Danmark skal tiltræde konventionen om husarbejdernes rettigheder

 


I den seneste tid er der fremkommet eksempler på at au pair’er smides ud både af jobbet og af landet, hvis de bliver gravide. De er ellers beskyttet af en international konvention om husarbejderes rettigheder. Men Danmark har ikke tilsluttet sig den.

Danmark må hurtigst muligt tiltræde den konvention om husarbejderes rettigheder, som den internationale arbejdsorganisation, ILO, vedtog i 2011. Det siger FOA, der arbejder for at au pair’er får samme rettigheder som andre arbejdende kvinder.

5-10 gravide au pair’er bliver hvert år sendt ud af landet, mens andre vælger at føde ’under jorden’, og atter andre rejser hjem ’frivilligt’ for at undgå udvisning

Bliver kvinder, der arbejder som au pair i Danmark, gravide, mister de deres opholdstilladelse og skal rejse hjem inden for 30 dage.

”Det er helt uacceptabelt, at vi inviterer kvinder hertil uden at sikre dem og deres børn. Vi kræver endda, at de skal være i den fødedygtige alder, så det er helt paradoksalt, at de ikke må blive gravide,” siger forhandlingschef i FOA, Jakob Oluf Bang.

FOA foreslår at ophæve reglen om, at au pairer hverken må have børn eller være gift.

Organisationen Børns Vilkår vil også sikre bedre forhold for au pairer og deres børn. Direktør Rasmus Kjeldahl har både hørt om kvinder, der rejser tilbage til hjemlandet for at få barnet, om kvinder, der føder under jorden her i landet og om kvinder, der foreslås at bortadoptere deres nyfødte barn.

Ifølge FN’s børnekonvention har børn ret til at vide, hvem deres forældre er og ret til omsorg. Til Fagbladet FOA siger Rasmus Kjeldahl:

”Også disse børn har ret til en god start på livet og kendskab til både far og mor.  Ikke mindst for denne gruppe kvinder, som jo endda er budt velkommen i Danmark for at hjælpe til med at sikre trivslen for de velstillede familiers børn.

FOA arbejder også for faglig organisering af au pairer.


Se merei FOAs tema:
De forbudte børn


Netavisen 13. oktober 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne