IKMLPO: Ved Comandante Hugo Chavez’ død

Koordinationskomiteen for Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

udtrykker vores beklagelse over Comandante HUGO CHAVEZ FRIAS død, præsidenten for den bolivarianske republik Venezuela, og understreger vores solidaritet med arbejderklassen og folket, med den bolivarianske republiks regering, med de revolutionære og kommunisterne, der modigt kæmper for social og national frigørelse i Venezuela.

Den revolutionære proces, der finder sted i Venezuela, og som involverer millioner af mennesker, arbejdere og ungdom, er i gang med at fuldføre arbejdet med at demokratisere samfundet; med at give de fattige lag  ret og adgang til sundhed, uddannelse og social sikkerhed; med at imødegå oppositionen fra reaktionen og oligarkerne; og som har rejst arbejdermasserne og ungdommen til forsvar for denne proces.

Venezuelas regering har  med Hugo Chavez i spidsen etableret en vigtig integrationspolitik på latinamerikansk plan, der omfatter de forskellige lande i regionen, specielt dem, som er integreret i ALBA. Denne proces sigter mod en uafhængig udvikling og går til modstand mod den åbne opposition fra den nordamerikanske imperialisme, der nægter at miste,  hvad den traditionelt har betragtet som sin baggård.

Af disse grunde har Comandante Chavez vundet støtte blandt de sociale forkæmpere og de revolutionære, blandt arbejderne og folkene i Latinamerika og på andre kontinenter. Han står som en kæmper, som en beslutsom patriot, som en konsekvent antiimperialist. Hans død er umiddelbart et stort tab for kampen mod tyranni, og for den uomgængelige, men hårde og vanskelige proces at frigøre folkene.

Men dette smertefulde slag vil ikke stoppe kampen; tværtimod er vi overbeviste om at den venezuelanske arbejderklasse, folk og ungdom vil fortsætte kampen. De vil vide at kende forskel på sande venner og både de åbenlyse og de dulgte  fjender, og resolut vil gå  fremad i kampen for frigørelse, på revolutionens vej, frem til socialismen. Med de revolutionære arbejdere  i front vil de begrave kapitalismen og imperialismen, således som også de andre folk i Latinamerika og verden vil gøre det.

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer i IKMLPO fornyer vores forpligtelse til den internationale proletariske revolution, til den proletariske internationalisme,  og udtrykker på ny vores overbevisning om,  at medlemmerne af Venezuelas Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti og de sande revolutionære kræfter i landet vil  fortsætte kampen for at føre den frem til revolutionen og socialismen, indtil sejren.

IKMLPO’s Koordinationskomite

7. marts 2013

Netavisen 12. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne