Kapitalisme haves – Socialisme nødvendig

Leder
Kommunistisk Politik 7, 2014 

Fattigdommen  vokser med eksplosiv hast i Den europæiske Union og Amerikas Forenede Stater, der i årtier pralende har udbredt eventyret om den gode kapitalisme, der bragte velstand og fremgang til alle, hev den fattige ud af armoden og gav den velhavende lidt mere.

Løgn er det, og millioner og atter millioner har betalt dyrt for dette eventyr.

Fattigdommen er ikke bare synlig i udviklingslandene, ikke bare blandt flygtninge, der risikerer livet for at komme til en europæisk havn, ikke bare blandt tiggere og hjemløse, ikke bare blandt de hårdest kriseramte i syd- og østeuropa, eller i de amerikanske ghettoer.

Fattigdommen kan ikke længere holdes helt ud af synsfeltet, selvom de superrige bygger deres beboelser om til beskyttede fæstninger og lever deres tilværelse i sociale ghettoer på første klasse.

Man kan f.eks. møde den på ethvert dansk apotek, hvor syge kontanthjælpsmodtagere kan stå og græde, fordi de ikke har råd til deres medicin. Eller foran socialkontorerne, hvor ludfattige og fortvivlede mennesker protesterer – med sultestrejker, selvmord, undertiden med vold mod de ansatte.

Men realiteterne fortrænges. Virkeligheden siver ikke rigtig ind. Medierne, skolen, politikerne fra rød og blå blog  broderer alle sammen videre på eventyret sammen med tips&lotto.

I al fald i Danmark har vi et solidt og tæt knyttet sikkerhedsnet. Falder man igennem og står uden for socialforvaltningen uden penge og uden bolig og uden kontanthjælp må det være ens egen skyld. Eller uheld, eller en ond skæbne.

Selvom folks egne erfaringer, deres sanser og ders omgivelser fortæller noget andet, og siger at de selv bliver fattigere, at varerne bliver dyrere, at det kører stramt ikke bare hos en selv, men også hos venner og bekendte og familie – ikke mindst for de unge – så får man hele tiden at vide, at det er krisens skyld, hvis der er problemer, og at den er ved at være overstået. Det går fremad igen. For Danmark, for EU og euro, for USA, for verden.

Og synes man ikke det lyder rigtigt, så er der jo tal, der beviser det. Statistikker, der siger, at reallønnen  vokser mere end priserne, at inflationen er på det laveste niveau i årtier, osv. – og hvem tør udfordre økonomiske vismænd?

Men hvad nu, hvis tallene lyver? Hvis inflationen bevidst forfalskes og de virkelige tal holdes skjult, eller slet ikke bliver opgjort?

Et af de vigtigste midler for de kapitalistiske stater til at komme igennem krisen og redde de banker og spekulanter, der var for store til at falde, er at lade seddelpressen rulle. Det har været USA’s svar under Bush og under Obama: Krigsøkonomi, en løbsk seddelpresse og enorme statsunderskud.  Og statistikkerne forfalskes, så inflationstallene underdrives, og tallene for bruttonationalproduktet til gengæld er opskrevet. Og det hele bliver bare ved og ved.

USA har eksporteret  og eksporterer sin krise til hele det globale finansielle system. Dollaren som reservevaluta er dyr – og derfor udfordres den af  stormagter som Rusland og Kina og de øvrige Briks-lande.

De store banker er reddet, mens almindelige mennesker er flået af udhulingen af lønninger, pensioner, overførselsindkomster, og af arbejdsløsheden direkte og indirekte.

I de europæiske banker ligger millioner af euro brak. Der er en vild overflod af penge, selvom almindelige mennesker har stadig færre til at købe det enorme udbud af herlige varer og fantastiske forbrugsgoder. Men de bliver ikke investeret i produktion, netop fordi folk ikke kan købe varerne, og fordi afkastet ved spekulation er større.

ECB – den europæiske centralbank – har meldt, at en ny krise synes at være på vej. Et nyt fald i produktionen  tegner sig. ECBs svar: At stille flere penge til rådighed for bankerne. At trykke flere eurosedler.

De økonomiske ’lokomotiver’ trækker ikke. Kapitalismen trækker baglæns – og det er det store flertal, som betaler prisen. Det er et sindssygt system, der ikke hænger sammen, og aldrig kan forlige sine indre modsætninger.

Kapitalisme haves – til overflod. Socialisme ønskes. Socialisme er nødvendig.

Se hele Kommunistisk Politik 7, 2014 i pdf her

Netavisen 18. juli 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne