Forslag til ny epidemilov – et redskab til at indføre politistaten

Høringsfristen for regeringens forslag til ny epidemilov udløber i dag og regeringen bliver mødt af en omfattende modstand mod loven, der giver ministre magt til egenhændigt at udpege en sygdom som samfundskritisk og dermed indføre en række tvangsforanstaltninger. Trækker man sygdom ud af ligningen står politistaten tilbage. Modstanden må ubetinget føre til at forslaget trækkes og at epidemiloven ikke afløses af en ny totalitær lov, når solnedgangsklausulen d. 1. marts ophæver den midlertidige lov.

Bliver loven vedtaget vil regeringen egenhændigt kunne udpege en sygdom som ’samfundskritisk’ og herefter vil alle demokratiske rettigheder falde væk og en række nye tvangsmuligheder gøres lovlige. Loven er rettet mod at sikre produktion og profit – en ”samfundskritisk sygdom” er defineret som en sygdom, der kan give “alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner”.

Under corona-krisen har vi set, hvordan Mette Frederiksen og sundhedsminister Heunicke med ét slag tiltog sig enerådig magt – med hele Folketingets velsignelse – og side om side med repræsentanter for landets største kapitaler vedtog milliardpakker i støtte til erhvervslivet, og en række andre krisebeslutninger, hvor beslutninger og data bag blev holdt bag lukkede døre – med baggrund i en ny foreløbig epidemilov. I denne midlertidige lov lå indbygget, at den senest 1. marts skulle erstattes med en revideret epidemilov – så de totalitære nyskabelser kunne videreføres.

I lovudkastet ligger bl.a.:

– Det er regeringen selv, der definerer den samfundskritiske sygdom

– Tvang har en meget fremtrædende plads

– Sygdomsbehandling kan ske ved tvang – vaccinationer kan gives med tvang

– Man kan tvangsindlægges og holdes i isolation i op til 4 uger

– Lokaler kan aflåses, der vil kunne tiltvinges adgang til lokaler og lokaliteter uden retskendelse

– Politiet kan sættes ind

– Forbud mod forsamlinger kan indføres – indendørs, udendørs, offentlige og private steder

– Regler kan fravige anden lovgivning

– Sundhedspersoner er forpligtet til at videregive personoplysninger om deres patienter

– Juridiske personer – dvs firmaer – er forpligtet til efter anmodning at afgive ”relevante personoplysninger”, herunder oplysninger om personnummer, kontaktoplysninger på ansatte eller medlemmer samt oplysninger om deres færden.

– Den ansvarshavende for et transportmiddel skal udlevere passagerlisteoplysninger og oplysninger om besætningsmedlemmer

En nye Epidemikommission skal i følge forslaget nedsættes, bestående af statens håndplukkede folk: En repræsentant udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed, en repræsentant udpeget af Sundhedsstyrelsen, en repræsentant udpeget af Statens Serum Institut og en repræsentant udpeget af Rigspolitiet. Repræsentanter fra andre myndigheder eller andre særligt sagkyndige kan inviteres til at deltage i møder. Dette kunne være industriens repræsentanter.

Vi ved at regeringen har virksomhederne og deres profit som deres omdrejningspunkt, og et scenarie, hvor f.eks. vaccination ved tvang gennemføres for at sikre arbejdskraft til produktionen vil være et muligt scenarie med den nye lov.

Den ny epidemilov er opskriften på et hurtigt og på forhånd ‘lovligt’ skifte fra borgerligt demokrati til politistat – under dække af en truende epidemi. Modstanden må ubetinget føre til at forslaget trækkes og at epidemiloven ikke afløses af en ny totalitær lov, når solnedgangsklausulen ophæver den midlertidige lov. Den folkelige modstand bliver nødt til at holde fast og styrke sig. Vi kan ikke overlade modstanden til folketingpolitikere, der er parat til at acceptere politistatslovgivningen, hvis bare de selv bliver medbestemmende i at udløse den.

Se udkast til ny epidemilov her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater