Lov vedtaget: Chauffører som grænsepoliti

paskontrol

Hvor skal grænsen gå mellem politi, myndigheder og civilt ansatte som buschauffører og togpersonale?

Med kun 77 stemmer for vedtog Folketinget loven om, at buschauffører og togpersonale har pligt til at checke ID og pas på alle rejsende over grænserne som en hastesag. Dermed bliver personalet i tog og busser pålagt at udføre en myndighedsopgave og optræde som politiets forlængede arm som grænsepoliti.

Regeringen havde til lejligheden opfundet et nyt begreb ”transportøransvar”. Dermed flyttes opgaven om grænsekontrol fra statens og politiets ansvar til transportfirmaerne, der vil få bødestraf, hvis der kommer folk ind i landet uden de rigtige papirer.

Både DSB og Arriva har protesteret voldsomt og fremlagt at de ikke kan løse opgaven. Vrøvl var transportministerens eneste svar – når lufthavne kan, så kan I også.

Og nu erklærer togpersonalets fagforening Dansk Jernbaneforbund, at det kan deres medlemmers godt påtage sig. De har både rutine og erfaring og skal bare have det fornødne udstyr og uddannelse. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra forbundsformanden Henrik Horup.

At det er et principielt og retspolitisk spørgsmål om togpersonale og buschauffører skal udføre politi- og myndigheds opgaver som grænsepoliti forholder forbundsformanden sig overhovedet ikke til.

Der står mange spørgsmål tilbage om hvordan denne nye lov skal forvaltes og rent praktisk gennemføres.

Hvad skal buschauffører gøre, hvis der kommer en passager op uden gyldigt pas eller ID? Hvordan skal hun kunne vurdere om det overhovedet er gyldigt? Og skal hun ringe efter politiet og holde passageren og bussen tilbage indtil de kommer frem? Eller hvad?

Eller skal civilt ansatte sættes til at arbejde med beføjelser som fremskudte politienheder?

Loven skal træde i kraft, hvis Danmark indfører midlertidigt grænsekontrol og er et led i forberedelsen af dette.

DSB har i et høringssvar meddelt, at de i så fald må overveje at indstille al grænseoverskridende trafik til bl.a. Sverige og Tyskland.

Den danske regering bruger som argument, at Sverige har indført grænsekontrol og fra 1. januar i alle tog og busser, hvilket presser flygtninge til Danmark. Den svenske regering bruger som argument, at de indfører det fordi Danmark bare sender flygtninge videre til Sverige.

Loven er endnu et skridt mod en politistat. Og ikke et skridt nærmere mod at afhjælpe den store asyl-og flygtningekatastrofe.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne