SAS fastholder suspensioner efter konflikt: På vej med politiske fyringer af  27 fagligt aktive

Arbejdsnedlæggelsen i SAS er slut efter tre dages konflikt og et enormt pres fra arbejdsgiverne mod det strejkende personale. Nu vil SAS fyre 27 fagligt aktive

 


CAU-talsmand Jean Pierre Schomburg: Nye forhandlinger

SAS’ brutale arbejdsgivermetoder for at dumpe de ansattes lønninger gennem Cimber-fidusen  blev blåstemplet af Arbejdsretten i søndags, hvor personalets strejke blev erklæret  overenskomststridig, og de ansatte blev pålagt at genoptage arbejdet under fyringstrusler fra koncernledelsen for åben TV-skærm.

Det har været en modig og flot kamp fra de ansatte – og den er ikke forgæves, selvom den nu udskriges som et nederlag. Men som talsmanden Jakob Esposito fastslårr: “”Det er ingen skam at aflevere sin pung, når man har pistolen for panden”.

Kabinepersonalets fagforening CAU vil have nye forhandlinger.

Men SAS-ledelsen vil skaffe sig af med fagligt aktive og fastholder suspensionen af 27 medarbejdere, hvis ’forseelse’ er,  at de er fagligt aktive og har modsat sig SAS’ plan om grov løndumping ved at overflytte 147 stewardesser og stewarder til datterselskabet Cimber Air pr. 1. marts 2015 med det formål i sidste ende at forringe personalets vilkår og overenskomster til lavprisselskabernes niveau.

Koncernledelsen med koncerndriftsdirektør Flemming Jensen i spidsen har konsekvent søgt at give fagligt aktive og deres fagforening CAU skylden for konflikten. Den har fejt og løgnagtigt beskyldt dem for at øve pression og trusler mod deres kolleger.

SAS har hele vejen igennem søgt at benægte at hensigten med Cimber-fidusen er at forringe medarbejdernes forhold.  Ingen tror på dette, og der er heller ingen grund til at tro på SAS-ledelsens løgne om de onde medarbejdere, der øver nærmest kriminel pression. Det er et klamt arbejdsgivertrick, der kolporteres beredvilligt videre i mainstream-medierne.

Nu vil SAS forvandle suspensionen af de 27 fagligt aktive til regulære politiske fyringer.

Det bør udløse bastant modstand og protest ikke bare fra CAU, men fra arbejdspladserne landet over og fra hele den danske fagbevægelse. Det er en tilbagevenden til RiBus-metoder fra arbejdsgivernes side og helt uacceptabelt i en faglig konflikt.

SAS nyder massiv støtte i koncernens kamp for at forringe personalets vilkår ikke bare fra arbejdsgiverorganisationerne, men også fra regeringen.  Sidste gang SAS satte de ansatte en pistol for brystet var i november 2012 med åben støtte fra finansminister Bjarne Corydon – dengang med trusler om konkurs og privatisering. Det betød en gigantisk forringelse af løn- og arbejdsforhold med ét slag.  Cimber-fidusen er bare det næste i rækken.

Se
SAS: Et forvarsel om hvad arbejderklassen kan vente

Netavisen 17. november 2012
 

Det er ikke noget tilfælde, at netop flyselskabene og deres personale er blandt hovedaktørerne i den grænseoverskridende kamp om løndumping, som finder sted i denne periode.

Der foregår en skærpet konkurrencekamp mellem flyselskaberne, hvor et sort og fagforeningsfjendtligt selskab som Ryanair fører an i en nedadgående spiral for ansatte med hensyn til løn- og arbejdsforhold – og i sidste ende med alvorlige konsekvenser for flysikkerheden.

Det følges op af andre lavprisselskaber som Norwegian – og af  statsstøttede koncerner som SAS.

Flypersonalet er tvunget ud i  faglig kamp for at forsvare deres tilkæmpede rettigheder og vilkår. Hvad der sker med SAS  er bare en del af et omfattende angreb fra monopolerne og de multinationale selskaber på de danske og øvrige arbejderes vilkår, der er sat i gang med EU’s og medlemslandenes regeringers samtykke og aktive medvirken.

Først og fremmest for at dumpe lønnen med alle midler.

At modsætte sig det er en af de vigtigste opgaver for fagbevægelsen. Men fagtoppen kalder ikke til generel modstand, men er med til at få svineriet til at glide ned.

Se mere på facebooksiden

Stop Cimber Fidusen

Se også

SAS: Kabinepersonale siger nej til Cimber-fidus
Netavisen 1. marts 2015 Opdateret

Fuld støtte til SAS-personalet inden de kollektive overenskomster flyver ad helvede til
Af Martin Thiemke, KPnetBlogs, 1. marts 2015

Netavisen 3. marts 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater