VKO’s udliciteringsplaner tonses igennem

Kommunalbudgetterne efter FV2011:

Forårets aftale mellem den afgående VKO-regering og Kommunernes Landsforening om dramatiske udliciteringer og nulvækst bliver i øjeblikket tonset igennem kommunerne med S’ og SF’s stemmer

Kommunistisk Politik 19, 2011

Den tidligere regerings målsætning om, at en tredjedel af den kommunale service skulle være solgt fra til private virksomheder i løbet af de næste par år – også kaldet Aftale om Konkurrencepakken – står stadig ved magt som en del af aftalen mellem KL og staten.

I aftalen indgår, at der frem mod 2015 skal ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 pct., og at de kommuner, som i dag konkurrenceudsætter, mindst skal øge konkurrenceudsættelsen mere end de øvrige kommuner.

S/SF i parløb med de borgerlige

S’ og SF’s parløb med de borgerlige er reglen snarere end undtagelsen, uanset at de lige så traditionelt har et flertal i hovedstandsområdet og de større byer. F.eks. sidder S og SF på 19 ud af 31 pladser i Århus, i København på 30 ud af 55, i Odense 16 ud af 29, i Ålborg 17 ud af 31.

Således ser man i budgetforliget i Århus, at rengøring, befordring, madforsyning, vedligehold af de grønne arealer, sundhed og omsorg for samlet 145 mio. sendes i udbud. Det eneste sted, hvor de interne kompetencer i stedet bliver styrket, er i forbindelse med udbudsprocesser. De private konsulenter har vist sig at være alt for dyre.

Den logiske kortslutning i det borgerlige demokrati er fuldkommen.

Århus: ’Røde’ nedskæringer

Nybyggeri og investeringer i infrastruktur finansieres hovedsageligt ved lån. I Århus betyder det, at der ventes nettorenteudgifter på i alt 67,2 mio. kr. for 2011. Denne udgiftspost vil stige i de kommende år, efterhånden som der bygges flere prestigebyggerier på havnefronten. Der er under den nuværende krise meget ringe udsigter til, at investeringerne kan forrentes, eller at grunde og bygninger kan sælges til det budgetterede.

Besparelserne – eller omprioriteringerne, som det også kaldes som følge af nulvækstaftalen – er aftalt til 222 millioner, og det kommer til at ramme de udsatte boligområder og de svageste grupper.

I boligområdet Gellerupparken bliver der skåret på bevillingerne til socialt arbejde og driften af kulturhuse, og den lille Gellerupscene bliver lukket.
– Det ærgrer mig, at et stort flertal i byrådet har valgt at stoppe bevillingen. Vi kæmpede til langt ud på natten, men desværre forgæves. Det er både kortsigtet og uambitiøst kulturpolitik, udtalte Rabih Azad-Ahmad fra De radikale og formand for kulturudvalget i Århus.

De sidste aktivitets- og væresteder for psykiatribrugere, hjerneskadede og udviklingshæmmede skal lukkes. Det sker på trods af den markante kamp og en stor demonstration den 7. januar 2011 for bevarelse af disse steder.

Det er i den forbindelse værd at genkalde Enhedslistens tale på demonstrationen med løftet om, at en ny S/SF-regering vil garantere en mere human politik.
Virkeligheden ser konkret anderledes ud,

Også børneområdet rammes over en bred front. Dagtilbud, SFO’er og klubber bliver skåret for tredje gang på blot et år.
– Vi mister langt over 200 pædagoger på området, og alle vil blive ramt. Det er så uhyggeligt kortsigtet at tro, at man sparer noget på at spare på børne- og ungeområdet, udtaler Henning Truelsegaard, formand for BUPL i Århus.

Absurd budget

Dorthe Laustsen fra SF skønmaler nedskæringerne:
– Når vi ikke kunne undgå endnu en sparerunde i Århus Kommune, så er resultatet rimeligt efter omstændighederne
, udtaler hun.

Fra FOA i Århus er svaret, at det er absurd, at budgetforliget vil bruge endnu flere ressourcer på udliciteringer, der med garanti koster penge, og hvor gevinsten er usikker. I stedet bør et nyt budget indregne de besparelser, som kommunen kan opnå, hvis kommunerne får lov til at droppe de såkaldte fritvalgsordninger og andre former for udliciteringer.

Derudover kan kommunen bruge de mange forslag til bureaukratibesparelser, som FOA og andre stillede under sidste års spareproces. De er ikke brugt endnu og kan gennemføres i stedet for at forringe servicen og de ansattes arbejdsforhold.
FOA Århus opfordrer til, at Århus Kommune dropper disse budgetter og udarbejder helt nye.

For at undgå unødig lidelse lover Århus-politikerne kort proces. Der bliver frem til den 5. oktober mulighed for at komme med høringssvar til spareforslagene, inden de endeligt behandles den 13. oktober ved byrådets 2. behandling af budgettet.

Kommunalbudgetter med skjulte bomber

Det må konstateres, at mens det nye flertal er flyttet sammen på hotel, kan man allerede se i praksis ude i kommunerne, at der ikke kommer nogen ny politik. Vil man reel forandring, betyder det intet at udskyde budgetforligene med en måned.

Fremtidsudsigterne er tværtimod langt mere dystre end det billede, der blev tegnet i valgkampen. Også for kommunerne.

Der er reelt en betydelig risiko for, at nedskæringerne kun bliver værre i de kommende år. Blandt andet fordi krisen på bolig- og ejendomsmarkedet buldrer videre. I mange kommuner som i Århus ligger der en skjult bombe bestående af tomme ejendomme og forfejlede investeringer i prestigebyggerier.

Se også

Fagforeninger: Drop besparelser
Fagligt Ansvar

 

Netavisen 28. september 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne