To gange Nej i maj

 

EU-parlamentsvalget den 25. maj og folkeafstemningen om EU’s patentdomstol den 25. maj er betydningsfulde. Det er valg, der kan få konsekvenser. Der kan ændre den politiske situation.

Men ikke hvis det går, som regeringen og tilhængerpartierne planlægger, og det bliver et Ja til EU’s patentdomstol og genvalg til det meste af Bruxelles-banden. Så vil tingene i fuld fart fortsætte deres skæve EU-kurs: Monopolernes og de multinationales og deres regeringers nyliberale felttog mod befolkningsflertallet – i Danmark og i det øvrige EU- vil simpelthen blive skruet op i tempo.

Valgkampen er for længst i gang. Ved hvert eneste EU-valg bliver hele sværmen af EU-partier kritiske i forhold til unionsudviklingen. Nu vil både regeringen og de borgerlige partier, anført af Lars Løkke og Venstre, gå til kamp mod EU-kommissionen om børnechecken.

Underforstået at de vil forsvare de danske ’velfærdsydelser’. De forøger at dække over deres spor:

Både VKO og SR(SF)-regeringerne har ihærdigt og omhyggeligt gennemført et hav af EU-dikterede nedskæringsreformer uden at pive eller protestere mod noget som helst. De har allerede slagtet den danske ’velfærdsmodel’, som blev opbygget ikke mindst i 1960erne – og har kaldt hele operationen at redde velfærden. Efterløns-, dagpenge-, førtids-, fleksjob- og kontanthjælpsreformer, SU-reformer og skattereformer, uddannelsesreformer, udliciteringer og privatiseringer bærer alle EU’s stempel.

Men de danske unionspolitikere er presset af den folkelige vrede over nedskæringspolitikken og EU-harmoniseringen, der har umuliggjort opretholdelsen af den skattefinansierede velfærdsmodel.
De søger igen at score point og stemmer med vælgerbedrag a la ’Unionen er stendød’. Tro dem ikke over en dørtærskel. Hverken deres løfter eller deres trusler.

Der bliver ikke flere arbejdspladser, hvis danskerne siger ja til EU’s patentdomstol. ’Velfærden’ bliver slagtet og ikke reddet af socialdemokrater og venstrefolk i Bruxelles – eller af en Thorning- eller Løkke-regering.

Meget planlægges til efter parlamentsvalget, der nu holdes lav profil om. Som for eksempel EU’s udbygning til Europas Forende Stater. Eller opbygning af Europahæren til EU’s nye krige i Afrika og på andre kontinenter.

Man er i gang i Afrika, som i Den Centralafrikanske Republik CAR. På grund af EU-undtagelserne deltager Danmark ikke direkte militært, men i en kostbar ’samordnet militær-civil indsats’. Og EU er også i fuld aktivitet i Europa, hvor man fortsætter opsugningen af tidligere ’østblok-lande’.

Lige nu gælder det en stor mundfuld: Indlemmelsen af Ukraine i EU og dets indflydelsessfære. Det ’demokratiske’ og ’fredssikrende’ EU støttede kuppet, med regulære nynazister i front, og indsættelse af en ny EU- og NATO-begejstret og –betalt regering. Begivenhederne i Ukraine viser, at EU ikke tager de fjerneste demokratiske hensyn, når dets interesser skal udvides, og spiller hazard med fred og sikkerhed også i Europa.

Sammen med USA og NATO vil EU dominere og dele verden.

EU-parlamentsvalget er vigtigt, fordi det gælder om at sikre og styrke den konsekvente EU-modstand i parlamentet og i hele EU, som i Danmark repræsenteres af Folkebevægelsen mod EU, og alene af den. Alle de andre opstillede partier er tilhængere af EU.

Folkebevægelsen er også i fuld gang med sin valgkamp og kampen om patentdomstolen. De tværpolitiske komiteer over hele landet vil i de næste to måneder være massivt på gaden over hele landet. 1 million valgaviser skal uddeles. Den konsekvente modstand skal synliggøres.

Folkebevægelsen står til et godt valg. En styrket Folkebevægelse betyder også en svækket nyliberal EU-front og en svækkelse af unionspolitikerne.

For almindelige mennesker er der kun gode grunde til at stemme nej til EU’s patentdomstol. Den betyder ikke bare tab af danske suverænitet og styrkelse af monopolernes og de multinationales kontrol også med det danske marked – og dyrere og giftigere varer.

To gange Nej i maj betyder styrkelse af Nej-siden og Folkebevægelsen mod EU – og et klart Nej til EU’s og monopolernes patentdomstol.

Redaktionen 11. marts 2014

Netavisen 14. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne