Stilladsarbejderne: Nej til gammel, sur vin på nye flasker Nu kræver vi for alvor en ny politik!

Stilladsarbejdernes Landsklubs Landsmøde 2013 udtaler følgende:

Store dele af fagbevægelsen krævede op til Folketingsvalget i efteråret 2011 en ny politik.

10 års forringelser i arbejdsmarkedspolitikken skulle afløses af en ny og aktiv arbejdsmarkedspolitik til gavn for lønmodtagerne og de svageste i samfundet.

Stilladsarbejdernes Landsklub gik aktivt ind i valgkampen, med det klare formål : Vi vil have en ny politik!

 
Vi må konstatere at intet har ændret sig på Christiansborg:

 Den nuværende regering siger som den tidligere regering at understøttelse og kontanthjælp skal ned, så skal der nok komme arbejdspladser.

 Den nuværende regering siger som den tidligere regering at de fattigste, de studerende, de arbejdsløse må betale for at vi kan bevare velfærdssamfundet.

 Den nuværende regering vil som den tidligere regering give skattelettelser til virksomhederne og til de rigeste, så skal der nok komme arbejdspladser

 Den nuværende regering støtter arbejdsgiverne i at hvis vores løn bliver sat ned, så kommer der flere arbejdspladser

Virkeligheden er en helt anden:

 I 2007 havde de danske virksomheder ifølge Danmarks Statistik en opsparing på 24 milliarder kroner, men i løbet af fire år var den i 2011 vokset til omkring 165 milliarder kroner. Men de investerer ikke i danske arbejdspladser.

 Vi danske lønmodtagere har holdt igen med lønkrav og haft direkte lønnedgang, men der lukkes fortsat masser af arbejdspladser.

 Vi blev lovet forbedringer i arbejdsmarkedspolitikken. I stedet har vi fået yderligere forringelser i form af kontanthjælpsreform, fleksjobreform, dagpengereform og SU-reform

 Vi blev lovet at forringelserne på kurser og efteruddannelse ville blive fjernet. Det er ikke sket.

 Regeringen roser den danske model, men lægger op til love, som begrænser vores forhandlings og aftaleret

Vi vil derfor aktivt bakke op om de mange initiativer, som i løbet af de næste måneder vil prøve at tvinge Christiansborg politikerne til at vedtage en ny politik!

Regeringen skal tvinges til at føre en politik til gavn for lønmodtagerne og de svageste.


Vedtaget på Langsøhus, Silkeborg 2. marts 2013

Jacob Jespersen, Landsklubformand

PS:
Vores krav til partierne op til Folketingsvalget kan læses i pdf – vi har tilføjet status i 2013!

Se udtalelse og status her

Netavisen 7. marfts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne