Vil “Rød” blok lade a-kasserne overtage anvisningen?

Valgkommentar

Dansk EL-Forbund er kommet med et bemærkelsesværdigt forslag:
Lad a-kasserne overtage jobformidlingen og kun mod betaling, når arbejdsløse skaffes arbejde!

Tyg lige på den. Det gælder også en eventuel regering bestående af “Rød” blok. Er “Rød” blok villig til at gøre op med princippet om de mange kommunale jobcentre og private aktører, der i mange år har hærget og forfulgt de arbejdsløse med mistænkeliggørelse, ydmygelse og nedværdigelse?

Næppe. Socialdemokraterne, SF og De Radikale lider af samme tvangstanker som Blå blok – dog uden at proklamere det: De arbejdsløse er nogle nassere, som vi helst ville være foruden. Derfor har socialdemokratiske regeringer i de sidste 35 år forringet forholdene for de arbejdsløse, reduceret værdien af dagpengene, strammet kravene til dagpengene og skåret i dagpengeperioden.

90’ernes Nyrup-regering indskrænkede dagpengeperioden fra 7 år til 4, ligesom den fjernede genoptjeningsretten ved støttet arbejde. To voldsomme anslag mod de arbejdsløse, som kastede tusinder fra dagpengesystemet over på kontanthjælp. Der skulle et brudt løfte og et angreb på efterlønsordningen til, før arbejderklassen fik skovlen under demagogen.

Det blev desværre langt fra bedre med VK-regeringen, der nu med reduktionen af dagperioden til 2 år igen truer titusinder med kontanthjælp eller for manges vedkommende: Ægtefællens underhold.

Katastrofen udløses pr. 1.7. næste år. Der er altså mindre end et år til, hvor 38.500 familier rammes af udstødning af dagpengesystemet og risikerer at gå fallit. Mange må gå fra hus og hjem, fordi de havde bundet økonomien op på, at de minimum havde dagpengene at læne sig op ad. For de familier, der må gå fra ejer eller andelsbolig bliver mange ramt af en sand katastrofe, da de i forvejen er teknisk insolvente: Deres nye tilværelse kan starte med en megagæld.

Enkelte har måske forhåbninger til, at “Rød” blok vil rulle angrebene tilbage. Mange er af den opfattelse, at hvis S-SF & Enhedslisten havde et “rødt” flertal, ville de uafhængigt af De Radikale trække Løkkes og Hjort Frederiksens angreb tilbage og genindføre minimum 4 års dagpengeret:
In your dreams!

Vi kan diskutere, hvorvidt det er drøm eller mareridt; men kendsgerningen er, at S og SF har deres egen selvstændige politik på området – uafhængigt af De Radikales standpunkter, som jo i givet fald kan dryppe lidt mere malurt i bægeret.

S og SF melder ud:
– Vi (S og SF, red.) er nødt til at samle disse mennesker op, når et kæmpestort antal mennesker mister deres dagpenge og indkomst. Det skaber utrolig stor utryghed, siger Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen om næste års udstødning.

Mirakelkuren består i at indføre et såkaldt opsamlingsår, hvorfor afgrunden udskydes til den 1.jul 2013. I dette år vil S og SF opkvalificere de ledige med kurser, uddannelse, en måneds jobsøgning, hvorefter den arbejdsløse har ret og pligt til et støttet job med løntilskud.

Man kan blot ikke genoptjene sin dagpengeret med nogle af disse aktiviteter. Det fratog Nyrup-regeringen de arbejdsløse. Remember!

Med andre ord, så har forslaget samme virkning, som når man en kold januardag forsøger at få varmen ved at pisse i bukserne: Det luner kortvarigt; men så kommer problemerne frygteligt tilbage.

S og SF holder de truede udstødte inde i systemet i et yderligere år, hvorefter snebolden har samlet endnu mere ‘masse’ i form af de tilkomne arbejdsløse, hvorfor udstødningen kun bliver så meget kraftigere i sommeren 2013.

Det korte af det lange er, at forslaget dels tager sit afsæt i en mistillid til de arbejdsløse samt en omsorg for finanskapitalen, hvis selvskabte spekulationskrise har fået den kapitalistiske økonomi til at vakle. S og SF vakler ikke, når det drejer sig om, hvor de vil vise deres omsorg.

Der er med andre ord ikke den mindste grund til at nære illusioner om “Rød” bloks sympatier eller antisympatier.
Derfor vil – desværre – Elektrikerforbundets forslag parlamentarisk lide skibbrud på forkant.

Forslaget indeholder nemlig den rigtig gode intention, at det på mange måder vil imødekomme masser af arbejdsløses behov og indbyrdes solidaritet. Det er nemlig a-kasserne, der kender og respekterer det enkelte medlem og hans eller hendes kvalifikationer. Det er a-kasserne, der har de bedste kontakter på virksomhederne, og det er a-kasserne, der kan tage afsæt i det solidariske element ved at skaffe medlemmer, der står lige for at ryge ud af dagpengesystemet, arbejde først.

Det var disse værdier, der blev skrottet, da anvisningsretten overgik til Jobcentre og de såkaldte “Anden aktør”, som består af private skandaløse firmaer – i mange tilfælde.

Elforbundet erklærer også, at jobcentrene i sig selv er en kods om benet på de arbejdsløse, når man forsøger at komme i ordinært arbejde.

– Danskerne kan komme meget hurtigere i arbejde uden jobcentrene. Som systemet fungerer nu, koster det skattekroner, når elektrikere bliver tvunget i praktik med offentlige tilskud i ryggen, mens lokale virksomheder står parat til at ansætte dem uden tilskud. Nogle gange kan jobcentrene ikke engang klare opgaverne selv. Så de giver dem videre til andre aktører, og det forøger bare udgifterne, pointerer Jan Jensen, næstformand i Dansk El-Forbund.

Han peger på, at næsten 200 elektrikere blev sendt i virksomhedspraktik alene i maj. Mange af dem kunne, mener han, have fået rigtige elektrikerjob, hvis jobcentrene havde kendt branchen.
3F og FOA har også erklæret sig enig i intentionerne.

Se også

Riv systemet ned: Ryd op på arbejdsmarkedsområdet
Af Morten Kaspersen, formand for AK-Samvirke

Netavisen 8. september 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne