Private fagforbund til undsætning for Corydon: To linjer for fagbevægelsen

Af Klaus Riis

Siden 2008 er 180.000 danske arbejdspladser forsvundet i den største rasering af industrien nogensinde. Der er kun ca. 300.000 tilbage. Og yderligere hver femte arbejdsplads – omkring 64.000 – forventes at være væk i 2020.

Fagforbundene i den private sektor har været forbløffende passive i den proces. De har ikke mobiliseret medlemmerne til kamp mod de store virksomheders og kapitalisternes  jobflytninger og arbejdspladsraseringer, der truer med at forvandle Danmark til et industriløst udkantsområde i EU.

Det har også ført til styrtblødning i LO-fagbevægelsen. Den har mistet medlemmer i titusindvis. Og tilliden fra de resterendes side.

De private fagbosser , for det meste socialdemokrater, har sat deres lid og forhåbning til politiske initiativer. Lige nu knytter de sig til SRSF-regeringens Vækstplan.dk.

Uden nogen form for sikkerhed lover denne 45.000 private arbejdspladser, men garanterer til gengæld massefyringer i en væsentlig slankere offentlig sektor og generelt forringede løn- og arbejdsforhold.

Derfor er SRSF-regeringen hårdt trængt. Dens nyliberale reformpolitik og den endnu ikke vedtagne Vækstplan.dk er dybt upopulære og er stødt på hårdt modstand.

Ikke mindst da den benhårde lockout-kurs over for lærerne viser, at angrebene på den offentlige sektor og dens arbejdere er alvorligt ment og i fuld gang.

Lærerfagforeningerne har været tvunget ud i kamp.

Og hvilken kamp er det ikke blevet! Medlemmerne er blevet mobiliseret  under lockouten i en grad, som det ikke er sket før i mands og kvindes minde.

Med entusiasme, fantasi og uudtømmelig kreativitet har lærerne ladet det kollektive initiativ udfolde sig. De nye sociale medier er flittigt brugt. Men den ene markante masseaktion efter den anden af landsdækkende og lokal karakter har gjort enormt indtryk og cementeret støtten til lærernes kamp mod staten og KL.

Den trængte regering spiller så et af de sidste kort før et muligt regeringsindgreb, der vil forgifte dens resterende levetid og sandsynligvis sende Thorning og Co. på førtidspension: Splittelseskortet.

Nogle fagbosser i den private sektor er sendt på gaden for at undsige Anders Bondo, Dennis Kristensen og de offentlige fagforbund, der mobiliserer til kamp og modstand.

Frontfiguren i dette underhåndsangreb er Claus Jensen, formand for Dansk Metal, der erklærer sig tilfreds med regeringens lockout-politik:

–  Man har fulgt den danske model fuldstændig slavisk. At det skulle være en trussel mod den danske model, det har jeg svært ved at få øje på
, siger han.

Se

Fagbevægelsen er splittet i lærerkonflikt
DR

Samme melding er kommet fra toppen i Dansk Elforbund, Fødevareforbundet NNF, Malerforbundet, Blik & Rør og Teknisk Landsforbund.

Vennerne kommer den trængte regering til undsætning, og forventer en senere belønning. Bjarne Corydon udtrykker selvfølgelig glæde over det.

Men de regeringstro fagbosser, der ikke har reddet en eneste arbejdsplads under den store raseringsbølge, taler ikke på deres medlemmers vegne. De har løftet sig ud af deres klasse med fede aflønninger og pensionsordninger og har glemt alt om det lille ord solidaritet. De laver bestilt arbejde.

Mange medlemmer af fagforbundene i det private har modsat forlangt, at de viser solidaritet med lærerne og de offentligt ansatte.

Se f.eks.

3F’ere opfordrer til sympatikonflikter
Modkraft

Vejen frem for fagbevægelsen – som vil overvinde dens krise og forfald og sikre medlemmer i de kommende barske år – er den som Danmarks Lærerforening, FOA og andre går:  Som kæmpende organisationer, der udløser medlemmernes enorme kræfter, der kan ryste og vælte enhver reaktionær reform-regering.

LO-toppens og industriforbunds-pampernes vej er nederlagets vej. En kniv i ryggen på deres medlemmer. De skal fjernes, før der kan blive reel enhed i en samlet fagbevægelse.

Der er to linjer, to veje frem, for fagbevægelsen. Og kampen mellem dem er akut.

Se også

Frank Aaens limpind: ’Millionærskat’ og frit lejde til SRSF og blå blok
Netavisen 10. april 2013


Nok er nok: Vækstplan.DK vækker stærk modstand
Netavisen 27. februar 2013

Netavisen 11. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne