Socialismen er fremtiden – også for Danmark

Arbejderpartiet Kommunistenes 6. kongres besluttede at fortsætte diskussionen om, hvordan det socialistiske samfund skal se ud, som en bred og offentlig diskussion Det vil blive det centrale tema på årets Novemberkonference – den 7. november

Arbejderpartiet Kommunisternes principprogram, der blev vedtaget på stiftelseskongressen i april 2000, hedder ‘Manifestet for et socialistisk Danmark’.

Det kan læses her i pdf

Det er et program for forberedelsen af den socialistiske revolution i Danmark, forpligtende for APK som marxistisk-leninistisk kommunistisk parti. Det rummer principperne og de vigtigste retningslinjer for partiets arbejde – og det giver også et rids af det socialistiske samfund med retning mod kommunismen, som partiet kæmper for.

I modsætning til handlingsprogrammer for den daglige kamp under kapitalismen, som kan og må ændres med større skift i den internationale og nationale situation og ændringer af styrkeforholdene mellem klasserne – som med andre ord vedrører en mere afgrænset periode – er principprogrammet et dokument af strategisk karakter.

Det er gældende for hele den strategiske periode, vi befinder os i – for hele perioden med forberedelse af den socialistiske revolution og skabelsen af de kræfter, der er nødvendige for at revolutionen kan sejre i en revolutionær krise, og ikke bliver slået ned af kapitalismens brug af vold og magt.

Op til APKs 6. kongres den 22.-24 . maj 2015 var spørgsmålet om socialisme et af de centrale temaer i kongresdebatten – det vil sige af alternativet til det nuværende kriseplagede og krigeriske kapitalistiske system – når det er sat på porten og når en ny statsmagt er etableret, som repræsenterer arbejderklassen og det store flertals interesser,

En række væsentlige indlæg i socialismedebatten er samlet i Temaet om APKs 6. kongres.

Se

APKs 6. KONGRES: Dokumenter – Beslutninger – Debat

På kongressen blev det besluttet at diskussionen om socialisme skal fortsætte som en bred debat i partiet, dets sympatisør- og vennekreds og blandt alle interesserede.

Kongressen pålagde den ny partiledelse – Centralkomiteen – at udarbejde et dokument, der trækker op hvordan det nye samfund vil se ud, som vores parti kæmper for, og sende det ud til en bred offentlig diskussion.

Dette dokument skal i sin endelige form efter diskussionerne vedtages af en partikongres og have status af et tillæg til partiets principprogram ’Manifestet for et socialistisk Danmark’, som fortsat er og vil være partiets grundlæggende programdokument.

På partikongresen vedtoges også et nyt handlingsprogram til afløsning af programmet fra år 2000.

Se

Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik

Udkastet til ‘socialismeprogram’ skal foreligge til Novemberkonferencen, som APK afholder i slutningen af 2015, og diskussionen af det ny samfund skal stå i centrum her.

Diskussionen om det socialistiske samfund fortsætter – også på KPnet, i KPnetavisen og på KPnetBlogs. Bidrag er velkomne …

Se diskussionen på

SOCIALISMEBLOG

Netavisen 4. august 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne