Raskmelding udløser tilbagefald

Bag rattet
Kommunistisk Politik 15, 2012

A-kasse

Jeg havde mine problemer med at melde mig syg i min kortvarige arbejdsløshedsperiode.

Bureaukratiet og behandlernes arrogance var helt klart en medvirkende årsag til en forværring af min tilstand. Jeg var så svækket, at meldingen holdt i præcis 11 dage, hvilket pudsigt nok var tilstrækkeligt til, at jeg slap fra ‘dummekursets’ kløer.

Få dage efter min første sygedag fik jeg et ’skriv’ – som det så populært kaldes – fra min a-kasse. Heri blev det understreget, hvilke pligter jeg har ved den forventede raskmelding:

”Når du igen bliver rask, skal du melde dette til Jobcentret og a-kassen.

Det var jo dejlig klar besked. Så tror man jo, at man ved, hvad man skal gøre.

Senere i brevet blev følgende pointeret (alle understregninger er a-kassens):

Vi kan ikke udbetale arbejdsløshedsdagpenge, før vi har dokumentation for, at du ikke længere modtager syge-/barselsdagpenge. Derfor skal du sende os en kopi af den sidste udbetalingskvittering (DP127) fra kommunen.
Der skal stå på den, at dagpengeudbetalingen ophører.”

Allerede dagen før raskmeldingen skulle afgives, spredte nervøsiteten sig til nervesystemet:

– Kan man nu være sikker på, at det er tilstrækkeligt kun at give besked til Jobcentret og a-kassen? Skal kommunens ’Ydelseskontor’, som udbetaler sygedagpengene, ikke have besked? Er det virkelig nok at give telefonisk besked, og kan man være sikker på, at det registreres korrekt?

Jeg vil jo nødigt efterfølgende blive beskyldt for bedrageri eller i en periode miste min dagpengeudbetaling. Jeg har før i min tilværelse fået skudt i skoene, at ’sådan forløb samtalen overhovedet ikke’.

Jeg valgte at kontakte min ’private aktør’, som jo fungerede som mit jobcenter med vejledning, rådgivning og aktiveringer. Det var da også en venlig Mia, der tog imod meldingen. Da hun havde fået mine fødselstal, oplyste hun:

– Ifølge jobnet.dk er du slet ikke ledig!

Jeg blev godt nok paf! Jeg skulle blot raskmelde mig i systemet, og nu blandede hun ”min side” i jobnet.dk ind i billedet. I mindelighed fandt vi ud af, at det nok skyldtes, jeg havde været syg og nu igen måtte tilmelde mig, hvorefter hun afsluttede med:

– I øvrigt er det slet ikke os som privat aktør, du skal melde dig rask til, men Jobcentret!

– Jamen jeg troede, det var jer, der var mit jobcenter?

– Det er vi også langt hen ad vejen, men ikke når det kommer til raskmeldinger! Ret irriterende, men det skulle jo overstås, så jeg fik tjekket på jobnet.dk, ’min side’, at Mia havde ret: ”Du er ikke meldt ledig! Du skal melde dig her!”

Jeg foretog det nødvendige, men var efterfølgende i tvivl om, Jobcentret også ville opfatte det som en raskmelding, så jeg stillede op i telefonkøen som nummer syv – vel at mærke efter at have løbet spidsrod mellem telefonsvarerens mange forskellige valgmuligheder.

Efter en rum tid kom jeg igennem til en meget kold Hanne, der i en nedsættende tone udbad sig mine sidste fire cifre i mit personnummer. Hvordan kan det være, at jeg stadig bilder mig ind, at løfterne i forbindelse med sikkerheden ved indførelsen af personnumrene skulle gælde? Så skulle alt være på plads:

– Du er jo slet ikke meldt ledig! Jeg forklarede, at jeg lige havde meldt mig ledig – igen!

– Nå ja. Det kan jeg godt se her, men du må hellere også melde dig rask til kommunens ’Ydelseskontor’. Det blev så også gjort med spidsrod og ventetid. Langt op ad formiddagen kunne jeg så – uden de store problemer – afgive min raskmelding nummer fire til a-kassen.

Jeg er allerede træt ved tanken om at skulle afmelde mig dagpengesystemet, når jeg til august indtræder i mit faste job igenJ

Reno

Læs også første og anden del af historien

Arbejdsfordeling
Kommunistisk Politik 13, 2012

Sygemelding kræver godt helbred
Kommunistisk Politik 14, 2012

Netavisen 10. august 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne