Grover Furr: ”Mordet på Sergei Kirov” – Ny amerikansk bog om en forbrydelse i Sovjet-tiden

For nylig er udkommet en ny engelsksproget bog om emnet ”Mordet på Sergei Kirov”. Det  er en undersøgelse af mordet på den populære kommunistiske leder Kirov i 1934, og med Kirov-sagen som udgangspunkt også af de efterfølgende års retssager mod forskellige partifjendtlige og antisovjetiske personer.

Den amerikanske historieprofessor Grover Furr har i årevis skrevet artikler og bøger om Sovjetunionens historie.

Grover Furr

Selve Kirov-sagen blev i 30’erne udgangspunktet for optrævlingen af konspirationscentre, der afslørede flere sovjetiske topfolk som forrædere.

Furr påpeger derfor rigtigt, at den er af stor betydning for bedømmelsen af de efterfølgende retssager, der er kendt som ’Moskvaprocesserne’.


Af de mest kendte dømte i forskellige retssager i årene, der fulgte efter mordet på Kirov, kan f.eks. nævnes Zinovjev, Kamenev og efterretningschefen Jagoda.

De to førstnævnte var tidligere blevet ekskluderet af det kommunistiske parti, for så, efter offentligt at have indrømmet deres fejl, at blive genoptaget og derefter igen kunne arbejde på højt plan i den socialistiske stat og partiet  – inden de altså blev afsløret for fortsat konspiration.

Furr fører os gennem en mængde af kildemateriale, hvis oprindelse dækker imponerende geografisk og sprogligt bredt. Bogen dækker frem til sagen mod den tidligere leder af NKVD, Jagoda, i 1938.

Furrs bog er desuden en smældende kritik mod nyere udgivelser om samme emne og forfatterne bag dem.

Igen og igen hiver Furr andre historikere gennem en historiker-mølle og afslører med en læseværdig skarphed, hvordan deres historieskrivning om emnet ikke er historieskrivning, men derimod ‘propaganda med fodnoter’.

Med et imponerende kendskab til dels arkiver i såvel Rusland som andre steder, dels tidligere udgivelser om emnet, og desuden med et indgående kendskab til det russiske sprog revser Furr såvel kollegaer som andre autoriteter på området for deres uvilje til reelt at optræde som historikere.

Han påviser, hvordan der i mange tilfælde blot anklages og antages, men aldrig bevises, og hvordan rygter, udsagn, og anklager vendt mod Stalin i årtier blot er gentaget i litteraturen. Med den samvittighedsfulde historikers vægt påtaler han den manglende bevisførelse.

For nogle år siden kom Furrs bog ”Khrushchev Lied” (“Khrustjov løj”). Den tager det, der er kendt som ‘den hemmelige tale til den 20. partikongres’ (i 1956), og viser det spin af løgn og bedrag, som partilederen Nikita Khrustjov optrådte med, da han indledte Sovjetunionens tilbageskridt til kapitalisme, en proces, som senere Gorbatjov afsluttede.

Denne bog er på samme måde som ”Mordet på Sergei Kirov” af historisk betydning og absolut læseværdig.

Med ”Mordet på Sergei Kirov” er det, som om Furr er vokset som forfatter. Han skriver med endnu større sikkerhed og skarphed. Hans beslutning om at tage Kirov-sagen op ikke mindst ved at diskutere nyere værker giver bogen energi i form af ‘ekstra’ nutidig relevans.

Furrs afsløringer af og hans hårde ord om  bl.a. nulevende kollegaer gør, at han sætter sig i spil som historiker på en måde, som de kritiserede historiepropagandister aldrig ville turde. Bogen bliver stærk i sin direkte udfordring af de anti-kommunistiske efterplaprende historikere med flere. De må enten imødegå bogen direkte eller yderligere afsløre sig selv.

Efter læsningen står Zinovjev, Kamenev, Jagoda og de andre igen som skyldige i de forbrydelser, de blev dømt for. Borgerskabet, revisionister og trotskister har i fællesskab i gennem årtier bestræbt sig på at gøre dem uskyldige, frikende dem og fremstille dem som ofre for en paranoid massemorder.

Khrustjovs ’hemmelige tale’ skulle blandt andet undergrave troværdigheden af 30’ernes retssager. Måske for første gang siden dem bliver tingene sat rigtigt på plads og i detaljer.

Og samtidig sætter Grover Furr flere nutidige historieskrivere på anklagebænken, dels for ikke at ‘udføre deres embede’, dels for direkte misbrug af det.

Undertegnedes dom er, at Grover Furr får medhold i sin sag.

Martin D.

The murder of Sergei Kirov
– History, Scholarship and the Anti-Stalin Paradigm
By Grover Furr
Erythos press and media

Bogen kan købes her: http://www.erythrospress.com/store/kirov.html


Der er masser af artikler og dokumentation på

Grover Furrs hjemmeside

Grover Furr wiki

Se også artikel på dansk af Grover Furr

Invaderede Sovjetunionen Polen i september 1939?
Netavisen 29. juli 2009

Netavisen 13. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne