Nobelpris: Rapport om EU’s våbenfabrikker og våbenhandel

Netavisen


Kampvogn i Athen

EU er tildelt Nobels fredspris – men er ved at ruste sig til tænderne, og EU-landener og har været travlt beskæftiget med at deltage i USA’s og NATOs krige. Men der har været meget lille fokus på EU’s globale militære rolle.

Alle EU stater er medlem af det Det Europæiske Forsvarsagentur. Det gælder bare ikke Danmark, som følge af de særlige danske ’undtagelser’.  Det kan være en af årsagerne til, at EU’s militarisme og rustningsindustrien  i unionen er så dårlig belyst netop her i landet.

Nu har redaktør Holger Terp fra Det danske fredsakademi offentliggjort den første systematiske danske rapport om EUs militærindustri og våbenhandel. Som begrundelse anfører han:

’Våbenproduktion, våbenhandel og nedrustning i EU er der ikke skrevet og debatteret så meget om på dansk, at det gør noget.”.

Det gør rapporten noget ved. Den er et stærkt tiltrængt første skridt til at kortlægge et fortiet område, som trives bedst væk fra det offentlige søgelys.

Holger Terp fremhæver:  
”Selvfølgelig har der i danske massemedier været formidlet en del om EU’s våbeneksport, men det er alt sammen beskrivelser af enkeltsager og ikke nogen tilstræbt form for systematisk analyse af denne specielle handelspolitiske udvikling gennem de senere år.”

Våbenhandelen udgør en vigtig side af økonomi og politik i unionen. EU’s udvikling hen imod en imperialistisk supermagt med globale ambitioner og ambitioner om et militær, der kan matche disse, gør det påtrængende med viden herom.

I forbindelse med rapportens offentliggørelse udtrykker Holger Terp et fromt håb om, at tildelingen af Nobelfredsprisen for 2012 til EU kan   ’være med til at skubbe EU i retning af mere diplomati, civil sikkerhed og fredsommelighed.’  

Det er til gengæld helt usandsynligt.

Det norske fredsråd har kraftigt nkritiseret tildelingen af Nobels fredspris til EU. Rådet, som beståraf 23 organisationer, har været en af hovedkræfterne bag store folkelige fakkeltog ved overrækkelsen af Nobels fredspris. Men det har rådet nu droppet og vil nu i stedet tage initiativ til en ny, alternativ fredspris.

Fredsakademiets rapport  kan frit downloades i pdf og kopieres på hjemmesider og til undervisningsbrug

Se

Holger Terp: EU militær og Nobels fredspris

Det danske Fredsakademi, 2012. – 29 s.

Se også en glimrende gennemgang fra den irske fredsorganisation PANA om EU’s militarisering og unionens kampgrupper (engelsk)

The Battle Groups of The European Empire
PANA, Folkebevægelsne mod EU

Netavisen 27. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne