Sverige: Vandt folkeafstemning om ret til sundhed

 

Med et overvældende ja på 88% vandt indbyggerne i en nordsvensk region i sidste uge den første folkeafstemning nogensinde, om at regionsrådet skal rulle nedskæringer på sundhedsområdet tilbage.

 

I over et år har seje kvinder og mænd besat lægehuset i Dorotea i det nordlige Sverige i protest, for at få deres ambulance og akutsengepladser tilbage, efter de blev lukket i en nedskæringsrunde. Nu kæmper de videre for at få politikerne til at acceptere folkeafstemningen og ændre nedskæringsplanen. Og besættelsen af sengeafsnittet på lægehuset forsætter indtil kravne er opfyldt.

Det handler om vores børn. Om de skal have en fremtid her, eller om vi må pakke sammen og flytte herfra” udtaler Kristina Svanberg fra Folkeinitiativet Oprør.

Skræmmekampagne op til afstemningen

Først måtte Folkeinitiativet Oprør samle de mange underskrifter ind som en folkeafstemning kræver for at få politikerne til at godkende den. Dernæst måtte de føre kamp om selve teksten i afstemningstemaet, så det blev til et krav om at politikerne trak nedskæringerne på sundhedsområdet tilbage.

Op til selve afstemmingen var Socialdemokraterne ude med en skræmmekampagne, om at et ja skulle betales med nedskæringer i andre af Västterbottens lens kommuner og ville gå ud over indbyggerne der. For hvem skulle ellers betale for genopretningen af sundhedsvæsnet? En skræmmepropaganda vi kender kender igen fra de danske politikere.

Nægtede at anerkende resultat

Umiddelbart efter folkeafstemningens overvældende ja nægtede Socialdemokratiet at anerkende resultatet. Dels mente de, der skulle have været over 50 % valgdeltagelse, dels mente de, at det var uklart hvad indbyggerde egentlig havde stemt ja til.

Udfordringerne ligger foran os og vi skal ikke gå tilbage for at lave noget om, lød det. Senere har de måtte trække deres udtalelser om ikke at ville anerkende resultatet tilbage.

Belært af erfaring forsætter Folkeinitiativet Oprør deres kamp og besættelse indtil der er sket en genopretning af de seneste nedskæringer på sundhedsområdet i lenet.

Pressemeddelsen fra Folkeinitiativet Oprør

Vi i Doroteaoprøret er dybt imponerede af at så mange stemte ja i Sveriges første folkeafstemning ved et lensråd.

Folkeinitiativet startede som I ved i Dorotea. I løbet af første halvdel af 2012 forstod vi at det ikke bare var Åsele og Dorotea som havde problemmer med den priotering af midlerne som de styrende partier i Västerbottens lensråd havde taget beslutninger om.

Næsten alle steder var der problemmer, der handlede om nedskæringer og lukning af akutpladser og plejepladser, lukning af ambulancer, overbelægning og underbemanding. Vi reagerede og besatte sengeafsnittet i lægehuset i Dorotea.

Doroteaoprøret var igang. Politikernes arrogance og uvilje mod at lytte til os forskrækkede os og gjorde os rasende.

Den 4. Juni 2012 startede vi en underskriftindsamling med krav om folkeafstemning som skulle give hele lenet en ny ordning, der inkluderede en tilbagerulning af nedskæringer og garanti til behandling for alle.

Efter 6 måneders arbejde havde vi fået samlet 24.801 underskrifter blandt de stemmeberettigede i lenet. Da Alliancen og Venstrepartiet støttede vores krav om folkeafstemning blev den en realitet.

88 % af alle som stemte sagde ”ja”. Nu begynder vi arbejdet med at få Socialdemokraterne og Miljøpartiet til at respektere os og det vi så tydeligt har sagt. Oprøret forsætter.

Jeres ”ja” betyder for os, at I har forstået at hele lenet har brug for en tryg og retfærdigt sundhedsvæsen. I har forstået at er vi vigtig vi beholder vores tyndtfolkede landsbyer. I har forstået at vi har brug at beholde det utrolige dygtige og fine sundhedspersonale vi har her i lenet.

57.150 ja-stemmer er et ”ja” til et livskraftigt Västerbotten len, hvor man tror på fremtiden og vil bo.

Jeres ”ja” er et krav om at lensrådet skal ændre beslutning og gøre det rigtige.

Vi ved nu at så mange västerbotninger har et empatisk hjerte og en generøs solidaritet. Vi er så glade for at I findes. Afstanden bliver ikke mindre selvom vi er meget nærmere hinanden nu.

Ingrid Oscarsson, Dorotea

Den seneste svenske vælgerananlyse fra SVT i september 2013 viser, at 60% af vælgerne på landsplan mener at forholdene indenfor sundhedsvæsnet er blevet dårligere, eller meget dårligere, siden 2010.

I Folkeinitiativer Oprør sætter de handling bag utilfredsheden.

Se hjemmeside om folkeafstemningen her

Se også

Sverige: Har besat skadestuen i protest mod nedskæringer
Netavisen 20. februar 2013


Netavisen 16. september 2013