Hold sammen på Danmark:Stormøde for mere end 1000 tillidsrepræsentanter i Odense

11 offentlige forbund har indkaldt til stormøde for tillidsrepræsentanter i Odense Kongrescenter dagen før folketingets åbning . Mere end 1000 deltager i dag.

De offentligt ansattes forbund har siden 2010 arbejdet sammen i velfærdinitiativet Hold sammen på Danmark, der vender sig imod kommunale budgetnedskæringer og fyringer.

De også vil også forberede overenskomstsituationen i 2015, hvor det forventes, at regeringen og de offentlige arbejdsgivere vil følge op på lockouten mod lærerne i foråret og stille medarbejderne over for kravet om at arbejde mere til reelt lavere løn.

Mødet vil derfor også være en markering op til starten på en ny folketingssæson med nye nedskæringer og asociale reformer på dagsordenen – og samtidig en advarsel op til kommunalvalget den 19. november.

Mødets indledere er Anders Bondo Christensen (Danmarks Lærerforening) og Dennis Kristensen (FOA)

Se programmet her

De 11 organisationer har op til stotmødet udsendt følgende appel til kommunerne:

HOLD SAMMEN PÅ DANMARK


Kommuner – vær med til at vende krise til fremgang

Kommunerne har de sidste par år brugt langt mindre på service end aftalt med regeringen.

De foreløbige regnskabstal tyder på, at det offentlige vil bruge 8 mia. kr. mindre end budgetteret i 2012 – hvilket primært skal ses i lyset af kommunernes foreløbige regnskabstal.

Men den, der gemmer til natten, gemmer til katten.

Kommunernes servicebudgetter bliver til næste år 2 mia. kr. lavere end budgetterne for 2013. Det har regeringen og KL allerede aftalt.

Det bliver nu endnu mere vigtigt, at kommunerne anvender de penge, der er til rådighed til service. Så kommuner – brug de penge, som I har mulighed for i 2013.

I har også et ansvar for at sætte gang i beskæftigelsen og væksten igen.

Læg pres på regeringen om at lempe de økonomiske sanktioner for at få sat gang i dansk økonomi igen.

Den offentlige sektor er den mest effektive vækstmotor på kort sigt. For eksempel giver 1 mia. kr. brugt på offentlig service godt 1.700 jobs, mens 1 mia. kr.brugt på selskabsskattelettelser giver omkring 50 jobs ifølge regeringens egne opgørelser.

Regeringen vil skrue op for effektiviseringerne fra 5 til 12 mia. kr. i den offentlige sektor. Kommuner – stil som minimum krav om, at de penge skal blive i kommunerne.

Tænk på medarbejderne – hvor længe kan de følge med?

Kommuner – stil krav om at få indflydelse på jeres egne økonomiske rammer, når Folketinget her i løbet af foråret skal lægge udgiftslofter for 2014 til 2017.

Brug valgåret til at vende krise til fremgang –
til at skabe optimisme frem for pessimisme.

 

 

Netavisen 30. september 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater