Århus: Aktioner og samlet protest ønskes

 Kommunistisk Politik 13, 2012

Et møde i Århus satte i sidste uge spotlyset på den aktuelle situation for studerende, arbejdsløse og folk i arbejde


KP Arkivfoto: Protestdemo Århus

Fællesnævneren for mødet var de aktuelle angreb, der i disse tider kommer over en bred kam – angreb på vores sociale situation, på dagpengerettigheder, efterløn, pensioner, løn osv. Og ikke mindre alt det, regeringen endnu har i posen, men snart pakker helt ud: SU-forringelser, ’reformer’ for fleksjobbere og førtidspensionister, skattereform osv.

Mødet havde fokus på de unges situation, og initiativet var taget af Studenterrådet ved Århus Universitet, men det var samtidig en genoplivning af ’Velfærdssamarbejdet i Aarhus’.

Tilsluttede organisationer er elev- og uddannelsesorganisationer samt lokale fagforeninger, både inden for det private og det offentlige område.

Fra Sydeuropa til Århus

Mødet lagde ud med et indlæg fra Aitor Tinico fra det spanske ’Los Indignados’. Han satte en tyk streg under det faktum, at den krisepolitik, vi nu oplever, stemmer helt overens med udviklingen i det øvrige EU. Krisen er mere skærpet i lande som Grækenland, Spanien, Irland og Italien, men som han pointerede: Hvad vi får nu, kommer også til jer i Danmark, så der bør også føres en fælles kamp.

Læs også interviewet med Aitor Tinico hos Fagbevægelsen mod Unionen

Spanske unge angriber EU’s nedskæringspolitik

Rasmus Holm, formand for DGS Østjylland, kunne berette, at gymnasieeleverne ønsker flere aktioner, mere protest, og gerne sammen med andre.

Mads Bilstrup, formand for socialrådgiverne i region Nord, manede til kamp mod forringelser både i kommunen og fra regeringen, specielt de kommende forringelser af førtidspensionen. I Århus lokalt er der sparet en halv milliard i socialforvaltningen alene det seneste år. Erfaringen fra trepartsforhandlingerne viser, at det nytter, når fagbevægelsens medlemmer siger fra.

Hvorfor redde bankerne frem for praktikpladserne til de 9.000 unge, der mangler dem? Hvorfor bygge kulturhuse, når ’de hårdarbejdende danskere’ ikke har råd til at besøge dem? Gør oprør sammen, var hans opfordring.

Jonathan Simmel, formand for Dansk Elforbunds Ungdom kom med en række input til, hvordan en bevægelse bygges op, og opfordrede Århus til at tage et initiativ, som nok skulle vinde gehør på landsplan, da tiden måtte siges at være moden.

Man kunne mærke, at debatlysten var stor, men der var desværre ikke sat så meget tid af til denne del af mødet.

Der kom indlæg og opfordringer til at diskutere, hvordan en bevægelse bliver slagkraftig, hvordan den ikke alene føles som, men reelt er ens egen, hvordan den fortsætter i stedet for at lukke ned, hvordan man får indflydelse, hvordan ledelsen følger pengene, at der kan være bevægelser med 100.000 på Slotspladsen og mindre aktioner, og man ikke skal forvente LO-toppens opbakning, men gøre noget alligevel.

På mødet deltog ud over de etablerede faglige organisationer også Gadens Parlament, der netop har gennemført en protestdemonstration mod regeringens reformer.

Ud fra mødet kan man konkludere, at der er stor aktions- og kamplyst, og at der efter al sandsynlighed vil blive kaldt til demonstration i Århus ved Folketingets åbning i oktober.

Styrk den fælles kamp

Der er i høj grad behov for at styrke den fælles bevægelse og kamp.

Vi har ingen grund til at forvente organisering af fælles aktioner fra LO-toppens side. Organiseringen må komme nedefra, som det skete, da trepartsforhandlingerne blev stoppet.

Det hjælper heller ikke at fastholde illusionerne om en ’rød’ regering.
Det er den nuværende regering, der fører sparekniven, så lad os i stedet samle kræfterne i en fælles kamp om de konkrete krav, der kan forene arbejdende, arbejdsløse, studerende, fleksjobbere med flere, og lad os ikke nøjes med at samles til en uforpligtende appel om bedre tider.

Lad en planlagt demonstration blive stor, og lad den samtidig have bid og mobilisere omkring det, der betyder noget. Lad os vende vreden mod dem, der rent faktisk fører euro-pagtens nyliberale nedskæringspolitik i dagens Danmark.

Netavisen 19. juni 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne