I dag Sydeuropa – i morgen os

Synspunkt

Kommunistisk
Politik


Aktionsdagen den 14. november blev brugt til en stærk markering, et nyt første skridt mod en effektivt koordineret kamp på EU-plan. Arbejderne, ungdommen, det store flertal mødes af angreb over hele linjen, i alle lande i unionen. Hvad foreslår de danske hovedorganisationer LO og FTF så?

 


Generalstrejke 14. november: Madrid Foto: SrLigYnnek

Verden over er nyliberalismen redskabet for kapital, arbejdsgivere og stat. Krisen og arbejdsløsheden udnyttes til at forringe arbejdsvilkår, sociale forhold, alt. Også for os i Danmark er det modellen og EU er et benhårdt redskab til at gennemføre dette angreb på arbejderne og den brede befolkning.

Vores skiftende regeringer benytter sig med glæde af EU’s magtfulde systemer til løndumping, nedskæringer, afskaffelse af velfærd i almindelighed. For arbejdspladserne og vores allesammens skyld skal vi gå ned i løn og gøre os ’konkurrence dygtige’. Hvad der er godt for kapitalen er godt for os, lyder det fra alle sider.

I de sydeuropæiske lande har befolkningerne virkelig kniven for struben og de går til kamp. I går den 14. november strejkede og demonstrerede millioner af mennesker i Frankrig, Italien, Grækenland og Portugal – og i mere end 20 andre lande.

Hvor var LO og FTF på den europæiske aktionsdag?

Da det var LO’s egen organisation Den Europæiske Faglige Sammenslutning (ETUC) der havde udnævnt onsdag den 14. november til »European Day of Action and Solidarity«, kunne man ikke helt ignorere sagen og svang sig op til en lille såkaldt støtteudtalelse. 

Hvad er det så de opfordrer til?

’Der skal føres en politik, som skaber arbejdspladser og stopper den katastrofale nedskæringspolitik’, skriver de.

Fint nok, men hvordan kommer vi derhen, det er jo ikke lige det vi ser i øjeblikket?

Jo …(denne dag) ’markerer første skridt i en lang kampagne for at sikre, at der ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 vælges et parlament, som kan medvirke til at skabe en bedre fremtid for Europas lønmodtagere’!

http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/11/EuropaeiskAktionsdag_LO.aspx

Svaret fra vores fagbevægelses ledere er altså:

Gør ingenting og stem så om to år til et valg, du er påduttet, i en statsdannelse der er skabt for at fjerne vores nationale selvbestemmelse, i en organisme hvis fremmeste formål det er at udføre netop den nedskæringsplan, vi skal stemme nej til!

Men selvfølgelig kan det være svært i dag at komme ud med den sædvanlige løsning på alle problemer: ’Stem for en ny regering’.

Luk dampen ud

I Sydeuropa, hvor folk rent faktisk går til kamp mod kriseangrebene, har EU-glade reformistiske fagforeningstoppe en anden taktik. Den hedder: Luk dampen ud – og gå hjem igen.

For at forhindre arbejderne i et egentligt opgør med monopolerne og deres EU-stat forsøger de at inddæmme protesterne og lede dem i ufarlig retning.

Aktionsdagen den 14. november skulle både ’lukke dampen ud’ og de millioner af utilfredse gerne tages ved hånden ind i et ’socialt EU, et EU der kickstarter økonomien, et arbejdernes EU’. Og så toner EU-parlamentsvalget frem igen …

Den Europæiske Faglige Sammenslutning af de nationale hovedorganisationer (EFS eller ETUC) har et stort dyr i åbenbaringen: Det kaldes ‘det sociale EU’. Det indbefatter en strammere union, mere EU, bare på en social måde …

Med andre ord en ren utopi, en helt usandsynlig udvikling indenfor en forening, der er skabt og anvendes som et instrument for eurpæiske kapitalinteressser.

Forsøget på at styre bevægelsen i en EU-venlig retning i en situation, hvor EU er en væsentlig del af selve problemet vil næppe lykkes.

Aktionsdagen den 14. november blev brugt til en stærk markering, et nyt første skridt mod en effektivt koordineret arbejderkamp på EU-plan.

Fagtoppene i de forskellige lande benytter forskellige metoder og taktik, men fælles for dem er bestræbelsen om ro i arbejderklassen, ro til at opretholde ’business as usual’ for regering, kapital og EU.

Det er på høje tid at finde veje til effektiv kamp mod den nyliberale og EU-styrede politik.

I dag Sydeuropa – i morgen os.

Netavisen 15. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne