TID TIL FRED – aktiv mod krig: Krig er bare super dårligt for klimaet

Søndag d. 29. november er der indkaldt til klimamarch i København – og TID TIL FRED vil deltage med en uformel fredsblok, som sætter spot på krigene som en af de helt store klimaødelæggere. USA’s militære udledning af CO2 og anden gift for miljøet er helt fritaget for målinger og reduktioner, men udleder kolossale mængder. Og USA’s krigsbudget mod Irak ville alene have dækket den nødvendige globale kapital, der skulle til for at finansiere alle investeringer hvad angår vedvarende energi indtil 2030, og det ville havde stoppet klimaopvarmningen.

Fredsblokken samles på Den Røde Plads kl. 12.30.

Der holdes klimamarcher over hele verden d. 29. november. I Danmark i København, Aalborg, Aarhus, Viborg, Hjørring, Esbjerg og Odense.

Af TID TIL FRED – aktiv mod krig

klimabanner_2015_11_29Den største bidrager til CO2, andre giftige og radioaktive materialer er Pentagon, i ledtog med de fossile brændstoffer, tværnationale koorporationer, våben og cementindustrien.

1. Under Kyoto Akkord forhandlinger, krævede og opnåede Pentagon, at “alle dens militære operationer i hele verden og alle transaktioner den deltager i med FN og /eller NATO helt fritages for målinger og reduktioner”.

Derefter nægtede USA at underskrive aftalerne. Derfor ignorerer ”de Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer” alle amerikanske militære udledninger af CO2, og alle andre dødelige giftstoffer og stråling.

Det betyder, at det nok er umuligt at måle, hvor meget Pentagon faktisk forurener. I 2006 erklærede CIA dog i sin Factbook at kun 35 lande, ud af 210, forbruger mere olie om dagen, end Pentagon. Se Pentagon’s role in global catastrophe

2. National Academy of Sciences of the United States of America studie, “Climate Change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought”, 30.1.15, konkluderede at den voldsomme tørke i 2007-10 er en af de store årsager til ”politisk uro” og borgerkrig. Tørken er resultat af menneskeskabt global opvarmning.

3. I den første amerikanske krig mod Irak, blev 80.000 tons klima-opvarmende gasser smidt af Pentagon på blot et par uger. 700 oliebrønde eksploderede i flammer, der varede i måneder. På få uger i 2003, ramte USA Irak med 28.000 raketter, bomber og missiler, mange med giftigt forarmet uran. Pentagon-krigene i Irak og andre steder anvender bly, nitrat, nitrit, kulbrinter, fosfor, radioaktivt affald, ætsende og giftige tungmetaller. Læs mere hos Enviromentalists against war

4. Steve Kretzmann, direktør for Oil Change International, medforfatter af “En Klima af Krig” skriver:

a. “I 2006, brugte USA flere penge i Irak-krigen end verden brugte på vedvarende energi.”

b. I de første 5 år af krigen mod Irak blev 141 millioner tons kuldioxid frigivet, svarende til emissioner fra 25 millioner biler i et år. Hvis denne krig, bare i de første fem år, var et land med hensyn til årlige emissioner, ville dette land udlede mere CO2 hvert år end 139 af verdens nationer gør tilsammen”.

c. USA’s krigsbudget mod Irak ville have dækket den nødvendige globale kapital, der skulle finansiere alle investeringer hvad angår vedvarende energi indtil 2030, og det ville havde stoppet klimaopvarmningen.

5. Mens Pentagon er den største enkeltstående bruger af olie, der forårsager uoverskuelige CO2 skader, er det også en storforbruger af cement, som er en anden væsentlig årsag til CO2-udledning. Ydermere andre amerikanske våben, der med forarmet uran, har spredt titusinder af kilo af radioaktivt og giftigt affald i hele Mellemøsten, Centralasien og Balkan. Den amerikanske krig i Vietnam har for evigt ødelagt 14 % af Vietnams skove.

Uformel FREDSBLOK til COP21 d. 29. november

TID TIL FRED skriver:

Vi har valgt at invitere til en uformel fredsblok. Mange har allerede blokke de ønsker at gå med. TID TIL FRED – aktiv mod krig har derfor valgt at gøre fredsblokken til en åben og uformel samling af aktivister der føler at de hører hjemme i fredens navn. Vi har klargjort 2 bannere, kampflyslangen og flyers til uddeling, der handler om de store skadevirkninger krigene har på både mennesker, men i allerhøjeste grad også på vores miljø. Vi mødes ved gyngerne på Den Røde Plads 1/2 time før demoen starter.

krig forurener kloden


Klimamarch København

Klimamarch 29. november over hele landet

TID TIL FRED – aktiv mod krig

Læs også

Klimatopmøde COP21 i Paris: Klimamarch i København 29. november
KPnet 23. november 2015

kampflyslange_tid_til_fred


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater