Industrien selv skyld i mangel på faglærte metalarbejdere

Dansk erhvervsliv mangler faglært arbejdskraft indenfor jern og metal. De arbejdsløse mangler arbejde. De unge mangler praktikpladser og uddannelsesmuligheder.

Med forlig mellem regeringen og Enhedslisten om uddannelsesgaranti for dagpengetruede må arbejdsløse i Metal vente i månedsvis på opkvalificeringskurser

Indenfor Jern og Metal-området vil der i 2020 mangle 20.000 faguddannede, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (AE).

Det har fået Dansk Industri til at gå ud og true med, at de må flytte virksomhederne og forskningen til udlandet eller ansætte udenlandske arbejdere på virksomhederne herhjemme. Hvilket de jo allerede gør.

Den påståede store mangel på faglærte indenfor jern og metal skyldes ifølge AE, at 4500 går på pension frem til 2020 !

Sikrer ikke praktikpladser til nye unge

Trods den påståede mangel på faglært arbejdskraft er antallet af indgåede aftaler om praktikpladser er faldet med 13 procent bare siden sidste år – 2012. Det viser de nyeste tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Og i 2012 var det blevet dobbelt så svært at finde en praktikplads for 4 år før. Næsten 11.000 unge mangler en praktikplads for at kunne gøre deres erhvervsuddannelse færdig. Dette gælder indenfor alle områder.

Så virksomheder har selv ansvaret for, at de ikke har ansat lærlinge og sikret praktikpladser til at uddanne nye unge, der kan tage over.

Vil ikke ansætte faglærte arbejdsløse

Den påståede mangel på faglært arbejdskraft indenfor jern og metal fik følgende kommentar med på nettet:

”Jeg selv er uddannet smed, men arbejdsløs og for gammel til at man vil ansætte mig, nu hvor jeg er 55. Det var måske også et af de steder at de klynkende firmaer skulle kikke, os der bliver kaldt det grå guld, dem vil I jo heller ikke antage.”

1500 arbejdsløse i venteposition

Dansk Metal vurderer på baggrund af en ny analyse, at op imod 1500 medlemmer årligt risikerer at blive tvunget i venteposition, når det gælder opkvalificeringskurser for arbejdsløse.

For at betale en del af forlængelsen af uddannelsesgarantien for dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengene, har regeringen og Enhedslisten besluttet, at retten til seks ugers selvvalgt uddannelse først skal gælde efter fire måneders arbejdsløshed.

Det vil ramme otte ud af ti medlemmer af Dansk Metal, som bruger selvvalgt uddannelse inden for de første fire måneders ledighed for at komme i job.

Det er svært at se den økonomiske fornuft i en finansieringsmodel, der betyder at nye arbejdsløse skal gå 2 ½ måneder længere på dagpenge end tidligere.

Enhedslisten kendte ikke omfanget

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl har efter forliget beklaget, at de ikke vidste det ville ramme så mange nye arbejdsløse.

Jeg har ingen viden om, hvor stort omfang det har, udtalte han til avisen.dk
Det forhindrede dog ikke Enhedslisten i at indgå aftalen.

Enhedslisten vil forsørge at presse beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at trække de bedste Metal kurser ud af 4 måneds karantæne reglen for selvvalgt uddannelse. Hvad så med resten at de arbejdsløse?

Over 40.000 arbejdsløse har indtil nu hvert år brugt retten til selvvalgt uddannelse.


Se også

Kvoter til erhvervsskoler og gymnasier
Netavisen 28. juni 2013

Dagpenge: Enhedslisten sikrer asocial lappeløsning
Netavisen 21. maj 2013

Netavisen 19. juli 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater