Fleks- og førtidsreformen af bordet! Fra passiv forsørgelse til aktivt lort

Kommunistisk Politik 14, 2012

Der må kæmpes for at den asociale fleks- og førtidsreform kommer af bordet igen. Med forliget har regeringen yderligere forsat sin blå-røde reformpolitik for at lade de lavest lønnede betale de riges finanskrise. Angrebet på førtidspensionerne er ikke mindre groft end angrebet på den ret velfungerende fleksjob-ordning.

Folkets Parlament

I sidste uge indgik regeringen forlig med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative om en s åkaldt reform af fleksjobordningen og førtidspension. Reformen er tænkt til at skulle træde i kraft allerede fra 1.januar 2013.

I den forløbne uge har regeringen og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen haft meget svært ved at skjule, at hovedindholdet er en nedskæringsplan på 1.9.milliarder.kr., som fleksjobbere og førtidspensionister er udset til at betale, trods hendes gentagne og ihærdige forsøg på at snurre hovederne omvendt rundt.

Under 40: Kontanthjælp og ressourceforløb

Er man under 40 år, kan man ikke længere tilkendes førtidspension. Det er et hovedpunkt i reformforslaget. Retten til førtidspension afskaffes fremover for denne gruppe, der i stedet må leve på kontanthjælp. Det vil betyde langt mindre penge til at leve og eksistere for.

For en enlig på førtidspension (efter den nye ordning fra 2003) betyder det en ændring fra 17.075 kr. om måneden før skat, til kontanthjælpens starthjælp for en enlig udeboende på 6.660 kr. pr. måned , hvis du er over 25 år, og 5.523 kr., hvis du er under 25. Dertil kommer den nylige skattereform, hvor samme gruppe er udset til at være blandt betalerne til skattelettelser til de højeste indkomster.

I dag er der knap en kvart mil. mennesker på førtidspension. Mennesker der ikke kan arbejde og ikke kan forsørge sig selv. De seneste år er antallet dalet, da langt flere end tidligere får afslag på bevilling af førtidspension. Der er flere kvinder end mænd på førtidspension.

Under 40 og på førtidspension

Hvem er de yngre under 40 år der i dag er på førtidspension? Godt 32.000 af de ca. 245.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år.
I tal drejer det sig om, at godt 27.000 førtidspensionister i alderen 18- 39 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  • Mere end 4 ud af 5 har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Langt hovedparten – 73,4 procent – har kun folkeskolen som højeste uddannelse.
  • Hver femte førtidspensionist under 40 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, været i gang med en uddannelse og er faldet fra
  • Mere end 4 ud af 5 ingen erhvervserfaring, mens nogen har begrænset erhvervserfaring.
  • I 2011 fik 75 procent af de nye førtidspensionister under 40 år tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse.

Hvor findes jobs’ene?

Reformforliget sælges i høj grad på det positive i at gå fra passiv til aktiv forsørgelse og på, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. Det er bare ikke, hvad der sker med reformen.

En drastisk nedgang i eksistensvilkårene gør ikke mennesker raskere, bedre i stand til at arbejde, eller i stand til at gennemfører uddannelser og finde job der ikke eksisterer, tværtimod. Ungdomsarbejdsløsheden er rekordstor i EU-landene, og i Danmark nærmer den sig også rekordniveauet. Hvor findes jobs’ene?

I stedet for førtidspension skal man gennemføre noget, der meget fint hedder ’ ressourceforløb’. Det skal erstatte, at man i dag arbejder med hvad der kaldes ’den individuelles ressourceprofil’. Kommunerne skal oprette rehabiliteringsteam med en gennemgående sagsbehandler på tværs af de forskellige sektorer. Det skal koste 1.4 mia. kr. årligt frem 2020.

Det kan umiddelbart lyde af mange penge, der kunne komme de unge til gode. Men først skal jobcentrene omstruktureres, og deles op i arbejdsløse og kontakthjælpsmodtagere. Der skal endnu engang findes og indrettes nye bygninger til dette, der skal aflønnes forløbs -og proceskonsulenter, nedlægges og omfordeles stillinger til de nye rehabiliteringsteam.

Og hvis det går, som det plejer, skal der indføres nye datasystemer, journal- og elektroniske kontrolsystemer med dertil hørende privatiseret kursusvirksomhed. Så inden man overhovedet er nået ud til den unge med behov for hjælp vil rigtig mange ressourcer og penge være brugt. 

Netavisen 12. juli 2012

Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne