Ørnens øje: CSC

Strøtanker
Kommunistisk Politik 12, 2013

CSC Danmark er igen kommet i søgelyset. En tidligere højtstående officer i NSA, Thomas Drake, siger ifølge Politiken 23.11.13 at CSC er ”dybt involveret” i efterretningstjenestens arbejde, og at der er stor fare for, at følsomme danske data overleveres til NSA.


Piratflag vejende i CSC’s flagstænger under konflikten i 2011

Hvilke personlige data overføres i Danmark af CSC for kommuner, regioner, stat mm. :

Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika alkohol m.v. – Strafbare forhold – Væsentlige sociale problemer – Seksuelle forhold – Racemæssig eller etnisk baggrund – Politisk overbevisning – Religiøs overbevisning – Filosofisk overbevisning – Fagforeningsmæssige tilhørsforhold – Fagforeningsmæssige forhold

Hvad bruges data bl.a. til:

Patientbehandling og registrering – sygesikring – sygedagpengeforsikring -   politiets kontrol og tilsyn – politiets forebyggende og strafferetslige virksomhed – Schengen – personaleadministration –pas og kørekort – folkeregister – it-system administration – sagsbehandling – kommunal sundhedsindsats – tildeling af hjælpemidler – økonomiske ydelser – omsorgsydelser  –sikrede afdelinger for unge – social og socialpsykiatriske tilbud – skolepsykiatrisk center  – skat – ligning – ejendomsregistering -  forsvarets journal og sagsbehandling – generalauditoriets sag og dokumenthåndtering – pensionsstyrelsens statistiske opgørelser – biblioteksservice – kort og matrikelstyrelsen – støttet boligbyggeri – CPR – kirkebogsførelse –SU-administration – færdselsstyrelsen – datatilsynet.

I alt 203 offentlige databaser administreres af CSC.

At CSC International er en sikkerhedsrisiko sandsynliggøres af fakta.

En fjerdedel af CSC’s indtægter stammer fra Department of Defence, de har stillet private Gulfstream-fly til rådighed for fangetransporter i 2004-5, det anslås at 70% af USA’s efterretningstjenestes budgetter går til betaling af private aktører via udlicitering, herunder CSC.

DynCorp, en virksomhed knyttet til CIA med speciale i militære operationer, teknologiske tjenesteydelser og salg af nutidens lejesoldater, var ejet af CSC et par år fra 2003.

CSC beholdt teknologi og teknik afdelingen efter frasalget.

BT skrev den 27. november at

Den danske regering blev midt i 90’erne af Forsvarets Efterretningstjeneste utvetydigt advaret imod at overlade kontrollen med følsomme og tophemmelige oplysninger om dansk forsvar til det amerikanske IT-selskab CSC, der arbejder tæt sammen med den amerikanske regering og den omstridte sikkerhedstjeneste NSA.”

CSC er en verdensomspændende amerikansk IT-virksomhed med en indtægt i 2010 på over 80 milliarder kr. Virksomhedens kerneydelser er alle former for journal- og sagsbehandlingssystemer, specielt til brug i den offentlige administration, herunder sundhed, statsapparat og forsvar samt outsourcing og datalagring.

Da det stats- og kommunalt ejede aktieselskab Datacentralen i begyndelsen af 1996 blev privatiseret og aktierne solgt, blev CSC ejer af en virksomhed, der blandt andet tog sig af CPR-registrering, toldbehandling, skatteopkrævning og ligning, bygningsregistrering mm., samt en del opgaver for politi og forsvar.

For at sikre back-up af disse data oprettedes dengang to ens lagringer af data, én i Danmark og én via direkte kabelforbindelser på amerikanske servere. CSC Danmark huser i dag et af CSC’s 7 globale cloud-enabled datacentre.

Version2 skriver 25. november:

Ifølge New York Times har NSA købt sig adgang til servere i et eller flere danske datacentre, under programmet Packaged Goods. Det samme er sket 13 andre steder på kloden, og med hjælp fra disse servere – sandsynligvis ved at sende data rundt – forsøger NSA at gennemskue, hvordan internettrafik bevæger sig rundt i nettets backbone verden rundt. Disse oplysninger kan efterretningstjenesten for eksempel bruge, hvis et af de andre NSA-programmer gerne vil overvåge bestemte landes internettrafik og skal finde et oplagt sted at sætte ind med.

Den 25. november i år annoncerede CSC Global en ny software: En udvidet sikkerhedsservice med avanceret trusselsregistrering (ATD), som aktiveres af virksomhedens globale netværk af sikkerhedscentre. Sammenholdt med ovenstående er det voldsomt foruroligende.

John Walsh, adm. direktør gav herefter i en intern mail de ansatte besked på at klappe i overfor pressen.

Mon fru statsministeren nu alligevel har tænkt sig at kigge lidt på risikoen for amerikansk spionage?

Indtil 1999 havde aktiehaveren staten altid et medlem af bestyrelsen, måske CSC og staten stadig er pot og pande?

GBe

Se også afsløringen af CSC’s rolle i Tysklan som spionageagentur for NSA

Den tyske regering i eksplosivt samarbejde med det amerikanske IT- og efterretningsfirma CSC
Netavisen 19. november 2013

 

Netavisen 9. december 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne