Kæmpes der om Liste Ø?

Enhedslistens hovedbestyrelse stemte samlet for finanslovsaftalen. Ingen imod, to undlod. Men i baglandet har der rejst sig en del usikkerhed og kritik

Kommunistisk Politik 23, 2011

Nu søger partiledelsen, som samlet har bakket op om finansloven,  sammen med partiets mediestøtter som Modkraft og Arbejderen at imødegå og dæmpe kritikken og ubehaget ved Enhedslistens nye rolle som åben støtte til dansk kaptalisme.

Der er en salgsoffensiv i gang, ikke først og fremmest rettet til vælgerne, men til liste Ø’s bagland.

Det sker bl.a. ved at overbetone de små forbedringer, finansloven rummer efter forhandlingerne, og ved at være fuldstændig tavse om dens grundlæggende nyliberale karakter.

Det kan imidlertid ikke holdes helt skjult:

– Enhedslisten skulle være blevet fri af grønthøsterbesparelser, som i budgetterne fremskrives i tre år, på en eller anden sindrig måde. Men det har jeg ikke fået dokumenteret, så det mener jeg ikke at have mandat til at tage ansvar for, siger Bjarne Thyregod fra hovedbestyrelsen til Modkraft. Han var en af de to som undlod.

Men det er en spag indvending. At enhver kritik ikke affærdiges tjener kun til at styrke liste Ø’s omfavnelse af det kapitalistiske statsbudget.

IS, en af de små trotskistiske organisationer, som er med i Enhedslisten, er anderledes klar i mælet. I en artikel online i dets ’Socialistisk Arbejderavis) skriver Jesper Juul Mikkelsen:

”Når nu Enhedslisten stemmer for nedskærings-finansloven står vi med et dobbelt problem: Dels bliver vi løbet over ende af de tre andre regeringspartier. De tre partier vil helt tydeligt føre borgerlig politik.
De har kun brug for Enhedslisten til én vigtig ting, nemlig til at holde ro på bagsmækken. Og med Enhedslistens ja til finansloven er protesterne allerede halvt kvalt.
Samtidig står vi nu med et andet problem. Enhedslistens troværdighed hos alle dem, som så Enhedslisten som et anderledes parti, og hos alle, som kæmper for, at arbejderklassen ikke skal betale for krisen, og som har håbet på et alternativ – ja, de er blevet ladt i stikken.
Et ja til finansloven er – på linje med støtten til Libyenkrigen – et svigt i kampen for et andet samfund.”

Jesper Mikkelsen konkluderer:

”Der kæmpes i disse måneder om Enhedslisten, og det er på tide at venstrefløjen i Enhedslisten vågner op og går sammen for at deltage i denne kamp. Hvis vi aktivt bruger vores parti til at opbygge modstand uden for folketinget og begynder at diskuttere nogle mere principielle spørgsmål, kan vi trække venstrefløjens parti i en anden retning og derved undgå, at vores parti tager samme vej som SF.”

Se hele artiklen
Er Enhedslisten blevet et normalt parti: VKO minus 5 %?

Men kampen om Enhedslistens karakter og rolle er allerede tabt, og tabt stort. Enhedslisten er og bliver endnu et reformistisk parti, som nu under krisen træder utilsløret frem i borgerskabets tjeneste.  

Se også

Enhedslisten historisk
KP23, 2011

Ø-mærket finanslov
KP23, 2011

Gennemgang af SRSF’s finanslovudspil:
Finanslov med den tunge ende nedad
KP22, 2011

Netavisen 23. november 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne