Civil ulydighed: Dansk-svensk aktion mod grænsekontrol

Say it loud and say it clear – Refugees Are Welcome here”.
Omkring 500 svenske og danske aktivister  mødtes i Kastrup om eftermíddagen lørdag den 9. januar. De nægtede at vise ID – ikke mindst i solkidaritet med de flygtninge, der ikke har papirer at fremvise.
Billeder og tekst fra den civile ulydighedsaktion på Modkrafts facebook
En kort tid var togdriften mellem Sverige og Danmark indstillet i forbindelse med aktionen.

hovedbanegaarden_kbh_indsamling2

Fra indsamlinger til flygtninge på Københavns Hovedbanegård september 2015
Der er ikke mindre behov for støtte til flygtninge med og uden papirer i dag

Svenske og danske aktivister forbereder en stor civil ulydighedsaktion på begge sider af grænsen ved Øresund i protest mod den nye grænsekontrol, som har suspenderet mere end 50 års pasfrihed mellem Danmark og Sverige og i Norden. Det foregår den 9. januar – og sker i solidaritet med papirløse flygtninge.

Planen er at stå på et tog fra Nørreport Station – og nægte at vise id-papirer ved kontrol. Det sker i solidaritet med papirløse flygtninge, som er dem der rammest hårdest af grænsekontrol og transportøransvaret. De vil ikke længere kunne komme til Sverige.

I Kastrup mødes de med svenskere, der protesterer mod det svenske ID-krav og transportøransvar.

Det er gruppen Welcome to Denmark, som står bag den danske aktion – ikke at forveksle med en anden aktivistgruppe Refugees Welcome.

I Welcome to Denmark frygter man konsekvenserne af, den danske regerings reaktion på den svenske kontrol, fortæller Iben Alminde fra Welcome to Denmark:

– Med det svenske transportøransvar og med den øgede kontrol mellem Danmark og Tyskland er der større risiko for, at flygtninge vil blive tvunget ud på farligere rejseruter, hvis de vil til Skandinavien

-Det kan ikke være rigtigt at flygtninge skal blive afhængige af menneskesmuglere for at opnå beskyttelse i lande i Europa. Der er brug for en europæisk løsning som Danmark også skal bidrage til, i stedet for at bygge hegn på vores togstationer og ødelægge den nordiske infrastruktur, udtaler Iben Alminde.

Welcome to Denmark er også bekymret for, at den øgede kontrol vil skabe en domino-effekt gennem Europa, der kan betyde, at FN’s flygtningekonvention sættes ud af kraft.

-Ifølge konventionen har enhver ret til at rejse til et andet land og søge beskyttelse fra forfølgelse. Men hvis landene ét for ét begrænser mulighederne for flygtninge uden gyldigt billed-id kan søge indrejse, får det den konsekvens, at de ikke kan opnå beskyttelse. Så kan retten til at søge asyl, som er fastsat i FN’s flygtningekonvention ikke længere bruges til noget, lyder det fra Iben Alminde og Welcome to Denmark.

Facebook: https://www.facebook.com/welcome2dk

Læs mere om aktionen her: https://www.facebook.com/events/1263115320372510/

Se også

Som under besættelsen:  Civil ulydighed  hjælper flygtninge til Sverige
Af Dorte Grenaa – KPnet 8. september 2015

 

KPnet 7. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne