Fuld udnyttelse af EUs indre marked og lønnedgang NU!

Regeringen og Venstre er netop blevet enige om rammerne for den kommende vækstplan ud fra princippet ‘det skal blive lettere og billigere at drive virksomhed’. Bl.a gennem mere end 13 milliarders afgiftslettelser på el.

At få løn- og arbejdsforhold forringet er en anden vigtig side af regeringens plan, bl.a. ved at presse medarbejderinvesteringer igennem som på Danish Crown. Den aktuelle strejke på Øresundstogene mellem Sverige og Danmark, er en principiel arbejdskamp mod angrebene på løn- og arbejdsforhold.

Kommunistisk Politik 6, 2014


Strejkevagter fra fagforeningen Seko på Malmö Central. Foto: News Øresund

Efter de nyliberale reformer har forvandlet den kapitalistiske velfærdsstat til et minde om ’Der var engang’ er vejen banet for de næste faser i den nyliberale kapitaloffensiv, der foregår over hele verden – og ikke mindst med stor intensitet i det nyliberale EU.

Det er angrebene på løn og arbejdsvilkår for de arbejdende generelt. Og ikke mindst i den private sektor.

Den offentlige sektor er banket på plads og udgør ikke længere en seriøs konkurrent. Det er tid for arbejdsgiverne til at gå i kødet på ansættelsesforhold og lønninger.

Faste stillinger skal f.eks. forvandles til vikararbejde, så bl.a. pensioner, feriebetalinger og lignende luksuriøse ’ekstraomkostninger’ undgås. Et eksempel på dette er den langvarige strejke på Øresundstogene mellem Danmark og Sverige, der har stået stille i flere uger.

Det glubske Veolia, der overtog Øresundstogene, da DSB-First måtte opgive, har simpelthen forlangt at de ansatte skal overgå fra faste stillinger til vikarstillinger, hvor de i princippet skal stå til rådighed dag og nat. Og samtidig skal de ned i løn. Det er en principiel arbejdskamp. Sejrer Veolia er vejen baner for lignende krav i hele jernbanesektoren – også i Danmark, også for DSB. Derfor kan konflikten blive landvarig. Svensk LO støtter, og der er varslet adskillige sympationflikter. Det kunne passende brede sig til den anden side af Broen, før de samme krav rammer der.

Direkte lønnedgang var det krav, de bornholmske slagteriarbejdere blev stillet over for fra Danish Crown, der ellers ville lukke slagteriet og sende de bornholmske svin på en rejse til Tyskland, hvor billige østarbejdere bemander slagterierne.

Forløbet er en kynisk illustration af formålet og virkningen af EUs indre marked. Her kan koncernledelser jonglere med arbejdspladser, mennesker og dyr over landegrænser for at få så billig løn og så stort milliard overskud som muligt. Forløbet har også afsløret regeringens vækstpakke-bluff.

Danish Crown gik virkelig velovervejet til værks. Øsamfundet Bornholm er skrøbeligt og afhængigt af sine arbejdspladser. Og slagteriet er den næststørste, kun overgået af Sygehuset i Rønne.

Efter måneders forhandlinger med pres og krav om besparelser på 25 millioner og en lønnedgang på otte procent, besluttede ledelsen i koncernen egenhændigt at lukke slagteriet og informere pressen før arbejderne.

De var endda arrogante nok til at bruge en lam undskyldning om, at flybilletterne til øen var udsolgt indtil onsdag middag, så de ikke kunne komme til informationsmøde før. Enhver øbo ved, at der altid er ledige VIP-pladser på flyafgangene til politikere og vigtige forretningsfolk.

Slagteriet i Rønne skal nemlig bruges som murbrækker til at knægte overenskomsten på de øvrige Danish Crown slagterier i landet med lønnedgang.

Idéen med medarbejderinvesteringsselskaber er, at slagteriarbejderne med deres egne lønkroner – omkring 35.000 kroner om året per mand – skal stille billig kapital til rådighed for svineavlerne, så de bygger flere stalde til slagtesvin, så der bliver flere dyr at slagte i Danmark.

Med sin vækstpakke har regeringen og erhvervs-vækstminister Henrik Sass Larsen lagt op til, at arbejderne selv skal betale for udvidelse af virksomhedernes produktion netop gennem de såkaldte medarbejderinvesteringsselskaber.

I første omgang sagde slagteriarbejderne og deres forbund Nej – og truslen om lukning så ud til at blive en realitet. Sass-Larsen og han ministerium gik sammen med Bornholms Kommune og NNF ind i forhandlinger med Danish Crown om at få lavet en ordning, der betød et gennembrud for sådanne selskaber, men som lettede på lønnedgangen ved at kommunen går ind med lavere el- og spildevandsafgifter og staten med en medfinansiering på 1,3 millioner kr. om året i fem år.

Stillet over for et siciliansk tilbud valgte medarbejderne at sige ja til ’redningsplanen’. Slagteriet fik hvad det havde forlangt.

Regeringen fik et gennembrud for investeringsselskaber. Og arbejderne fik lov til at blive ved med at gå på arbejde under ringere forhold. Den moderne konkurrencestat, som regeringens stærke mand Bjarne Corydon slås ihærdigt for, er simpelthen at sikre virksomhedernes – de stores – velfærd.

Det er også selve ideen med EU’s indre marked.

Læs også

PSO afgiften: Endnu et middel til omfordeling
Netavisen 13. juni 2014

Danish Crown slagter arbejdspladser på Bornholm: Ønsker fuld udnyttelse af EUs indre marked og lønnedgang
Netavisen 28. maj 2014

Netavisen 18. juni 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne