Kravet til regeringen: Jobs og dagpenge!

På den europæiske aktionsdag 13.-14. marts – som dansk LO har meldt sig ud af – blev der demonstreret i Århus, Odense og København mod den asociale dagpengereform og dens konsekvenser, der har sendt tusinder ud i mørket og afsløret regeringens løfter om jobs – og i det mindste akutjobs – som tom snak …

Og samtidig blev der demonstreret mod de nye asociale reformer som er på bedding fra en fælles front af SRSF og VKO + LA – og støttes af LO-toppen

Arbejdsløsheden i EU slår alle rekorder. Hver fjerde ung under 25 har ikke arbejde.

Fotoreportage kpnet


Demonstrationen i Århus gik under parolen ’Vores solidaritet mod deres krise’ .

Den startede med en lille opvarmning fra ’The Human Bank Foundation’ der opfordrede de omstillingsparate arbejdsløse til at melde sig til det moderne ’nedfrysningsprojekt’. Som arbejdsløs må man være ’nedfrysningsparat’ og klar til optøning når der er igen er behov for arbejdskraft.

Allan Graversen Vesterlund, næstformand i studenterrådet Århus Universitet, slog fast, at vi er alle arbejdsløse, alle studerende, alle er vi en person der måske kommer i arbejde. Solidariteten mellem de forskellige grupper er enorm vigtig og vejen frem. Når regeringen tryner de arbejdsløse lægges der et pres på alle, og også på lønningerne.

Anders Koch fra Folkebevægelsen mod EU talte om de fælles betingelser for kampen i hele EU.

”Hvornår er nok nok?” spurgte Kirsten Normann Andersen, fra FOA i sin tale. Hun gav selv en række præcise svar:

”Når folk siger fra og kræver en anstændig politik, fra regeringslederne der er loyale overfor de økonomiske nedskæringsteorier fra Brussel, så er nok nok. Der er grund nok til at sætte sig op mod systemerne.

De allerfleste mennesker gør hvad de kan, så det hjælper ikke at straffe med sanktioner, det hjælper ikke at stille flere krav. I stedet skal vi stille krav til dem der har ressourcerne til at gøre noget.”

Kirsten Normann Andersen sagde videre:

“Vi løser krisen ved at stille krav til de multinationale om at betale skat, krav om at de skaber arbejdspladser og sikrer godt arbejdsmiljø. Vi løser krisen ved at der kommer personale nok på sygehusene så ventelisterne kan afskaffes, ved at der bliver sørget godt for vores børn, ældre, handicappede. Og der kunne spares millioner hvis man afskaffede alle de folk der bare laver kontrol.

Vi løser ikke krisen ved at tage fra dem der har mindst eller give til dem der i forvejen har.

De lande i Europa, der har de højeste lønninger har også den laveste arbejdsløshed.

Vi løser ikke krisen ved at sætte lønnen ned.”

Demonstrationen understregede, at kravet er jobs, rigtige arbejdspladser – ikke nedskæringer og fyringer i den offentlige sektor, som SRSF-regeringen vil med sin nyliberale Vækstplan.DK.

Regeringen leverer ikke. Ikke engang akutjobs. Dagpengereformen må rulles tilbage – de arbejdsløse skal have dagpenge. Ikke kontanthjælp, eller ingenting.

For den enkelte er det et krav om job eller dagpenge.

For arbejderklassen, for alle arbejdende og arbejdsløse, nuværende eller kommende, hedder kravet jobs OG dagpenge!


Se også video fra KPnetTV med klip fra demonstrationerne København og Odense og mere fra Århus


KPnetTV Video: Vores solidaritet mod deres krise

Tale ved Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Lærerforening


Klik på billedet


Netavisen 13. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne