Privatiseringsbølgen: 450 børneinstitutioner ramt af konkurs

Hvad der kommer til at ske med de 450 børnehaver og fritidshjem vides ikke. De forsøges foreløbig solgt videre. Hvad der kommer til at ske med alle de børn, der går der, vides ikke. Hvad der kommer til at ske med de ansatte vides heller ikke. Tryghed er ikke en del af privatiseringsbølgen. Men skandaler og konkurser er det.

Frie Børnehaver og Fritidshjem er gået konkurs efter kaos i organisationen og rod i regnskaberne. Det var den største paraplyorganisation for omkring 450 børnehaver og fritidshjem over hele landet. Ligesom den var ejer af og driver flere institutioner. Konkursen sker efter længere tids uro og fyring af bestyrelsesformand og administrativ leder.

Det var en gruppe medarbejdere i Frie Børnehaver og fritidshjem, der rettede henvendelse for at få foreningen begæret konkurs. Det skete på baggrund af, at der ikke var penge til at udbetale løn til medarbejderne for april måned .

I pædagogernes fagforening BUPL mener man ikke, at der er grund til bekymring for medlemmernes løn. BUPL forventer på nuværende tidspunkt, at Frie Børnehaver har holdt medlemsinstitutionernes og foreningens økonomi adskilt. Så længe det er tilfældet, er der ikke grund til bekymring for størstedelen af medlemmerne, lyder det fra BUPL.

Ifølge flere kilder viste det sig, at foreningen kun havde likviditet til tre dage, og da der ingen aftaler var om fremtidig finansiering af likviditeten, var kursen rettet mod konkurs, skriver ”Den Offentlige.dk”.

Sporene skræmmer

Hvad der kommer til at ske med de 450 børnehaver og fritidshjem vides ikke. De forsøges foreløbig solgt videre. Hvad der kommer til at ske med alle de børn, der går der, vides ikke. Hvad der kommer til at ske med de ansatte vides heller ikke.

Tryghed er ikke en del af privatiseringsbølgen.

Sporene fra vore nabolande Sverige og Norge skræmmer. Her har store skole- og institutionskoncerner drejet nøglen om fra den ene dag til den anden.

Det offentlige betaler

Det offentlige flytter hver måned flere og flere offentlige midler fra de offentlige institutioner til de private. Det sker uden regnskabskrav og kontrol. Tværtimod er det nu lovliggjort at hive overskud ud af private børneinstitutioner.

Kommunerne har med henholdsvis den blå og røde bloks EU-lovtilpasninger med fritvalgs- og dagtilbudsloven pligt til at sikre privat institutioners økonomi med samme tilskud som til offentlige børneinstitutioner. Penge der tages fra kommunens børnebudget.

Men kommunen har intet tilsyn med de private institutioners drift. Der føres ikke kontrol med de offentlige midler. Det er op til den enkelte kommune, om de stiller krav om driftsgaranti til brug i tilfælde af at institutionen pludselig lukker.

Kommunen har derimod pligt til med dags varsel at anvise plads i andre institutioner ved lukning.


Se også

Privatisering: Tyveri for milliarder sat i system af EU
Netavisen 14. november 2014

Regeringen og Venstre vil udlicitere børnene til kapitalfonde
Natvisen 27. februar 2014

Netavisen 7. maj 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne