Fagligt aktive fyres Digitale oplysninger bruges til kontrol af de offentligt ansatte

Regering, KL og kommuner er i fuld gang med et generalangreb på de offentligt ansatte og deres  arbejdsforhold. Samtidig skærper de kontrollen og slår hårdt ned på fagligt aktive for at undgå modstand og sammenhold

I sidste uge blev syv buskontrollører fra Midttrafik i Århus henholdsvist fyret eller suspenderet. Ifølge Kirsten Normann Andersen fra FOA Århus er fyringerne et helt usagligt forsøg på at slippe af med nogle af buskontrollørerne – en konstrueret sag.

De syv er nemlig tilfældigvis alle fagligt aktive, der har været kritiske overfor arbejdsforholdene og bl.a. har givet oplysninger om forholdene videre til Arbejdstilsynet. Hele klubbens bestyrelse blev med et hug fjernet fra arbejdspladsen.

Dagligdagen er i mange jobs fyldt med digitale registreringer som GPS udskrifter, videoovervågning, log-in fra nøglekort mm. I buskontrollørernes sag har ledelsen sammenholdt de digitale oplysninger med kontrollørernes manuelle registreringer og påstået at der er uoverensstemmelser.

Der er tale om en tendens, som også kom til udtryk i kranførernes sms-sag på Århus Havn, der også er en kommunal arbejdsplads. Tre kranførere blev bortvist, heraf var de to sikkerhedsrepræsentanter.

De blev fyret på baggrund af sms’er registreret på deres mobiltelefoner, vel at mærke arbejdstelefoner med ret til at blive brugt privat. En ret man betaler 2.500 kr. i skat for at have.

Sms korrespondancen, som havnens ledelse kaldte ’mobning’, drejede sig om, hvordan man fik en kollega til at overholde en aftale om at arbejde efter reglerne og få arbejdsgiveren til at sørge for sikkerheden på arbejdspladsen.

Med de intense angreb på arbejdsforholdene følger en øget undertrykkelse af faglig organisering. Kirsten Normann Andersen kom med denne opfordring på FOA’s netop afholdte generalforsamling:

”Alle ansatte må stå sammen i tykt og tyndt. Sammenhold, sammenhold og sammenhold er vejen frem”.

Generalforsamlingen besluttede i øvrigt, at støtte de lokale lockoutede lærere med 100.000 kr. FOA Århus har opfordret sine medlemmer til at stemme nej til overenskomsten og støtter de lockoutede lærer under parolen

”I dag står lærerne for skud. I morgen kan det blive os”.

Netavisen 22. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne