NATO-topmøde: Danmark binder sig som spydspids i oprustning og krig

NATO-topmødet i Wales betød en optrapning af  alliancens globale krigskurs og af spændingen og krigsfaren i Europa. Det kræver et stærkt gensvar af den internationale anti-krigsbevægelse og den danske krigsmodstand,  mener Arbejderpartiet Kommunisterne.

FredsVagten protesterede langs kanalen på ‘ flagdagen’ 5. september , hvor krigsmaskineriet blev hyldet på Christianborgs Slotsplads, med Kronprinsen og Mary i spidsen, Nicolai Wammen, Mogens Lykketoft og parader og diverse.

Se flere billeder fra FredsVagten her

Mens en våbenhvileaftale er indgået i Ukraine har NATO-landenes stats-, udenrigs- og forsvarsministre afsluttet deres møde i Newport i Wales.

Det var omgivet af enorme sikkerhedsforanstaltninger til gene for det civile liv, og dets beslutninger vil genere endnu mere. Der blev vedtaget en række beslutninger om øget oprustning og truffet en lang række konkrete aftaler, hvoraf de fleste er hemmelige.

Danmark blev ’inviteret’ med i USA’s klub af kernelande, der militært skal nedkæmpe Islamisk Stat. Det betyder sandsynligvis en udvidelse af Danmark nye Irak-krig med kampfly. Thorning, Lidegaard og Wammen sagde beæret ja tak til at være med.

De er også med i en ny udrykningsstyrke under britisk kommando, og sender 250-300 soldater på permanent udflugt langs Ruslands vestgrænse.

I den officielle oversigt over beslutninger fra mødet hedder det blandt andet:

”En ny beredskabsplan (RAP) skal sikre konstant øget militær tilstedeværelse i den østlige del af Natos territorium. Der oprettes også en ny hurtig udrykningsstyrke, og der placeres udstyr og forsyninger på baser, så man er klar til hurtig indsats.

Beredskabet øges på det multinationale korpshovedkvarter i Stettin i Polen, som drives i samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Polen.”

Se hele oversigten her

I en første kommentar til mødet siger Klaus Riis, redaktør af  APKs Kommunistisk Politik:

– Det var så uhyggeligt et resultat for Danmark, som man overhovedet kan forestille dig. Thorning-regeringen har meldt Danmark ind i krigskoalitionens kerne til fornyet krig i Irak. Danmark sender soldater til Baltikum og går med i en ny udrykningsstyrke. Og Danmark forpligter sig til fortsat oprustning og militarisering på bekostning af social genopretning

Klaus Riis fortsætter:

– Det er trist, men ikke overraskende, at Thornings SR-regering fortsætter Fogh-regeringernes militaristiske kurs. Den gav Fogh en international toppost, hvor han kunne kværne videre med krigsløgne og patetisk snak om forsvar af Vestens værdier. Men den har kun ført til katastrofer for de lande, hvor Danmark har været krigsdeltager, og til en voksende katastrofe med stadig nye omkostninger for Danmark selv.

–  Velfærden er også et krigsoffer. Nu har regeringen som målsætning næsten at fordoble krigsudgifterne til 2 pct af BNP – og her er vel at mærke ikke medregnet omkostningerne for civilsamfundet, herunder udgifterne til det stadig voksende antal krigsskadede og invaliderede eks-soldater.

Efter NATO-topmødet er situationen i Europa blevet endnu farligere, konstaterer Klaus Riis:

– NATO-topmødet har reelt udpeget ikke Islamisk Stat, men Rusland som fjende nr. 1. Danmark er også her med helt i front. NATO søger at gøre alle Ruslands grænselande til medlemmer af klubben – og dermed inddrage alle lande i fremtidige konflikter eller provokationer. Ukraine er et skoleeksempel på, hvor let det vil være at  råbe: Rusland invaderer! – og så er krigen der.  Der må opbygges en stærk internationale antikrigsbevægelse for at stoppe NATOs ekspansion mod Øst, der minder om et forgangent imperiums berygtede Drang nach Osten.

Klaus Riis fremhæver, at det stiller den danske antikrigsbevægelse over for nye udfordringer. Han siger:

– Fredsbevægelsen og alle progressive kræfter i dette land står over for nogle kæmpeopgaver for at få vristet Danmark ud af krigsmafiaens kløer. Der må nyt liv i krigsmodstanden. Krigspolitikken og krigspolitikerne må brændemærkes – og det vil sige folketingets store flertal. De har placeret sig på den gale side.

–  Der må sættes fornyet fokus på at bremse alle de nye krigs- og oprustningsskridt. Ikke mindst skal Danmarkshisoriens største våbenhandel stoppes og indkøbene af nye krigsfly til mere end 30 milliarder, der skal bombe i fremmede lande, skrottes.

– Den danske hær er ikke længere en forsvarsarmé, men en imperialistisk hær, tilmed en del af imperialismens kernetropper. Her gælder den gamle parole: Ikke en krone, ikke en mand til den imperialistiske hær!

Netavisen 6. september 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne