Privatisering i de tidligere socialistiske lande har dræbt over en million mennesker

 

I følge en undersøgelse, der er publiceret i The Lancet, er en million mennesker i den arbejdsdygtige alder døde som følge af den økonomiske ‘chok- og privatiseringspolitik’  der er blevet fulgt af de tidligere socialistiske lande.

Undersøgelse, der blev foretaget under ledelse af et forskerhold fra Oxord Universitetet, opgjorde forholdet mellem dødsrater på den ene side og hastighed og udbredelse af privatiseringen på den anden i 25 lande i det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa tilbage til 1990.

De fandt, at med den massive privatisering fulgte menneskelige omkostninger, nemlig en gennemsnitlig stigning i dødsraten på 13 % eller omkring en million menneskeliv.

‘Chokterapi’

Det hurtige privatiseringsprogram, det der blandt økonomer er kendt som ‘chokterapi’, førte til en forøgelse af arbejdsløsheden med 56 %, hvilket  følge undersøgelsen spillede en stor rolle i forklaringen på hvorfor privatiseringen kostede så mange liv. Mange arbejdpladser tilbød sundheds- og sociale hjælpeforanstaltninger til de ansatte, så gennem privatiseringen oplevede arabejderne det dobbelte slag,  ikke alene at miste  arbejdet, men også  midlerne til at overleve krisen.

David Stuckler fra Oxford og kollegaen Dr. Lawrence King fra Cambridge Universitet og professor Martin McKee fra the London Scool of Hygiene and Tropical Medicine brugte dødsrater der var rapporteret af WHO for mænd i den arbejdsdygtige alder (15 – 59 år) i 25 post-socialistiske lande og holdt dem op imod tidspunktet og graden af deltagelse i privatisering i masseomfang.

Forskerholdet tog også  andre forhold i betragtning, der kunne have haft indflydelse på den stigende dødelighed, som økonomisk depression, infrastruktur for sundhedsbehandling mm. De undersøgte også andre tal for privatisering fra the European Bank for Reconstruction and Development, en bank der gav lån til støtte for privatisering i masseomfang.

Igennem 1990’erne gennemløb de tidligere socialistiske lande verdens værste krise indenfor dødelighed som menneskeheden har kendt i fredstid i de sidste 50 år, med over tre millioner dødsfald der kunne have været undgået og 10 millioner ‘fraværende’ mennesker (tal fra FN).

Men mens den forventede levealder styrtdykkede i nogle lande som Rusland og Kazakstan, blev helbredssituationen forbedret i andre lande, f.eks. Slovenien. Tidligere forskning viser, at arbejdsløshed og mængden af alkoholindtag er vigtige faktorer bag disse forskelle, men dette studie er det første der isolerer sider af reformprocessen der kunne være årsag til disse variationer.

Undersøgelsen kommer frem til, at dødsrater er forbundet med hastigheden af og arten af privatisering og den deraf følgende arbejdsløshed og også til graden af den sociale støtte der er til rådighed. Hvis mindst 45 procent af landets befolkning var medlemmer af minimum én social organisation, som kirke eller fagforening, var de bedre beskyttet mod de økonomiske chok, fandt forfatterne.

Davis Stuckler, fra Oxfords sociologiske institute, sagde:

‘Vores forskning bidrager til en forklaring på de slående forskelle i dødelighed i den post-socialistiske verden. Lande som stræbte efter en hurtig privatisering eller ‘chokterapi’, havde en meget højere stigning i dødelighed end lande der fulgte en mere gradvis vej. Ikke alene ledte hurtig privatisering til massearbejdsløshed, men udraderede også de sociale sikkerhedsnet, der var afgørende for at hjælpe folk til at overleve denne turbulente periode’.

Professor Martin McKee sagde: ‘Mens varianter af hurtig reformering af samfundet bliver diskutteret i Kina, Indien, Egypten og andre udviklings- og middelindkomstlande, herunder Irak, minder vores undersøgelse os om, at radikale økonomiske reformer påvirker almindelige mennesker, og i visse tilfælde, koster dem livet’.


Oversat af Kommunistisk Politik fra

Death surge linked with mass privatisation

Læs også

Åbent brev til Putin
Netavisen 21. december 2012

Fra Kommunistisk Politik

Knokkelkompagniet

Kommunistisk Politik 2, 2001

9 millioner russere udslettet under Jeltsin
Kommunistisk Politik 18, 2001

Netavisen 1. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne