Sig fra! Sig nej! Stribevis af minusoverenskomster

I den seneste tid er der indgået stribevis af arbejdsgiveroverenskomster efter samme læst: Reallønsfald Nu skal trepartsforhandlingerne i gang

Kommunistisk Politik 5, 2012


Bygningsarbejdere ved blokade mod social dumping i Trekronergade

Den sidste store overenskomstaftale er nu afsluttet. Dansk Byggeri og 3F har indgået en aftale for 70.000 bygge- og anlægsarbejdere.

Aftalen følger læsten fra industriområdet med små nominelle lønstigninger og garanteret reallønsfald. Ligesom HK ikk fik fjernet den groteske 50 pct.-regel har byggeriets store arbejdsgivere fået afvist kravet om beskyttelse mod unfair konkurrence og social dumping ved at udstrække aftalerne til også at gælde underleverandører af billig udenlandsk arbejdskraft.

– Det helt afgørende … var, om de fik noget på social dumping, og det har de simpelthen opgivet. Det er et stort nederlag for fagbevægelsen, siger Flemming Ibsen, professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet til DR.

‘Verdens værste fagbevægelse’

Hvis der er nogen, der fandt på at betegne den kgl. socialdemokratiske fagbevægelse som ’verdens værste fagbevægelse’ ville de ikke ramme helt forkert. Hvis en fagbevægelse defineres ved at kæmpe for lønstigninger, kortere arbejdstid og mod nyliberal politik til fordel for de rige og på de manges bekostning, så finder man den ikke her.

Her accepteres reallønsfald uden nogen form for kamp. Fagbosserne hjælper kapitalisterne i deres offensiv mod arbejderne. De hjælper ’deres’ regering med at gennemføre sit nyliberale program. Det er den barske sandhed. Og hvor resten af den socialdemokratiske/socialistiske fagbevægelse (EFS)  i EU-landene protesterer mod den arbe3jderfjendske finanspagt, mener dansk LO at den er god og nødvendig.

LO-formand Harald Børsting kaldte det store OK-forræderi med reallønstilbagegangen i aftalen mellem  DI og CO-Industri ’et perspektivrigt forlig’:

-  Forliget ser rigtig godt ud. Jeg er bl.a. glad for de nye bestemmelser for seniorer. Det er et perspektivrigt gennembrud for aftalesystemet, at der nu åbnes op for, at folk får fleksibiliteten til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Fremtidens udfordringer taget i betragtning er det den slags kreativitet, der skal hjælpe til med at udvikle det danske arbejdsmarked,

Perspektivet er at folk kan blive længere på arbejdsmarkedet, så den sidste smule arbejdskraft presses ud af dem til fordel for kapital og stat.

Normallønsområdet: Reallønsfald

Et af de områder, hvor der er indgået forlig, er for de 50.000 chauffører, reddere og lagerarbejdere på transportområdet. Normallønnen hæves med 1,85 pct., hvilket er lavere end inflationen: Reallønsfald.

Harald Børsting glædede sig:
Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har et gennembrud på normallønsområdet. Det understreger, at forhandlingerne på LO/DA-området skrider godt fremad, og at udgangspunktet for en samlet løsning er blevet styrket.

Disse gode takter fortsatte medet forlig mellem HK Handel og Dansk Erhverv, der fastlægger arbejdsvilkårene for 150.000 butiksansatte.

Parterne har aftalt en lønstigning på 1,35 kroner per time plus to gange 20 øre i anciennitetstillæg. De butiksansatte skulle have været oppe i nærheden af fire kroner for at holde trit med inflationen på omkring 2,5 procent. Reallønsfald igen!

LO lovede før forhandlingerne gik i gang at ’forsvare reallønnen’. Det har de gjort på desertør-maner.

Fagbevægelsens ’venstrefløj’ har været total tavs om dette gigantforræderi.  En Nej-kampagne er usynlig. Til gengæld er folk rundt om på arbnejdspladserne godt klar over, hvad der sker. De vil forhåbentlig omsætte det til Nej ved urafstemningerne.

Trepartsforhandlinger: Længere arbejdstid

Efter angrebene på reallønnen følger nu LO-fagbevægelsens ’kamp for højere arbejdstid’ ved de kommende treparts-forhandlinger.

Lige siden Helle Thorning inviterede fagbevægelsen til disse forhandlinger i forbindelse med hendes store plan om at alle skulle arbejde  en time mere om ugen, har LO-toppen trippet for at få lov til at komme med gode forslag om deres medlemmer skal arbejde mere.

Og uanset Thorning for længst har droppet en ensidig satsning på ’at arbejde sig ud af krisen’, og gennemfører massive nedskæringer, fyringer i den offentlige sektor, reform-tilbageskridt og højere afgifter, står fagtoppen klar med forslag til også at forlænge arbejdstiden. Det var, som Børsting sagde, perspektivet i forliget mellem DI og CO-Industri.

Et af de forslag, som fagtoppen løber i byen med, er at deltidsarbejdet i den offentlige sektor  droppes. Det vil angiveligt skaffe 20.000 ekstra jobs, hvordan det regnestykke så ellers hænger sammen, når hver enkelt ansat skal arbejde mere.

Til gengæld vil det kræve et ’element af tvang’, siger direktør i SFO og tdl. formand for Arbejdsmarkedskommissionen Jørgen Søndergaard  til Berlingske:

I teorien er ideen god, men vi ved fra undersøgelser, at i praksis ønsker meget få at ændre på deres nuværende arbejdstid.

Der forlyder ikke noget om, at LO-toppen stiller krav om, at det meget gratis arbejde i kommunerne skal forvandles til egentlige stillinger. I 2011 slog antallet af offentligt løntilskudsansatte sidste år alle rekorder med 38.581 personer. Det er sket, mens folkeskoler, sygehuse og kommunale forvaltninger fyrede en masse.  

I Københavns Kommune arbejder næsten hver syvende af de 50.000 ansatte på løntilskudsordninger.

Se også

Stem Nej! Fyr LO-toppen!
Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Netavisen 1. marts 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne