Tunesien: Folkefront dannet

Fra La Forge, organ for, Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF: En beretning fra PCOFs stand på festen for dagbladet ’Humanité

Hamma Hammami, generalsekretær for Tunesiens Arbejderparti (1)  kunne fortælle os det ved åbningen af vores stand på festen for ’Humanité: Dannelsen af en folkefront er netop bekendtgjort i Tunis:  Den  26. september blev det offentliggjort på en konference som et faktum..

På nuværende tidspunkt består fronten af 12 partier og organisationer, herunder POT. Fronten  har nys organiseret et optaktsmøde søndag den 7. oktober og vil tage på turné landet rundt 

Denne front vil opstille som alternativet for det tunesiske folk til den nuværende Ennahda-regering. Dette parti og dets forbundsfæller er ude af stand til at give svar på de store krav og forventninger i  befolkningen efter årene med Ben Ali-diktaturet. (2)

Tværtimod griber Ennahda i stadig større grad  tilbage til den samme politistats-praksis ved at give militserne frie hænder, ved at betjene sig af  religionen samtidig med at de udskyder fristen for offentliggørelse  af en forfatning og valg til der kommer  to torsdage i en uge. Herunder forsøger man at lægge forvaltningen og samtlige institutioner i egne hænder.

Fronten er også et alternativ til den gruppe, der har dannet sig om ministeren fra overgangsregeringen, Ebesi, der udgiver sig for at være en ’moderne liberal’ og for at stå i opposition til Ennahda, men faktisk  står for fortsættelse af  det gamle regime (Ben Ali-regimet) .

Vi hilser med glæde dannelsen af fronten, som Tunesiens Arbejderparti har deltaget aktivt i. Den åbner en ny fase for det tunesiske folks kamp, for dets progressive og revolutionære organisationer, arbejderklassen, både de offentligt ansatte arbejdere og arbejderne i den private sektoren, ungdommen, bønderne, kvinderne …

Det er en god nyhed for de progressive bevægelser over hele verden.

Hvad vi lagde vægt på at understrege fra vores stand på festen for ’Humanité’ om den massebevægelse, som har udviklet sig i de arabiske lande, er, at det revolutionære potentiale langt fra er udtømt.

Vores opgave er med alle midler at understøtte de progressive, demokratiske og revolutionære kræfter, de kommunistiske kræfter, som kæmper for at vinde ledelsen af den folkelige bevægelse.

Vi glæder os over at erfare, at der i nogle lande dannes venstrefronter, fronter, som marxistisk-leninistiske partier er med i, som det er tilfældet i Tunesien i dag”.    

Oversat  efter „La Forge“, organ for Frankrigs Kommunistiske Arbejderpartis, oktober. 2012

Noter

1 Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti PCOT har ændret navn til Tunesiens Arbejderparti – POT

2) Ennahda, der betegnes som et ’moderat islamisk’ parti, fik ved valget til den grundlovgivende forsamling den 23. oktober 2011 217 pladser og dermed flertallet

Se også

Stadig lang vej til demokrati i Tunesien
DR P1 (radio)

Netavisen 31. oktober2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne