Sverigesdemokraterne bekender kulør: Svensk nyvalg til marts


Sverige er ramt af en helt usædvanlig politisk krise, der kan minde lidt om den kaotiske – og spændende – situation i dansk politik i 70erne, efter Glistrups Fremskridtsparti gjorde sin entré. Sverigesdemokraterne har bekendt kulør.

 

Regeringen giver op: Gustav Fridolin og Stefan Löfven udskriver nyvalg


Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven og Gustav Fridolin, talsmanden for det andet regeringsparti Miljøpartiet tog konsekvensen af, at regeringen var kommet i mindretal og ikke kunne få sit finanslovforslag igennem, da Sverigesdemokraterne bekendte kulør og stemte sammen med ’Alliansen’  for dens alternative budgetforslag.

Det har udløst et nyt valg uden for valgperioderne – noget der i Sverige kun tidligere er set i 1914 og 1958.

Alliansen er de fire borgerlige (’centrum-højre’) partier i den tidligere regeringsblok, der styrede Sverige siden rigsdagsvalget i 2006 og frem til for to måneder siden. Det ordinære valg sendte Alliansen ud på grund af dens upopulære og arbejderfjendske nyliberale  EU-reformpolitik.

Löfven-regeringen støttes af  Venstrepartiet uden at den har et parlamentarisk flertal, når det populistiske højreparti  Sverigesdemokraterne - som har Dansk Folkeparti som et af sine forbilleder – går sammen med højreblokken.

Miljøpartiet optræder noget grønnere og mere socialt orienteret end de danske radikale – som en mellemting mellem R og SF – mens de svenske socialdemokrater profilerer sig et godt stykke til venstre fra Thornings ditto – og Venstrepartiet (som har en konkurrent i Feministisk Initativ) lyder som et mix af SF udenfor regering og Enhedslisten.

Regeringen vil på grund af de svenske valgregler ikke umiddelbart kunne gå af og formelt udskrive nyvalg. Det sker sidst i december. Valget vil finde sted den 22. marts 2015.

De åbent borgerlige partier i Alliansen har erklæret, at de ikke vil regere på Sverigesdemokraternes mandat. Men SD har efter valget i september siddet med nøglen til et parlamentarisk flertal. Alliansen har ført oppositionspolitik og alle fire partier har afvist at indgå i et samarbejde med Löfven-regeringen.  

I den fastlåste parlamentariske situation med to alternative budgetforslag og med SD i den afgørende rolle forsøgte Löfven at forhandle med Alliansen, men det førte ikke til noget.  Ved afstemningen dagen efter bekendte SD så kulør for Alliansen – som Dansk Folkeparti har støttet blå bloks regeringer hele vejen igennem.

Reelt havde Löfven ikke andet valg end at udskrive nyvalg.

For bortset fra indvandrerspørgsmålet – hvor Alliansen indtil nu har afvist et samarbejde med Sverigesdemokraterne – er disse fem åbent borgerlige partier enige om det grundlæggende.

Sverigesdemokraterne fører samme arbejderfjendske politik som de andre – og vil have skattesænkninger for virksomhederne, militær oprustning, fortsat offentlig nedskæringspolitik og at arbejderne skal arbejde længere og hårdere. Som Dansk Folkeparti.

Det betyder at Sverige vil være i valgkamp frem til sidst i marts måned. Löfven, Miljøpartiet og Venstrepartiet, der gerne ville have været med i regeringen, men blev afvist, vil føre en hård kamp mod Alliansen og ganske særligt SD – og sandsynligheden af at Alliansen ville regere på SD’s mandater og med SD’s indvandrerpolitik.

Feministisk Initiativ kan blive en reel faktor. Partiet kom ind i EU-parlamentet i maj, men ikke i rigsdagen i september. Nu får det en ny chance.

Löfven sigter selvfølgelig efter et parlamentarisk flertal af disse partier.

Det er imidlertid tvivlsomt. En mere sandsynlig løsning på regeringskrisen er den danske: En ny Allianse-regering med godt betalt støtte fra Sverigesdemokraterne.

Linjerne er trukket hårdt op i svensk politik. Så hårdt at det er nemt at glemme, at begge regeringsalternativer er EU-regeringer, der har forpligtet sig til at gennemføre dens arbejderfjendske nyliberale politik.


Se også artiklen om rigsdagsvalget i september

Svensk valg: Polarisering, regeringsskifte og højretriumf
Netavisen 15. september 2014

Netavisen 4. december 2014