Franske lærere strejker mod arbejdstidsreform

I Frankrig demonstrerer lærere, forældre og elever i dag mod en ny folkeskolereform. De forsøger, at stoppe reformen, der forlænger lærernes arbejdstid og elevernes skoledag med aktivitetstimer. Ny Nordisk skole a la France.

 

 


Fra demonstration mod reformen i oktober

Sidste uge strejkede lærerne og andet skolepersonale støttet af forældre-organisationer. I dag, d. 20. november har de forskellige lærerfagforeninger organiseret en fælles demonstration udenfor undervisningsministeriet i Paris. Målet er at regeringen skal trække reformen tilbage, selvom den allerede er trådt i kraft i dele af landet.

Reformen giver kaos

De yngste elever i skolen har siden 2008 haft 24 timer om ugen fordelt på 4 dage, idet onsdag var en fridag. Nu forlænges skoleugen med en halv dag, mens antallet af skolelektioner bliver som før. Det er meningen, at kommunerne skal bruge de ekstra timer til aktivitetstimer og fritidsordning.

I blandt andet Paris er reformen allerede trådt i kraft, mens det først sker til næste skoleår i andre dele af landet. Reformen er en katastrofe, og der er kaos på skolerne, lyder det fra lærerfagforeningen SNUipp-FSU’s Parisafdeling, der er den største fagforening for børnehave og grundskole.

Ingen reelle forhandlinger

For både børnehaveklasser og grund- og mellemskole kommer en skoledag maksimalt til at bestå af 5,5 lektionstimer og 1,5 times spisefrikvarter med aktivititetstimer resten af tiden.

Fagforeningen er utilfreds med at reformen indføres så hurtigt og uden reelle forhandlinger. De er utilfredse med, at der ikke findes ressourcer på skolerne til aktivitets- og fritidstimerne og med at lærernes arbejdstid ændres uden lønkompensation. Lærernes realløn er i forvejen faldet med 8 % fra 2000 til 2008.

Trods protesterne fastholder regeringen reformen og har endda varslet nye arbejdstidsændringer i forbindelse med ferier.

EU-reformer

Den franske regering og præsident Hollande har bedraget lærerne og befolkningen med deres valgløfter om en bedre skole. På nøjagtig samme måde som den danske S-SF-R regering har gjort det. Undervisningsminister Antorinis ”Ny Nordisk Skole” klinger om muligt endnu mere hult, når den samtidig serveres a la France.

Ingen af de europæiske EU-regeringer har kunnet komme til magten ved rent ud at sige, at de ville gennemføre nyliberalistiske skolereformer. Tværtimod har de lovet det modsatte, for at få folk til at stemme på dem. EU’s politik er også på skoleområdet i direkte modstrid med befolkningernes ønsker.

Netavisen 20. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne