Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 


Frank Aaens limpind: ’Millionærskat’ og frit lejde til SRSF og blå blok

Af Kommunistisk Politik

SRSF-regeringens opinionsmålinger fortsætter i en stejl kurve nedad. Det sker  i takt med den ene nyliberale reform efter den anden og den rå lockout-politik mod offentligt ansatte, som ikke bøjer sig for dens diktater.

Men regeringen behøver ikke at frygte for sit liv eller et valg, der vil udløse en massakre på kriseplagede S og SF.

Støttepartiet Enhedslisten har sendt regeringen et beroligende signal:
”Bare fortsæt! Vi fortsætter som støtteparti og holder stadig det parlamentariske sikkerhedsnet under jer!”

Lærerlockout og regeringsforhandlinger med hele ’blå blok’ om Vækstplan.dk - den ultimative sammenfatning af det EU-dikterede angreb på den offentlige sektor, - får ikke Enhedslisten til at ryste på hånden eller vakle i troen.  

Frank Aaen og folketingsgruppen lover regeringen frit lejde frem til finansloven for 2014.Ehl: ’S-SF skal tilbage på fair kurs’

Budskabet er det samme som sidste år: Denne gang vil liste Ø dog ikke tage sig betalt ’krone for krone’, som Johanne Schmidt-Nielsen sagde, før hun stemte for nedskæringsbudgettet. 

Nu har Frank Aaen  hevet et halvglemt forslag om en millionærskat frem fra det helt glemte S-SF-oplæg ’Fair Forandring’. Aaen vil have en skat på 5 pct. på de allerhøjeste indtægter.

Næsten million for million i kompensation til dækning af nedskæringerne i alle dele af den offentlige sektor.

’S-SF skal tilbage på fair kurs’, som det hedder i pressemeddelelsen: Enhedslisten går tilbage til en fuser!

Se

Enhedslisten kræver millionærskat i finansloven
Børsen 8.4. 2013

Genopliv millionærskatten
Enhedslisten 9.4.2013


Enhedslistens reelle rolle

Liste Ø’s folketingsgruppe fortsætter i et spor, der fra starten endte blindt: Som  støtteparti for en reaktionær nyliberal nedskæringsregering, der er i færd med at gennemføre mere omfattende angreb end VKO-regeringerne turde. Fogh og Løkke var bange for de folkelige reaktioner og den parlamentariske modstand.

Se
V om lærerstrid: Vi turde aldrig gå så langt
Avisen.dk 5. april 2013

SRSF har ingen parlamentarisk modstand mod dens ’blå’ og  nyliberale reformkurs , og regner med at demonstrationerne uden for parlamentet – også i forbindelse med lærerlockouten – hurtigt vil løje af. Men Enhedslistens støtte er selvfølgelig afgørende. Ellers vil der blive udløst et folketingsvalg, og statsministeren vil efterfølgende ikke længere hedde Thorning.

Selvfølgelig vil Enhedslisten stemme imod alle de nyliberale reformer. Selvfølgelig vil den være imod et regeringsindgreb, der skal afslutte lockouten på lærernes bekostning, og gennemføre den sorte heldagsskole på lærernes bekostning. Og selvfølgelig vil Enhedslisten profitere stemmemæssigt på S og SF’s bekostning.

Enhedslisten vasker hænder, stemmer imod, og høster fremgang i meningsmålinger og ved valg.

Men partiets reelle rolle er at være garant for det største nyliberale angreb på den offentlige sektor og arbejdernes rettigheder, som er set siden den tyske besættelse for 73 år siden.


Skift kurs!

Det er omkostningsfrit for Enhedslisten at spille en sådan profitabel dobbeltrolle både for og imod, så længe partiets medlemmer, vælgere og støtter ikke forstår, at hvad det tilbyder af politik er en parlamentarisk limpind.

Med en sådan vind i ryggen lægger Enhedslistens folketingsgruppe nu op til et parlamentarisk gennembrud på unionsplan ved EU-parlamentsvalget i 2014.  Også selvom det skal ske på bekostning af Folkebevægelsen mod EU, der gennem 40 år har været garanten for en konsekvent EU-modstand -  hvad  Enhedslisten ikke kan prale af i dens halve eksistenstid.

Men liste Ø’s rolle som støtteparti for socialdemokrater og socialdemokratiske regeringer har allerede kostet arbejderne og det store flertal dyrt, og vil blive dyrere endnu.

Tomme appeller til S og SF om at skifte kurs duer ikke. Det er Enhedslisten, som må skifte kurs og bringe sin politik i overensstemmelse med realiteterne


Alternativ til støttepartiet.

Forskellige kræfter har kraftigt opfordret liste Ø til at droppe rollen som støtteparti og i stedet arbejde med at bygge et revolutionært og folkeligt alternativ.

Dets græske søsterorganisation Syriza, som både er et parti og en front af politiske partier, organisationer og folkelige bevægelser, giver udtryk for en sådan holdning. I et interview med Modkraft spørger  repræsentanter for Syriza’s afdeling i Danmark:

-   Hvorfor trækker den danske venstrefløj ikke støtten til regeringen? spørger Dimitris Tsekeris (…)
- Den danske regering fører jo nyliberal politik (…). Hvorfor opbygger venstrefløjen ikke sit eget alternativ til neoliberalismen?

Se
»Grækenland danner model for hele Europa«
Modkraft 22.3.2013

APK - Arbejderpartiet Kommunisterne - arbejder for dannelsen af et sådant revolutionært og folkeligt alternativ og har igen og igen opfordret Enhedslisten til at droppe støttepartirollen og i stedet kaste sin vægt ind i skabelsen af dette alternativ til både ’rød’ og blå blok.

Se f.eks.
Hverken ’rød’ blok eller blå blok : Byg et folkeligt og revolutionært alternativ
Kommunistisk Politik 9, 2012

Her hedder det bl.a.
”APK opfordrer alle venstrekræfter, uorganiserede som organiserede – heriblandt Enhedslisten og de kræfter i S og SF, som modsætter sig den nyliberale politik – til at samles om opbygningen af et sådant reelt folkeligt og arbejderforankret alternativ.”

Enhedslisten har ikke besvaret hverken spørgsmål eller opfordring.

Det kunne partiet passende gøre nu ved lærerlockouten og med udsigt til en hel  nyliberal reformbølge inden sommeren. Selvom lærerne har overvældende sympati i befolkningen kan de tabe kampen om arbejdstidsregler og folkeskolereform.

Ikke bare fordi fagbevægelsen og andre fagforeninger ikke går aktivt ind med sympatistrejker, men ikke mindst fordi Enhedslisten holder hånden under Thorning og Corydon.

Enhedslisten kan ved at trække støtten til regeringen skabe en ny politisk situation – støtte lærerne og stoppe eller bremse det rød-blå reformfelttog.

Det kan betyde et folketingsvalg. Men ingen regering vil efter et valg være i stand til at fortsætte nedskæringsreformerne i samme tempo som Thorning og Co med Enhedslisten som støtteparti.

Netavisen 10. april 2013