Stop forfølgelsen af den sydkoreanske opposition


Den konservative sydkoreanske regering fortsætter med politisk forfølgelse af landets opposition, indbefattet det koreanske lærerforbund, der beskyldes for at være ‘nordkoreanske lakajer og ‘indre fjender’. Oppositionelle kræfte stemples som forfatningsmodstandere, siger Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea i denne pressemeddelelse.

Den danske regering med sine tætte forbindelser til styret i Seoul bør presse på for at stoppe undetrykkelsen af den demokratiske opposition

 

Det sydkoreanske CIA NIS gennemførte den 28. august en razzia mod Det Forenede Progressive Parti Undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Sydkorea vækker protest blandt krigsmodstandere og progressive og demokratiske kræfter over hele verden


Den konservative sydkoreanske regering fortsætter med politisk forfølgelse af landets opposition.

Senest har det sydkoreanske justitsministerium i slutningen af oktober nedsat et team, der skal udarbejde ”foranstaltninger” imod partier og organisationer, der mistænkes for at være ”forfatningsmodstandere”.

Man har i den forbindelse allerede iværksat en farce af en ”juridisk undersøgelse” imod det Det Forenede Progressive Parti ved at slæbe partiets ledere for forfatningsdomstolen i Seoul, og ved at foretage ransagninger af partiets kontorer. I september i år blev et af partiets parlamentsmedlemmer anholdt sigtet for at stå i forbindelse med Nordkorea. I Sydkorea betragtes selv en positiv udtalelse om forhold i Nordkorea for værende kriminelt.

Det konservative regeringsparti Saenuri kræver Det Forenede Progressive Parti opløst under henvisning til, at partiet er fjender af det sydkoreanske liberale demokrati, og at partiet har forbindelser til Nordkorea. Ligeledes at det har et ”kamufleret nordkoreansk partiprogram”. Regeringspartiet går endda så vidt som at påstår, at oppositionspartiet også besidder ”nordkoreansk inspirerede oprørsplaner.”

På samme måde forfølger de sydkoreanske myndigheder også det Koreanske Lærerfagforbund, der er blevet beskyldt for at være ”nordkoreanske lakajer” og ”indre fjender”.

Og man er i gang med at forbyde og lukke den progressive internetavis Jaju Minbo med samme begrundelse.

Formålet med den sydkoreanske regerings forfølgelse af oppositionen er uden tvivl et forsøg på at stække de progressive kræfter i Sydkorea. De kræfter, der kæmper for demokrati, reformer og genforening gennem en fredelig dialog med Nordkorea. Situationen bringer årene med militærdiktatur i Sydkorea i tydelig erindring.

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea tager på det skarpeste afstand fra den stigende undertrykkelse af den sydkoreanske opposition.

Vi forlanger, at den sydkoreanske regering omgående stopper forfølgelsen og kriminaliseringen af politiske partier og faglige organisationer, der helt legalt og fredeligt har deres virke indenfor rammerne af det såkaldte ”liberale demokrati”.

Vi kræver også, at den danske regering, der har et tæt forhold til styret i Seoul, lægger pres på den sydkoreanske regering for at stoppe forfølgelsen af den demokratiske opposition i landet.


Se også


Stop Repression Of Democracy In South Korea

Popular Resistance

Political Firestorm in South Korea
Counterpunch

Netavisen 3. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne