Solidaritet eller Frit fald på banen

Det landsdækkende stormøde i arbejdsløshedsnetværket ‘Solidaritet eller frit fald’ samlede i weekenden omkring 120 deltagere. De arbejdsløses forhold forringes i hurtigt tempo og en organisering af modstanden er et kæmpe behov. Der er brug for fælles krav, et stærkt fodarbejde og samlende aktioner.

Med en vellykket aktion på jobcentrene på bagen indkaldte netværket til stormøde lørdag den 26. januar. Med et udsagn om at have fået nok af, at vilkårene for de arbejdsløse hele tiden forringes indkaldtes alle der ønsker at gøre en aktiv indsats og kæmpe for en mere solidarisk arbejdsløshedspolitik, med et mål om at samle mindst 100.

Det lykkedes med fagforeningsbetalte busser fra Aarhus og Odense at samle hen ved 120, men så var der heller ikke plads til flere.

Dagens program bestod af to omgange, hvor deltagerne delte sig i 4 workshops. Første del forberedte bl.a. en aktion, der skulle foregå her-og-nu og en stor gruppe samledes i en diskussion af fagbevægelsens muligheder eller måske snarere muligheder i fagbevægelsen.

Et par stykker fortale mig, at de var gået i gang med konkret aktion ved at stå på Christiansborg Slotsplads alle hverdag fra 13.30 og 14.30, men også andre steder i landet er der så småt gået grupper i gang.

Diskussionen i denne gruppe kom med mange idéer til, hvad man kunne tænke sig der skete, men det førte ikke til konkrete aftaler udover de to forslag til aktioner, der var en del af programmet. Dem vender jeg tilbage til.

Generelt var der enighed om at fagbevægelsen må træde i karakter som kæmpende bevægelser, men at dette kun kan ske ved at vælte pamperne og indsætte kampvillige ledelser, var ikke nogen fælles forståelse. Der kom flere eksempler på, at det var nødvendigt med et aktivt arbejdsløshedsarbejde, der også inddrager dem i arbejde, men mest som et krav der bør stilles til fagforeningerne eller kæmpes for i de enkelte fagforeninger.

Det blev dog også sagt fra flere sider, at der er brug for en landsdækkende arbejdsløshedsbevægelse på tværs af de eksisterende faggrænser med plads til alle slags arbejdsløse.

Det blev nævnt at på Bornholm er 10.000 ud af 43.000 indbyggere medlemmer af LO. Det kunne sætte nogens tanker i gang om, hvad en fælles aktion kan udrette. Også Skævt-kampagnen op til sidste valg blev nævnt som et eksempel på hvad aktive faglige kunne sammen.

Det blev nævnt at der fra næste uge sættes tværfaglige kurser i gang for udfaldstruede, der her får mulighed for at danne netværk.

Se det vedtagne grundlag

Grundlag for aktionsnetværket Solidaritet eller frit fald


Samlende krav
og fodarbejde

På efterlysningen af ét fælles krav om eksempelvis tilbagerulning af dagpengene, blev der bakket op om det, men der var ikke ønske om at gøre det (eller andet) til et fælles overordnet krav som bevægelsen kunne samles om.

Det blev derimod trukket frem at det er vigtigt med både landspolitiske og lokalpolitiske krav, dette med direkte sigte på det kommende kommunalvalg.

Nødvendigheden af at afvæbne frygtens propaganda om krise og krise og atter krise med modangreb på dem der tjener tykt trods krise, men er tvunget af kapitalismens indbyggede nødvendighed til at forstærke trykket på de lavestlønnede, er en fælles viden, men ikke en der umiddelbart handles på. Og forståelsen af, at der kræves fodarbejde for at få en organisering i gang er omtrent fraværende. Således blev en mulighed for at sætte et konkret stykke organisering omkring en konkret aktionsparole ikke brugt, og dermed udløses heller ikke herfra nogen større mobiliserende kraft.

Aktionsgruppens arbejde i første workshop-runde mundede før frokost ud i en gadeaktion, hvor trafikken i det nærliggende lyskryds blev afbrudt i nogen minutter, bannere og skilte blev luftet og fotograferet og lungerne brugt til et par råb. Deltagerne fik sig en konkret oplevelse af hvordan det kan være at deltage i en aktion med hjem.

Landsdækkende aktionsdag 14. marts

De to aktioner, der er linet op til er først den fælleseuropæiske aktionsdag den 14. marts, indkaldt af ETUC og aktivistforsamlingen Firenze 10-10. Stormødet opfordrer til aktiviteter i så mange byer som muligt med det overordnede tema modstand mod nedskæringer på de sociale ydelser:

“Med aktionsdagen vil vi vise os selv og omverdenen, at vi står sammen både på tværs af byer i Danmark og på tværs af landegrænser” siger udtalelsen fra mødet.

Da dagen samlede folk fra 25 forskellige byer tegner det til en landsdækkende aktionsdag.  Herfra skal lyde opfordringen til at rejse diskussionen og ønsket om aktivitet på dagen i faglige klubber, i skuret, på kontoret, på uddannelsesstederne og andre grupper du er en del af. Vælger de 10.000 bornholmske LO-medlemmer at nedlægge arbejdet bare én time, skal det nok give genlyd. Ikke alene på Bornholm.

Den anden er aalborgensernes idé om en arbejdsløshedsmarch. Der var bred opbakning til en sådan march, og det konkrete planlægningsarbejde gik i gang umiddelbart som en af eftermiddagens workshops. Tidshorisonten er sidst i maj måned.

Alt i alt en dag der viser, at der skal focus på kravene og organiseringen, hvis ikke bevægelsen skal munde ud i en kommunalvalgskampagne for Enhedslisten og andre, der stiller op til kommunalvalget. Der er brug for en bevægelse, der vokser og organiserer sig på tværs af partiskel og fagforeninger.

GBe

Netavisen 28. januar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne