Med DuPont i Afrika: Skolehaver baner vejen for de multinationale


Der er mange redskaber til kontrol af verdens ressourcer og folk. Et af de mere upåagtede er 4H – med det tilforladelige formål, at være ”en
forening for børn, unge og voksne på landet og i byen, med interesse for natur, dyr, haver og madlavning”. I virkeligheden organiserer 4H unge for at knytte dem til storlandbruget og dets interesser – og har gjort det lige siden 1902 med opstarten af ‘Tomatklubben’ og ‘Majsklubben’. I dag i 80 lande verden over.

H’erne i 4H står for hånd, hoved, hjerte,og helbred. Tilfældigvis kan de 4 H’er også læses på engelsk som ‘Hand, Hearth, Head, Health – foreningen er nemlig ærke amerikansk.

4H er en international bevægelse og blev startet i 1902 i USA. Den opererer i dag i 80 lande verden over, har 7 millioner medlemmer og er ikke mindst et redskab for den multinationale agroindustri til at få fodfæste i udviklingslandene med ungdommen som murbrækker.

I USA hører 4H under USA’s landbrugsministerium (USDA), men den finansieres af firmaer og fonde som DuPont Pioneer, Monsanto, Cargill, Bill and Melinda Gates Foundation, Motorola Foundation og Nike Foundation.

Det er da også disse firmaer der gør brug af organisationen.


4H og DuPont i Afrika

Det afrikanske kontinent har enorme muligheder – og amerikanske firmaer ser det som deres opgave at ‘redde Afrika’ fra sig selv. ”Her kommer vi og løser verdens sultproblemer, mens vi skaber fødevaresikkerhed og bæredygtighed” lyder deres hykleriske, selvforherligende og løgnagtige propaganda.

Se propagandafilm fra 4H her

Frøgiganten DuPont kører flere projekter i Afrika gennem 4H. Firmaet er verdens næststørste på frøområdet efter Monsanto og skovler en årlig profit ind på 34 milliarder dollars. DuPont tog i 2013 kontrol over det største afrikanske frøfirma Pannar og ejer nu 80 % af dette. De kører 4H-projekter som trojanske heste for at få et marked for deres produkter i Tanzania, Ghana, Etiopien, Kenya og Sydafrika.

Andre firmaer bruger 4H i andre afrikanske lande som Angola, Cameroon, Gambia, Kenya, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Uganda og Zambia.

4H systemet går ud på at man organiserer unge omkring uddannelse indenfor landbruget. Man opretter skolehaver, hvor børn og unge fra 12-års alderen lærer ‘moderne’ dyrkningsmetoder. Umiddelbart lader disse til at være både jordnære og økologiske og egnet til at sætte i reklamerne.

Børnene bliver undervist i principper om kompost, naturlige midler til skadedyrsbekæmpelse osv. Men ind kommer en ubekendt i den økologiske ligning – frøene fra DuPont Pioneer – og de er ikke det mindste naturlige. Og hvert år skal der købes nye hos DuPont.

Børnene dyrker frøene i deres skolehaver og ‘får lov’ til at få gratis frø med hjem til familiens ’tilbagestående’ landbrug. Umiddelbart giver de et større udbytte og majsen er sødere og med færre fibre. De lokale bønder fanges ind.

Men hvad sker der så?

DuPont kræver høje priser for de næste frø. Frøene har ingen naturlig modstandskraft og kunstgødning og sprøjtegifte som RoundUp er nødvendige. Hvis familien skal klare dette må omsætningen øges for at kunne hamle op med udgifterne.

Frøene koster ti gange så meget som de traditionelle frø og bønderne kan ikke længere tage fra deres høst og lægge til side til næste såtid, da hybrid- og GM-frø ikke er frøægte. De er frø med patent, der skal købes i dyre domme hvert år.

En meget stor del af den stigende omsætning i landbruget er altså penge der holdes på de multinationales banehalvdel. De bruges til frø, gødning og sprøjtegift – alt sammen varer på de amerikanske firmaers hylder.

Bønderne bliver ikke bedre stillet, en del bliver presset til at opgive jorden og mister deres eksistensgrundlag.

Et andet problem er at jorden ikke længere plejes og som tidligere får lov at ligge brak. Med kunstgødning kan der fås et udbytte hvert år i en periode, men jorden udpines og bliver helt afhængig af tilførsel af kunstgødningen. Efter en periode er jorden tør, død og syreholdig.

”Vi gør det for at hæve de afrikanske bønders produktivitet” udtaler Ellen Kullman fra DuPont

De unge stilles store muligheder i udsigt, lederjobs og rigdom, folk under sig og egen jord. 4H forsøger at præge de unge ideologisk og knytte dem til sig og der ligger også en form for lederuddannelse i organisationen, hvor man udvælger og uddanner kommende samarbejdspartnere.

Sideløbende overtager firmaerne også afrikansk jord. Monsanto og Cargill ejede i 2010 150 millioner acres afrikansk jord. USA’s ‘Afdeling for international udvikling’ har hjulpet med overtagelsen og har f.eks. bevilget 7 milliarder dollars til firmaer som Walmart og PepsiCO til at oprette partnerskaber indenfor landbruget i udviklingslande.

Malawi

Når bønderne ikke har råd til de nye frøsorter går regeringen ofte ind med subsidier til landbruget – med penge der kommer fra udlandet. Det skete f.eks. i Malawi.

I Malawi introducerede man hybrid-majs i 2005 med 70 % statsstøtte til hybridfrø og gødning og udbyttet tredobledes hurtigt. Men 9 år senere er den udenlandske støtte tørret ud. Støtten beskæres og 200.000 bønder skal nu klare sig selv ud af de 1,6 millioner bønder, der modtog statsstøtte (med udenlandske subsidier). 80 % af befolkningen i Malawi er landbrugere.

Donorerne er den USA-baserede Millennium Challenge Corporation (MCC), EU, IMF og Verdensbanken.

Den største donor er dog Storbrittanien, den tidligere kolonimagt i Malawi. De har nu trukket sig ud af det generelle støtteprogram, hvad der særligt har ramt den offentlige sundhedssektor.

Regeringen presses til at bruge penge på at holde landbruget i gang, når den udenlandske støtte falder væk, hvad der går ud over andre sider af samfundet, som infrastruktur, udvikling, sundhed, uddannelse os.

Vi får ikke meget at vide om klassekampen i Malawi eller andre afrikanske lande, men under det arabiske forår i 2011 gik også folk i Malawi på gaden.

Der blev slået hårdt ned på protesterne. Demonstrationerne blev forbudt og retten til at demonstrere kom for domstolene. Inden retten nåede til en afgørelse blev demonstranterne nedkæmpet af politi med tåregas. Alligevel fortsatte protesterne. I hovedstaden Llilongwe kom det til sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, der brugte tåregas imod dem.

Sidst på ugen var deres stadig militære patruljer i de større byer. Folk var rasende over drabene på 18 demonstranter, mange tilskadekomne og 250 arrestationer. (Avisen.dk d. 26. juli 2011)

Der er også en alternativ bevægelse i landet, hvor man arbejder med at plante kvælstofsamlende træer, der kan give naturlig næring tilbage til jorden uden afhængighed af firmaer som DuPont og Monsanto og i en række afrikanske lande er der stærke bevægelser mod agroindustrien, mod GMO og overtagelse af afrikansk jord og ressourcer.


Protest i Ghana mod ‘Plant Breeders’ Bill’ – en lov der åbner op for patenter og GMO. Foto: Food Sovereingty Ghana, november 2014

Afrika – og verden – kan brødføde sig selv

Agroindustrien bilder verden ind, at genteknologi og industrielt landbrug med kunstgødning og sprøjtegift er landbrugets højeste og mest effektive udviklingsstade – en nødvendighed i kampen for at brødføde verden.

Dette er meget langt fra virkeligheden. Nye FN rapporter påviser, at en udvikling af økologisk landbrug i Afrika vil sikre en langt større forøgelse af produktiviteten end det industrielle landbrug.

”Det nuværende landbrugssystem avler sult og er ikke en løsning”, er konklusionen fra Ulrich Hoffman, som er seniorrådgiver i FN’s organisation for handel og udvikling, UNCTAD…Den eneste strategi, der dur, er at udbrede de økologiske landbrugsmetoder”.

”De nuværende fødevaresystemer er kun effektive, når det gælder at maksimere profitten for agri-business”, udtalte FN’s særlige rapportør gennem seks år for ’retten til mad, Olivier de Schutter.

Halvdelen af alle landbrugsafgrøder bliver produceret i lande med meget lave udbytter pr. HA. Med en reel bæredygtig drift uden store udgifter vil udbyttet kunne øges og langt flere mennesker kunne brødfødes sig selv og afvandringen fra landbruget til arbejdsløshed i storbyerne kan undgås.

Andre forhold er også en følge af agroindustriens måde at dyrke landbrug: Produktion af kunstgødning og sprøjtegift og transport over store afstande øger klimaødelæggelsen. Fødevarer bruges som brændsel eller dyrefoder i stedet for menneskeføde. Fødevarepriserne stiger og betyder mere sult og dårlig ernæring i verden.

Klimaødelæggelse, sult, fattigdom, arbejdsløshed, ødelæggelse af miljøet er forbundne problemer med fælles løsning – folkenes overtagelse af den politiske og økonomiske magt i deres eget land.

Malawi er et afrikansk land beliggende i det sydøstlige Afrika. Malawi blev selvstændig i 1964 efter at have været et brittisk protektorat under navnet Nyasaland.

How America’s Favorite Baby-Goat Club Is Helping Big Ag Take Over Farming in Africa
Mother Jones 11. november 2014

Økologi kan give kloden mere mad end konventionelt landbrug
Politiken 16. september 2014

Økologisk landbrug kan skaffe mad til alle
OrganicToday 10. september 2014

Læs også

Firmaet DuPont: Den sorte tråd fra nazisme til GMO
Netavisen 19. februar 2014

Dansk imperialisme: Afrika
Netavisen 11. september 2013

Dansk imperialisme i Afrika: Verdensbanken og Handelsministeriet har en plan
Netavisen 12. juli 2013

13. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne