EU-aftale: Skifergas ind af bagdøren?

Skifergas udvindes med metoder der medfører en ekstrem stor risiko for forurening af bl.a. grundvandet med kræftfremkaldende kemi. Det franske firma Total arbejder for at få mulighed for at udvinde skifergas i Danmark og de er sammen med statens olieselskab Nordsøfonden tæt på at have detailplanlagt efterforskningsprogrammet for skifergas i Nordsjælland.

I Frederikshavn besluttede byrådet efter en stor lokal modstand mod skifergas, at udsætte beslutningen og gennemføre en fuld VVM-redegørelse før en eventuel tilladelse kan gives. Udførslen af VVM’en forventes at vare det meste af 2013.

På et ‘teknologisk topmøde’ afholdt af Mediehuset Ingeniøren var Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) meget positiv overfor dansk udvindelse af skifergas, det hele kommer an på økonomien i sagen. Han betragter ligefrem skifergas som en grøn løsning. Se Teknologisk topmøde

Men måske behøver politikerne slet ikke at tage stilling til skifergas i Danmark

EU-aftale går udenom dansk beslutning

EU og Canada er netop nu ved at forhandle om en handelsaftale, som vil give energi-firmaer langtrækkende rettigheder til at udfordre regulationer og forbud mod skifergasudvinding. Hvis aftalen, som hedder “Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA), bliver vedtaget, kan firmaer få ret til at udvinde skifergas, så længe de har et kontor eller underafdeling i Canada, udenom den ellers gældende lovgivning om udvinding.

En vigtig del af aftalen er et system som vil gøre sagsanlæg mod miljøbeskyttende regulering lettere ved at kunne foregå udenom de normale domstole, og dermed give firmaer med interesse i udvinding bedre kort på hånden.

Se mere hos Skifergas Nej Tak

Se video af Frej Schmedes på TV Marineret

Skifer saks papir

Netavisen 22. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne