Revolusjon/Norge: Europa er igen truet af fascisme og krig

Leder Revolusjon 1/2014

”De imperialistiske kræfter forsøger at vælte hele krisens byrder over på det arbejdende folks skuldre. Til det behøver de fascismen.

De forsøger at løse markedsproblemerne ved at slavebinde de svage folk, ved at forstærke undertrykkelsen af kolonierne og ved at dele verden op på ny ved hjælp af krig. Til det behøver de fascismen”.

Ordene stammer fra Georgi Dimitrovs berømte tale på Kominterns verdenskongres i 1935, altså nogle få år før krigshelvedet brød løs i Europa.

Desværre er dette ikke bare historie fra en tid som er forbi. Fascistiske bevægelser vokser frem i hurtig tempo i det sydlige og østlige Europa, som en direkte følge af den brutale krisepolitik og dens virkninger.

Fordi kapitalen og imperialismen har brug for dem for at aflede folkets fortvivlelse og oprørstrang og styre den i retninger, som tjener, ikke truer, den herskende klasse og det kapitalistiske system.

I Spanien, Grækenland og Ungarn styrker fascistiske og nazistiske partier deres positioner, både gennem parlamentarisk repræsentation, på gaden og til dels indenfor de gamle etablerede højrepartier.

Også i Norden vokser de fascistiske miljøer og den terror de bringer med sig. Det nyeste eksempel fandt sted den 8. marts, da nazister fra Svenskarnas Parti gik løs på unge demonstranter i Malmø med knive. De var netop vendt hjem fra besøg hos deres meningsfæller i Ukraine, som nu har indtaget regeringskontorene i Kiev.

I hele efterkrigsperioden har borgerskabets partier i Europa, fra Sosialdemokratiet til det konservative og liberale højre, taget klart afstand fra åbent nazistiske og fascistiske partier. Det har væreet en uskreven lov, som for eksempel resulterede i, at Østrig og det konservative Volkspartei blev lukket ud i kulden, da de gik ind i regeringskoalitionen med Jörg Haiders højreekstreme «Frihetsparti» i 2000.

Udviklingen i Ungarn, og endnu tydeligere i Ukraine efter statskuppet fortæller, at vi er nået til en skillelinje i Europas udvikling. Der lyder ikke den mindste smule protest fra liberale, liberalistiske eller konservative partier mod europæiske regeringer med deltagelse af fascistiske eller nazistiske ministre. Tværtimod.

En god og repræsentativ regering vi kan samarbejde med”

Udenrigsminister Børge Brende (H) omfavner regeringen i Ukraine, hvor en række ministre kommer fra det ‘renoverede’ nationalsosialistiske  Svoboda og Pravy Sektor (Høyre sektor). Denne koalition af liberalister og fascister er «en god og repræsentativ regering vi kan samarbejde med», siger Brende. Ikke en gang det faktum at disse kræfter er jødehadere, ser ud til at spille nogen rolle.

Samme indstilling ser ud til at deles af ledelsen i Arbeiderpartiet mindre end tre år efter Utøya-massakren, en terrorhandling som alle ved blev direkte udløst af fascistisk ideologi.

Alligevel har det, når dette skrives, ikke været mulig at fornemme den mindste antydning af fordømmelse hverken af regeringen i Kiev eller af udenrigsminister Brende fra partihovedkvarteret på Youngstorget. Det samme gælder for den øvrige SV-ledelse, som har brugt al deres energi på en ensidig fordømmelse af Ruslands rolle i kampen med Vesten om indflydelse over Ukraine.

Vi forsvarer på ingen måde Putins Rusland, som selv får stadig mere autoritære træk af fascistisk (men dog ikke nazistisk) karakter, ej heller det imperialistiske Ruslands militære magtopvisning og de facto annektering af Krim.

Samtidig viser farvelægningen af det europæiske landkort siden 1991 med al mulig tydelighed, at det er USA, EU og Nato, som flytter deres positioner i en hæmningsløs ekspansionisme, hvor det endelige resultat peger mod en ny europæisk storkrig.

I Norge har vi en regering og en «opposition» som godtager brud på folkeretten, hvis det er i samsvar med Natos ekspansive strategi, og som vælger at bortmane den fascistiske trussel, såfremt fascistiske (eller jihadistiske) stormtropper betragtes som nyttige for at virkeliggøre Vestens imperialistiske ambitioner. Det være sig i Syrien eller i Ukraine.

Kun de europæiske folk og arbejderklassen kan forhindre denne farlige udvikling ved at intensivere kampen mod vore “egne” regeringer og deres imperialistiske politik, som fremmer fascisme og krig.

Redaktionen 18. marts 2014

Oversat af Kommunistisk Politik fra

Europa er igjen truet av fascisme og krig
Revolusjon 28. marts 2014

Netavisen 31. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne