Projekt EU under pres

Leder Kommunistisk Politik 11, 2015

_IGP9240_lille

Den europæiske union bevæger sig fra den ene krise til den næste uden at nogen bliver løst.

Hundredtusinder på flugt fra Vestens bomber, terror og nød er strømmet ind over EU’s ’ydre grænser’ og flygtningepolitikken er kollapset. ’Eurokrisen’ er heller ikke gået væk, og Grækenland er stadig kun med på de barske kreditorers ’nåde’. Statsbankerot og udtræden af euro’en er fortsat en mulighed.

Nu udfordres unionen ikke bare fra syd, men også fra nord.

Der er kun få, der har hørt om ’den islandske udfordring’. Derfor er den der alligevel. Island har trukket sin ansøgning om medlemskab af EU tilbage.

Statsministeren erklærer at det er en lykke for landet at stå udenfor unionen. Island trodsede EU’s ’råd og forskrifter under den voldsomme krise, der skabtes af bankspekulanter, der slog sig op som store investorer i EU, og bragte Island på sammenbruddets rand.

Island satte bankerne under administration, overvandt krisen ved egne kræfter og har siden sat en snes kriminelle bankfolk i spjældet. Island lever simpelthen bedre udenfor og uden EU.

De fleste har til gengæld hørt om de krav, som den britiske premierminister har fremsat over for EU som betingelse for, at han ved den lovede kommende folkeafstemning om britisk medlemsskab vil støtte landets forbliven der. Folkeafstemningen skal finde sted senest i 2017.

Camerons krav er at UK undtages fra den grundlæggende traktatfæstede målsætning om skabelsen af en ’stadig snævrere union’ – klausulen om udviklingen af en fælles politik og fælles institutioner på stadig flere områder, den direkte vej til den overnationale EU-stat, til Europas Forende Stater.

Magten skal flyttes tilbage fra EU til de nationale parlamenter. Det selvstændige britiske retsvæsen skal styrkes – apropos spørgsmålet om at bevare det danske retsforbehold eller ej!

Cameron vil heller ikke, at ikke-eurolande, som UK, Danmark eller Sverige, skal betale for euro’ens problemer, og han vil have EU’s enorme regelsæt på alle felter forenklet, og vil se1 ’EU’s konkurrencekraft’ styrket.

Og så vil han have, at indvandrere fra andre EU-lande ikke skal have lige rettigheder til britiske ydelser. De skal have boet og arbejdet i landet i fire år, før de skal kunne få fulde ydelser på linje med de indfødte.

Det er en alvorlig udfordring af princippet om ’arbejdskraftens frie bevægelighed’, som er et grundlæggende spørgsmål for det nyliberale EU.

Det betyder at nærmest ubegrænsede mængder af arbejdskraft stilles til arbejdsgivernes rådighed på skatteborgernes bekostning. UK får alene i år 300.000 migranter fra andre EU-lande, primært de østeuropæiske.

Det er krav, som går stik imod EU-toppens og Merkels og Hollandes planer om at fuldende opbygningen af EU-staten i 2025.

Cameron taler om at man må arbejde med et EU i flere hastigheder, og at UK definitivt vil forlade EU med et nej ved den kommende folkeafstemning. Der lægges dermed op til en større styrkeprøve med et EU-system, som kun kender eet svar på alle problemer og enhver fiasko: Mere EU.

Eurokrise, flygtningekrise, og indre immigrationskrise: Det er altsammen regulære problemer, skabt af opbygningen af det nyliberale EU og dens fælles indre og globale politik og dens valutaunion, der tvinger lande med store forskelle i udviklingstrin ind under samme regler og samme læst.

Kun få i EU eller verden i øvrigt har hørt om ’den danske udfordring’. Folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december er ikke Breaking News.

Det kan det til gengæld blive, hvis danskerne vælger at stemme Nej. Og det er en nærliggende mulighed, selvom enorme midler og ressourcer vil blive kastet ind på Ja-siden i den sidste faste af valgkampen. Som sædvanlig kører en plat skræmmekampagne og trusler om alverdens ulykker fra glade børnelokkere til økonomisk afstraffelse, hvis der stemmes Nej.

Et Nej vil øge presset på EU-eliten og mod planerne om Europas Forende Stater, som allerede er sat på skinner. Det kan blive et skridt på vejen ud af EU – der ikke bare vil være en lykke for Island, men også for det EU-mishandlede Danmark.

Redaktionen 10. november 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne