APK: Nok er nok!

Kommunistisk Politk 19, 2012

Strejken blandt plejepersonalet i Århus er af principiel karakter. De forhold for de ansatte og de ældre, som de strejkende har fået sat fokus på, kendes igen over hele landet.

Sundheds- og omsorgsforvaltningerne og de enkelte ledelser kører efter et overordnet helligt princip – de røde tal på bundlinien i budgettet.

Nedskærings-økonomien går forud for værdighed i ældreplejen, faglig kvalitet og menneskelig omsorg . Hver gang,  der skal spares,  er det blevet på plejepersonale, rengørings- og køkkenpersonale tæt på beboerne. Men nok er nok.

Plejepersonalet i Århus viste vejen ved at sige fra, sige stop og sige højt i offentligheden, hvordan forholdene reelt er. Det er tabu i det offentlige. Men det skal gøres for at skabe forandring.

De strejkende gennemførte deres kamp på trods af skærpet bod i Arbejdsgiverretten, trusler om tjeneste-samtaler, bagtalelser i pressen fra ledelsen om,  at forholdene var de ansattes egen skyld. Det er flot gået!

De fik fjernet budgetforligets yderligere besparelser på 38 mill. kr. og HAR fået igennem,  at der skal fastansættes yderligere faglært personale inden jul.

De strejkende har været aktive, anvendt mange metoder til at gøre opmærksom på deres krav og situation, og ikke mindst inddraget de øvrige personale i sundhed- og omsorg området med fælles medlemsmøde.

Alt sammen resultater og inspiration, der bør gøres landskendt. 
   
EU med sin ny-liberalismen har ændret den offentlige sektor til en serviceindustri kørt efter New Public magements principper.

Det betyder bl.a., at alt skal kunne kontrolleres, dokumenteres og klassificeres i centralistiske skemaer. Det går der mere og mere tid med, og bare det er i orden, kan ingen gøres ansvarlige.

Konsekvenser af uværdig pleje af de ældre gøres til UTH – ”Utilsigtede hændelser” , der tælles og registreres.

Sundhedsministeren og kommunerne investerer stadig større andele af  ældreplejens budgetter i velfærdsteknologi – maskiner der kan udfører plejeopgaver. Vi får stadig brug for ansatte til at passe maskinerne, udtalte sundhedsministeren.

De strejkende i Århus har vist, at det først og fremmest er flere mennesker til at udføre menneskelig omsorg og pleje, der er brug for. Og at der må kæmpes for de nødvendige ændringer for både ældre og personale.

Arbejderpartiet Kommunisterne
25. september 2012

Se også

En principiel kamp: Strejke på flere plejecentre i Aarhus

Netavisen 25. september 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne