Strejken på Øresundstogene slut: Sejr for aktion og solidaritet

Strejken mod den internationale togoperatør Veolia er slut. Et mæglingsforslag er accepteret af begge parter. Udsigten til en lang række sympatikonflikter fik arbejdsgiverne til at bøje sig.  Den svenske fagbevægelse kalder det ’en storsejr’.

 

Solidaritet: Strejkevagt i Malmø Der har været stor sympati blandt svenskerne for togstrejken Foto: Rettvisapartiet Socialisterna

Det var en principiel konflikt om at forringe ansættelses- og arbejdsforhold for de ansatte på øresundstogene, der blev indledt 2. juni, efter at Veolia – der overtog driften fra DSBFirst – varslede fyringer af 252 ansatte. En del af dem blev tilbudt fortsat ansættelse, men nu ikke i faste stillinger, men som timelønnede (vikarer), der i princippet skulle stå til rådighed 24 timer i døgnet syv dage i ugen.

Arbejdsgiverne har afvist alle forligstilbud med henvisning til deres ’ret til at lede og fordele arbejdet’.

Men udsigten til kraftige udvidelser af konflikten på andre jernbanestrækninger, varslet af de ansattes fagforbund SEKO (LO-forbundet for ansatte i service og kommunikation) , og til sympatikonflikter i andre sektorer, fik dem til at stikke piben ind. Det nu accepterede mæglingsforlag siger, at 90 procent af ansættelserne skal være i fuldtidsstillinger på normale vilkår, mens maks. 5 pct. af arbejdet skal kunne udføres af timeansatte, og maks. 5 pct. af deltidsansatte. Samtidig hæves lønnen betydeligt.

-Jeg er meget tilfreds, det her er en stor sejr, siger Jens Kvist Christensen, klubformand for de ansatte på Øresundstogene.

Forbundsformanden i Seko Janne Ruden siger:
– Dette er en historisk sejr for svensk fagforeningsbevægelse. Vi er overbevist om, at dette er begyndelsen til en udvikling med mere trygge ansættelser i Sverige.

Veolia siger, at de nu får mulighed for at skemalægge driften bedre og smidigere, og de svenske arbejdsgivere søger at skjule nederlaget ved at tale om, at det er et godt resultatet for ’den svenske model’ hvor arbejdskøbere og arbejdstagere  fastsætter forholdene på arbejdsmarkedet ved indbyrdes forhandlinger og overenskomster.

Der har været meget ringe strejkeaktivitet i Sverige i en lang årrække både under socialdemokratiske og åbent borgerlige regeringer som den nuværende ’Alliancen’. Strejkevåbnet har været gemt godt væk, og de svenske arbejdere har kun få direkte strejkeerfaringer. Men det kommer hurtigt med en konflikt.

Den kunne have været langt mere effektiv, hvis ikke DSB var gået ind om strejkebryder og havde indsat busser over Øresund. I Skåne kørte de lokale pågatog som normalt, men med overfyldte tog og en del driftsforstyrrelser til. Skånetrafikken havde valgt ikke at støtte Veolia ved at sætte ekstratog ind til at opsuge den kraftigt øgede passagermængde, der normalt bruger Øresundstogene. Rejsetiden for trafikken mellem Danmark og Sverige blev kraftigt udvidet.

Havde Veolia fået gennemført sine krav, ville de med sikkerhed også hurtigt have bredt sig til de andre operatører, indbefattet hos DSB. Så det er en sejr også for danske arbejdere og for arbejderne i hele EU. I sidste ende er Veolias arbejdsgiver politik  et resultat af det indre marked og forsøgene på at udnytte  det til det yderste.


Se også

Fuld udnyttelse af EUs indre marked og lønnedgang NU!
Netavisen 18. juni 2014


Strejken avblåst – missbruket av timanställningar stoppat

Seko

Netavisen 19. juni 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne