne aftale måske den første af flere med nabolande – hvor ikke mindst Finland, der ligesom Sverige er alliancefrit er i kikkerten. Et klart skridt i retning af at opbygge NATO’s nordflanke fra Arktis til Østersøen rustet til tænderne mod Rusland.

Fra 1. januar overtog Danmark formandskabet i NORDEFCO der arbejder i samme retning.

Forsvarsminister Peter Christensen underskriver forsvarsaftale mellem Danmark og Sverige
Forsvarsministeriet 14. januar 2016

Læs mere om NATO’s oprustning af Norden – og den øgede krigsfare

Fredsfestival Aarhus 2015: Ny viden og livlig debat
KPnet 5. oktober 2015

Danmark og oprustningen af Norden – af Klaus Riis
Stop Terrorkrigen

 

KPnet 16. januar 2016

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne