Det krigsførende Danmark: Til ‘freds’konference for regimeskift

Danmark og den danske udenrigsminister Holger K. Nielsen deltager i fredskonferencen Geneve II som part i krigen i Syrien, ikke i rollen som fredsskaber. Målet for det officielle Danmark er ikke fred på den syriske befolknings egne betingelser, men regimeskift i Syrien. Enten gennem en indsættelse af en vestligt orienteret regering eller et opløst og kaotisk land.

Skulle man være i tvivl, gøres det helt klart gennem ministerens udtalelser op til konferencen i Schweitz. Holger K. Nielsen udtalte ved konferencens start:

Vi støtter implementeringen af Geneve kommunikeet og etableringen af en overgangsregering accepteret af begge parter – med fulde udøvende beføjelser, herunder over militæret og sikkerhedstjenesterne. Vi ønsker at lægge maksimalt pres på Assad, og det er svært at se for sig, at hans regime har en fremtid i Syrien”.

Krigspropagandaen i medierne verden over har været massiv.

Som optakt til konferencen kom rapporten om angivelige krigsforbrydelser af gigantiske dimensioner, udført af Assadstyret. Rapporten blev offentliggjort to dage før konferencens start og øjeblikkeligt anerkendt som sand og troværdig af de vestlige medier og betegnes som ‘mindelser om nazitidens koncentrationslejre’, ‘beviset på Assads ugerninger’ osv.

At rapporten er finansieret af Qatar, der er en af hovedsponsorerne bag de syriske ‘oprørere’ og tæt allieret med USA, må vække til eftertanke om dens troværdighed. Ligesom den perfekte timing er påfaldende.

Hvis USA og dets allierede var reelt bekymrede for volden i Syrien og krigens ofre ville disse stater standse støtten til de ‘oprørere’ de selv har trænet, bevæbnet og finansieret. Krigen og uroen er skabt som led i en bevidst strategi for skabelse af borgerkrig, de fundamentalistiske kræfter har USA, Israel, Qatar og Saudi Arabien selv sluppet løs.

Det er et faktum, at al Qaeda og islamistisk terrorisme står langt stærkere i de muslimsk dominerede lande i Mellemøsten, Afrika og Asien end før ’krigen mod terror’ blev indledt.

Fortsat krig til Vestens mål er nået

Krigsforbryderen Tony Blair, der stod bag Storbritanniens deltagelse i Irakkrigen på en gennemført løgn, udtaler på CNN, at han får kvalme ved synet af fotos fra Syrien.

Jeg følte mig syg, men også motiveret. Vi har en forpligtelse til at hjælpe. Jeg forstår godt, at folk i UK og USA er trætte af krig efter Irak og Afghanistan. Man ønsker ikke at blive involveret igen i det der sker i Mellemøsten. Men det der sker der, som vi nu har set beviser for, stopper ikke ved Syriens grænse, det må vi til at begynde at indse”.

Scenen er sat til fortsat krigsførelse. Gennem ‘freds’forhandlingernes pres, fortsat støtte til krig og kaos internt i Syrien ført pr. stedfortræder eller en åben krig for Vestens regimeskift i Syrien.

Læs også

Side om side med Al Qaeda: Et speget krigsspil om Syrien
Netavisen 11. september 2013

NATO-støttet ’oprør’ og reaktionær borgerkrig: Stop ødelæggelsen af Syrien!
Stop Terrorkrigen 9. august 2012

’Syriens venner’: Enhedslisten og Hizb ut-Tahrir i fælles kamp
Stop Terrorkrigen 20. februar 2012

Netavisen 23. januar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne