Imperialisternes klub: G20 topmøde i krise og konflikt

20 af Jordens mest magtfulde lande mødtes midt i november til deres årlige weekendophold. De repræsenterer verdens imperialistiske stormagter, fra de rigeste og bedst bevæbnede, inkl. EUs præsident Herman Van Rompuy, til de opkommende briks-lande.


Anti-G20 protest i Brisbane, Australien hvor G20 topmødet blev holdt

G20 er en selvsupplerende klub, ingen har bedt dem om at mødes, ingen har valgt dem og ingen beføjelser er dem blevet givet af FN eller nogen anden demokratisk instans, men pga. af disse lande og områders størrelse og magt, så bliver forummet anerkendt som betydningsfuldt.

G20 fik bl.a. besøg af FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, og ITUC forkvinde Sharan Burrow, der forsøgte at appellere til at G20-landene ændrede deres økonomiske politik, så den både tager hensyn til de ansattes rettigheder og levevilkår, og til klima og miljø.

De Australske værter havde udkommanderet 6000 politifolk, tre krigsskibe, jagerfly, og militærhelikoptere, samt en armada af skudsikre limousiner. Samlet pris for tre dages komplet militær undtagelsestilstand lyder på mere end 2. mia. kr..

Vel og mærke ikke for at beskytte befolkningen mod imperialisternes møde, men for at holde enhver civil protest i mange kilometers afstand, så krigsherrerne kunne holde møde i fred og ro.

Verdens økonomi stagnere

Dagen efter G20 topmødet, kunne Japan fortælle at deres økonomi gik så dårligt at landet er i recession, efter negativ vækst to kvartaler i træk. Den japanske regering gik af og udskrev valg i december for at sikre et nyt mandat til at skære ned.

Dagen før var virkeligheden på ingen måde til stede i de økonomiske prognoser og vedtagelser på G20 om at sætte ekstra gang i væksten med en masse mindre projektor som f.eks. investering i infrastruktur.

Infrastruktur vel og mærke under det særlige økonomiske offentlig-privat-partnerskab, der betyder at det offentlige finansierer, mens private udfører og overtager driften. En fremgangsmåde som overalt i verden er kendetegnet ved svindel i udbud og udførelse og skandaler med meningsløse motorveje osv.

I EU-landene og Kina har ugen efter G20 også budt på dystre prognoser og rentetiltag. Om en ny krise er under opsejling eller det blot er krisen fra 2008, der endnu er lyslevende betyder intet for ungdommen og arbejderklassen, der betaler med arbejdsløshed, hjemløshed og fattigdom. De økonomiske tiltag der er taget for at skabe job har ikke virket, og de job der er skabt er betalt så dårligt, at der ikke er penge til familieliv eller husleje.

G20 lederne lagde særlig vægt på, at der var sat skub i forhandlingerne i WTO om internationale handelsaftaler og ved et separat møde mellem EU lande og USA, var der også talt om TTiP handelsaftalen. Den internationale handel, påstår G20, er kilden til vækst og fremgang, især for de fattige lande!

Det er heller ikke et argument der kan føres nogen dokumentation for. WTO og TTiP er i princippet aftaler, der forsøger at vride armen rundt på demokrati og selvstændighed, og det giver ikke vækst til de fattigste lande tværtimod.

Fakta om G20 landenes salgstaler er,at intet ikke holder til mødet med virkeligheden.

Det samlede økonomiske billede er en fortsættelse af den neoliberalistiske konsensus: Dårligere løn og arbejdsforhold og stigende ulighed. Imens der intet gøres ved mangemillionærernes og multinationale virksomheders skatteunddragelse.

Energi og klimakrise

Til næste år i 2015 afholdes det sidste og afgørende klimatopmøde i FN, hvor dagsordenen lyder på en forpligtigende aftale om at stoppe for brug af fossile brændsler. Og med den nye rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, er der ingen der burde kunne stille spørgsmålstegn ved, om der er et problem, som verdens rigeste lande har ansvaret for.

Men det kunne den Australske vært Tony Abbott nu alligevel, som et stort kulproducerende land er det imod Australiens interesser at stoppe med brug af fossile brændsler, fortalte han.

Han burde have sagt ‘ imod nogle ganske få kæmpevirksomheders interesser, som er hovedsponsorer for regeringen’. For Australien lider ligesom resten af kloden under forureningen, med længere tørker og voldsommere uvejr.

Både Kina og USA gav tilsagn om, at de på et tidspunkt ville holde op med at bruge fossile brændsler. Kina ville dog øge deres brug de kommende seks år og derefter trappe ned igen, og USA er netop ved at øge deres egenproduktion. Eller rettere – først når den sidste olie er brugt, vil G20 landene af egen kraft holde inde med forurening.

Kampen om Ukraine

At der ikke var en lige god stemning mellem alle toplederne kunne bl.a. ses af, at Rusland blev mødt med beskyldninger om at være ansvarlige for optrapning af konflikten i Ukraine. Tony Abbott påstod endda, at han havde beviser for at Rusland havde medvirket til at skyde et civilt fly ned over Ukraine. Uden dog at præsentere disse ”beviser” for offentligheden.

USA og EU landene mødtes i korridorerne og aftalte nye sanktioner mod Rusland, hvis de ikke holdt op med den påståede militære støtte til områder i Ukraine som kupregeringen har belejret militært.

I sidste ende tog Putin hjem tidligt og fik i stedet taletid på tysk tv.

Det kan tydeligt ses, at interessekonflikterne mellem de store imperialistiske lande om geopolitiske interesser, råstoffer og økonomiske interesser i Ukraine og i Mellemøsten og mange andre steder i verden i dag er skærpet. Imperialisternes politik, og ikke mindst USA og EU landenes og deres allieredes aggressive politik for dominans og deres enorme krigsmaskine, er den primære trussel mod freden, herunder vores egen danske regering.

Det er ikke vejen frem at underlægge sig deres selvbestaltede cirkus, fordi de er en klub af rige og magtfulde. Det nytter ikke at appellere til G20 landenes fornuft. Det handler om at stoppe deres krige, deres forurening og deres udplyndring af de fattige lande.


Blandt talrige absurde optrin på G20 mødet var da statslederne blev udstyret med Australiens berømte koala, som de kunne kramme til ære for pressen.

 

Netavisen 23. november 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne